22 de Proverbe din Biblie despre bogăție

Visits: 84

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon cu înțelepciune și bogăție; prin urmare, nu există un om mai potrivit pentru a vorbi despre acest subiect decât Solomon.

În cartea Proverbelor, Solomon se referă la bogăție și ne face să înțelegem că nu banii sunt problema în sine, ci locul pe care îl ocupă în inima noastră.

1) Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9-10)

2) Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat. (Proverbe 6:6-11)

3) Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. (Proverbe 10:4)

4) Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. (Proverbe 10:22)

5) În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. (Proverbe 11:4)

6) Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. (Proverbe 11:28)

7) Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. (Proverbe 13:11)

8) Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. (Proverbe 13:22)

9) Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. (Proverbe 14:23)

10) Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi. (Proverbe 15:27)

11) Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! (Proverbe 16:16)

12) Averea este o cetate întărită, pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. (Proverbe 18:11)

13) Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. (Proverbe 21:20)

14) Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. (Proverbe 22:1)

15) Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. (Proverbe 22:7)

16) Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. (Proverbe 22:9)

17) Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? (Proverbe 22:26-27)

18) Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta. Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri. (Proverbe 23:4-5)

19) Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale. Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeaţa nouă, şi ierburile de pe munţi sunt strânse. (Proverbe 27:23-25)

20) Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci. (Proverbe 28:8)

21) Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească, şi nu ştie că lipsa va veni peste el. (Proverbe 28:22)

22) Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu. (Proverbe 30:8-9)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!