9 Psalmi de mulțumire către Creator pentru minunile Sale

Views: 63

Aici veți găsi câțiva psalmi de laudă care vă pot inspira să vă arătați recunoștința față de Dumnezeu Creatorul pentru faptele Sale minunate. Umple-ți inima de închinare și exprimă-ți astăzi recunoștința față de Tatăl și Domnul creației.

Psalmul 75:1

Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale! (Psalmi 75:1)

Privește în jurul tău și admiră toată viața și frumusețea pe care Dumnezeu le-a creat pentru desfătarea și bucuria noastră. Universul este opera Domnului și totul a fost făcut pentru gloria Sa. Luați-vă timp să vă bucurați de creație și fiți recunoscători.

Psalmul 118:21

Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. (Psalmi 118:21)

Dumnezeu ne-a creat și, de la început, are grijă de toată creația sa. Uitați ideea că Dumnezeu este absent sau distant – dimpotrivă! Dumnezeu este mereu prezent, are grijă de tine și te iubește mai mult decât îți poți imagina. L-a trimis pe Fiul Său iubit, Isus, pentru ca noi toți să avem parte de mântuire veșnică.

Psalmul 145:9-10

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta. (Psalmi 145:9-10)

¡Domnul este bun cu toți! Da, cu toți, fără excepție. Dumnezeu își arată bunătatea chiar și față de cei care nu îl recunosc. El este bun și milostiv față de toate creaturile sale, față de toate faptele sale. Fie ca toți cei care îl iubesc pe Domnul să fie credincioși și să îi aducă în mod constant lauda pe care o merită!

Psalmul 9:1-2

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui.
Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, (Psalmi 9:1-2)

Fiecare nouă zi aduce binecuvântări în viața ta și noi motive pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Dezvoltă o inimă plină de laudă și închinare înaintea Tatălui tău iubitor! Bucură-te în El, vorbește despre binecuvântările pe care le-a revărsat asupra vieții tale și cântă psalmi de înălțare către Domnul.

Psalmul 103:22

 Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul! (Psalmi 133:22)

Toată natura îl laudă pe Dumnezeu, îndeplinind scopul pentru care a fost creată. Și tu ești opera lui Dumnezeu! Adorați-l pe Creator cu recunoștință și dragoste…. Acesta este unul dintre scopurile pentru care ai fost creat.

Psalmul 57:9-10

Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri.
Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori. (Psalmi 57:9-10)

Domnul domnește peste toate neamurile pământului. Mai presus de toate guvernele omenești, Creatorul domină și își stabilește voința suverană. Slăvit fie Isus Hristos, Domnul tuturor popoarelor!

Psalmul 107:31

 O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! (Psalmi 107:31)

Creatorul întregului univers se îngrijește de toate lucrările sale, dar are o dragoste specială pentru ființele umane. El ne-a făcut diferiți de toate ființele create pentru ca noi să ne asemănăm mai mult cu El. Dragostea Lui loială nu are sfârșit! El a făcut și face minuni pentru noi. El a venit la noi și S-a dat pe Sine însuși din dragoste pentru fiecare dintre noi. Arată-I recunoștința ta astăzi!

Psalmul 92:1-2

Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte,
să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta, (Psalmi 92:1-2)

O inimă centrată să mulțumească Domnului este o inimă plină de bucurie și de pace. Această atitudine acoperă tot ceea ce spunem și tot ceea ce facem. Zi sau noapte, viața noastră este ca o rugăciune de mulțumire și laudă către Dumnezeul cel Atotputernic.

Psalmul 139:14

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmi 139:14)

Opriți-vă pentru o clipă chiar acum și gândiți-vă la lucrările minunate ale lui Dumnezeu…. Puteți fi convinși de acest lucru: tot ceea ce a făcut Dumnezeu este minunat. Lăudați-L și fiți recunoscători că v-a făcut și pe voi într-un mod admirabil. Asta te face foarte special pentru Dumnezeu. Exprimă-ți astăzi recunoștința față de Domnul pentru toate acestea!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!