21 De Versete biblice despre bani

Views: 309

Banii sunt ceva de care avem nevoie cu toții pentru a trăi, chiar dacă nu ne plac. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au luptat să își gestioneze finanțele și să nu se lase conduși de bani. Din acest motiv, Biblia dedică mai multe învățături despre modul în care ar trebui să ne gestionăm finanțele și despre locul pe care ar trebui să-l ocupe în viața noastră.

Iată câteva versete din Biblie care vorbesc despre bani.

1) Dacă împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar şi să nu ceri camătă de la el. (Exod 22:25)

2) Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9-10)

3) Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. (Proverbe 10:4)

4) Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. (Proverbe 13:11)

5) La ce slujeşte argintul în mâna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?… Dar n-are minte. (Proverbe 17:16)

6) Cine iubeşte argintul nu se satură niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia multă nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune! (Eclesiastul 5:10)

7) Căci ocrotire dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al ştiinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au. (Eclesiastul 7:12)

8) Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. (Matei 6:24)

9) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6)

10) Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1 Timotei 6:9-10)

10) Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă. (1 Timotei 6:17-19)

11) Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” (Luca 12:15)

12) Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. (Proverbe 22:7)

13) Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? (1 Ioan 3:17)

14) Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. (1 Timotei 6:7-8)

15) Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare! (Proverbe 15:16)

16) Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. (Proverbe 10:22)

17) Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta. (Proverbe 23:4)

18) Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. (Matei 6:21)

19) Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem. (1 Cronici 29:14)

20) Mai mult face puţinul celui neprihănit decât belşugul multor răi. Căci braţele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi. (Psalmi 37:16-17)

21) În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. (Psalmi 11:4)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!