12 Versete care arată că Dumnezeu este cu tine

Views: 316

Nimic nu ne dă mai multă siguranță decât să știm că Dumnezeu este cu noi. Atunci când avem această noțiune, totul pare mai ușor pentru că știm că nu suntem singuri.

Dumnezeu este întotdeauna cu noi, cu brațele deschise pentru a ne primi. Problema este că, de multe ori, noi nu suntem cu el. Adesea, ne îndepărtăm de Dumnezeu, îi întoarcem spatele și apoi spunem că nu știm de ce lucrurile nu merg bine în viața noastră.

“Dar dacă Dumnezeu este cu mine, de ce mi se întâmplă lucruri rele?” – ne întrebăm. Doar pentru că Dumnezeu este cu noi nu înseamnă că nu vom avea niciodată necazuri. Există momente în care trecem prin dificultăți, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ne-a abandonat.

În mijlocul provocărilor și necazurilor, Dumnezeu este prezent și ne ajută să rezistăm. Atunci când perseverăm prin vremuri grele, dobândim maturitate și creștem în viața noastră spirituală.

Dumnezeu este cu tine: ce spune Biblia


1) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
2) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)
3) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”( Isaia 41:10)
4) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)
5) Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:37-39)
6) Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? (1 Corinteni 3:16)
7) Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa 3:20)
8) Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine ca să te scap şi să te izbăvesc, zice Domnul. (Ieremia 15:20)
9) Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)
10) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. (Iosua 1:5-6)
11) aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; (Efeseni 3:17-18)
12) Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” (Judecatori 6:12)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!