17 Versete pentru a binecuvânta

Views: 51

Există oameni deosebiți pe care Dumnezeu i-a pus în calea ta, sunt oameni de binecuvântare și de bucurie, pe care îi binecuvântăm în numele lui Isus, în Biblie găsim multe versete de mulțumire și de binecuvântare a acestor vieți, nu numai că îi binecuvântăm pe acei oameni, ci și familia noastră, țara noastră și frații în Hristos. “Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!” (Numeri 6:24-26) De asemenea, îi binecuvântăm pe păstorii noștri care sunt folosiți de Dumnezeu. “Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.” (Psalmi 5:12) Nu trebuie să-i binecuvântăm doar pe cei care ne fac bine, căci Dumnezeu ne-a poruncit să-i binecuvântăm pe cei care ne fac rău: “Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.” (Romani 12:14).


1) Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui. Să-i doboare şi să nu-i mai scoale!
Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. (Psalmi 28:5-6)
2) Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.
Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:1-2)
3) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, (Psalmi 37:4-5)
4) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)
5) Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă mărească de o mie de ori pe atât şi să vă binecuvânteze, după cum a făgăduit! (Deuteronom 1:11)
6) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
7) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
8) Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121:8)
9) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
10) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)
11) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
12) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
13) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, (Psalmi 128:5)
14) Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:12)
15) Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:25)
16) Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău (Deuteronom 28:2)
17) va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari. (Psalmi 115:13)

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Vin la Tine prin Domnul meu Iisus Hristos, te rog să păzești și să întărești viața prietenului meu, să-i dai înțelepciunea și prudența de a lua decizii bune, ca să poată umbla în scopul pe care l-ai proiectat. Întărește-l, reînnoiește-i puterea și afirmă-i tot mai mult credința, astfel încât prezența Duhului Tău Sfânt să fie prioritară în viața și în familia lui. Cuvântul Tău spune: "Căci El va porunci îngerilor Săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale". Doamne, continuă să îi oferi tot ce are nevoie, dă-i înțelepciunea și curajul de a depăși temerile, pentru ca el să poată depăși orice circumstanțe prin care trece. Eu declar că mergi înaintea lui ca un uriaș puternic, luptând în toate bătăliile lui. Păzește-l de orice viclenie și capcană a dușmanului. Mulțumesc, Doamne, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!