14 versete de bun venit la slujba de duminică

Visits: 61

Slujbele de închinare întăresc relația noastră cu Dumnezeu, reafirmând relația dintre Dumnezeu și noi, ca părinți și copiii Săi, în cuvântul Său spune: “Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu.”, (Leviticul 26:12).

Să-i încurajăm pe cei din jurul nostru să facă parte din trupul lui Hristos, ca și copii ai lui Dumnezeu să nu uităm că suntem o mărturie a puterii Lui și o scrisoare citită a cuvântului Său, de aceea, să îi întâmpinăm pe cei care ne vizitează biserica cu un zâmbet și un cuvânt de încurajare, nu știm cât de împovărată poate fi o persoană, sau problema prin care trece, De aceea este necesar să fim plini de prezența lui Dumnezeu în așa fel încât să îi putem îmbrățișa și ei să simtă că Isus îi îmbrățișează, să arătăm iubire, să avem empatie și să fim amabili în orice moment, ca în fiecare persoană să putem vedea o reflexie a lui Dumnezeu și să îi oferim o primire care să lase urme frumoase în viața lor și să îi motiveze să vrea să se întoarcă încă o dată în casa Domnului.


1) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
2) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
3) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
4) Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121:8)
5) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
6) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, (Psalmi 128:5)
7) Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. (Filipeni 1:8)
8) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, (Filipeni 1:3-4)
9) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
10) Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! (Marcu 11:22)
11) Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă. (Psalmi 86:5)
12) Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, (Efeseni 2:4)
13) Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:16)
14) bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, (Plangerile lui Ieremia 3:22)

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, a Ta să fie slava și cinstea! Dumnezeul meu din ceruri te așteptăm cu drag, căci tu ești cea mai importantă persoană din acest loc. Doamne, împreună am venit în fața ta ca să ne exprimăm toată recunoștința, să ne închinăm și cu un glas de bucurie să celebrăm minunile tale, înălțând și glorificând numele tău. Îți cer ca slava ta să se reverse și puterea ta să se manifeste în viețile noastre, tu spui în cuvântul tău: "Iată ce bine și ce plăcut este ca frații să locuiască împreună în armonie". Doamne, binecuvântează viețile fiecăruia dintre frații mei, ei au ales să fie în cel mai bun loc. Îți cer ca, dacă cineva a venit în suferință, să-l întărești, sau ca oricine a venit bolnav din acest moment să fie vindecat, pentru că numai în prezența ta există vindecare și eliberare. Îți mulțumesc că, în calitate de familie de credință, ne bucurăm în prezența ta și sărbătorim măreția ta. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!