23 de Versete despre bătrânețe

Views: 263

Fiecare ființă umană îmbătrânește. Nimeni nu poate scăpa de bătrânețe (decât dacă moare mai întâi), însă majoritatea oamenilor nu se gândesc la ce se va întâmpla atunci când vor ajunge în această etapă. Biblia oferă câteva gânduri interesante pe această temă și ne încurajează să ne încredem în Dumnezeu și în ceea ce privește avantajele bătrâneții.

Iată câteva versete din Biblie despre bătrânețe:

1) Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. (Levitic 19:32)

2) La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea. (Iov 12:12)

3) Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! (Psalmi 71:18)

4) Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm. (Psalmi 90:10)

5) Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă! (Psalmi 90:12)

6) Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)

7) Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. (Proverbe 20:29)

8) până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (Isaia 46:4)

9) După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. (Ioel 2:28)

10) Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. (Filipeni 3:20-21)

11) Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia. (1 Timotei 5:1-2)

12) Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. ( Tit 2:2-5)

13) Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. (Proverbe 16:31)

14) Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, (Psalmi 92:14)

15) Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi! (Psalmi 71:9)

16) Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui. (Iov 5:26)

17) Copilul acesta îţi va înviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţilor tale; căci l-a născut nora ta, care te iubeşte şi care face pentru tine mai mult decât şapte fii.”(Rut 4:15)

18) Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui, şi a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” (1 Imparati 12:6)

19) Eu îmi ziceam: „Să vorbească bătrâneţea, marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.” (Iov 32:7)

20) Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu. (Geneza 21:1-2)

21) De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. (Geneza 21:1-2)

22) Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. (Geneza 24:1)

23) Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani. Avraam şi-a dat duhul şi a murit, după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său. (Geneza 25:7-8)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 5 Promedio: 4.2]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!