25 de Versete biblice pentru zile speciale

Visits: 39

Dumnezeu este minunat și ne oferă momente de sărbătoare și de bucurie alături de familie și prieteni, acele momente speciale pe care le așteptăm să ne bucurăm, cum ar fi ziua de naștere, aniversarea, nunta și alte zile speciale. Cu toate acestea, Dumnezeu ne dăruiește noi îndurări în fiecare dimineață și face din ea o zi specială, o zi în care să ne bucurăm împreună cu Domnul nostru Isus Hristos și să ne bucurăm de minunile Sale.

În cadrul unor sărbători alături de cei dragi nouă, putem profita oricând de ocazie pentru a împărtăși un cuvânt de la Dumnezeu și a medita la bunătatea Sa.

Zilele speciale sunt momente importante în viața noastră, în care ne bucurăm și sărbătorim anumite evenimente sau momente deosebite. Ele pot fi legate de aniversarea nașterii unei persoane dragi, de o sărbătoare religioasă, de o realizare personală sau colectivă, sau de orice altă ocazie care ne aduce bucurie și împlinire. Biblia ne oferă numeroase versete care ne ajută să sărbătorim și să apreciem aceste momente speciale, să ne aducem aminte de binecuvântările pe care le-am primit și să fim recunoscători pentru ele.

În cele ce urmează, vom explora 25 de versete biblice care să ne ajute să sărbătorim și să ne aducem aminte de momentele speciale din viața noastră.


1) să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!
Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! 
Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:2-4)
2) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)
3) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)
4) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
5) Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. (Proverbe 31:26)
6) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)
7) Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. (Proverbe 19:14)
8) Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! (Proverbe 1:8)
9) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:4-7)
10) Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă mărească de o mie de ori pe atât şi să vă binecuvânteze, după cum a făgăduit! (Deuteronom 1:11)
11) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
12) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)
13) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmi 37:4)
14) Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. (Proverbe 14:1)
15) O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. (Proverbe 11:16)
16) Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: (Proverbe 31:28)
17) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)
18) „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” (Proverbe 31:29)
19) Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. (Proverbe 31:30)
20) Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. (Proverbe 18:22)
21) Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. (Proverbe 6:20-21)
22) Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: (Psalmi 139:13)
23) El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 113:9)
24) Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” (Ioan 19:26)
25) Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!” (Isaia 66:13)

Aceste 25 de versete biblice ne amintesc de importanța sărbătoririi momentelor speciale din viața noastră și ne încurajează să fim recunoscători pentru toate binecuvântările pe care le-am primit. Ele ne ajută să reflectăm asupra vieții noastre și să apreciem toate momentele de bucurie și împlinire, dar și să învățăm să acceptăm și să depășim provocările și greutățile vieții. În aceste momente speciale, să ne amintim mereu de prezența și ajutorul lui Dumnezeu în viața noastră, să ne rugăm pentru îndrumare și înțelepciune și să fim modele bune pentru cei din jurul nostru. Sărbătorind momentele speciale din viața noastră, ne aducem aminte de faptul că suntem iubiți de Dumnezeu și că El ne dorește numai binele.

Rugăciune

Dumnezeule iubit, primește toată închinarea și lauda, căci numai tu le meriți! Îți mulțumesc că Tu ești sursa tuturor lucrurilor și că numai de la Tine vine iubirea, bucuria, armonia, pacea și abundența în sufletul meu. Te rog să binecuvântezi această zi specială, să-ți reînnoiești Spiritul în mine și în familia mea. Transformă-mi inima într-un altar pentru a te adora în fiecare clipă, fie ca iubirea ta să prevaleze mereu asupra oricărei festivități, împrejurări sau interese. Doamne, păzește și binecuvântează viața celor care împărtășesc cu mine această zi și umple-i cu prezența ta. Îți mulțumesc că ai fost ajutorul și refugiul meu, indiferent de dată sau de timp. Îți cer să pot umbla mereu sub călăuzirea Duhului Tău Sfânt pentru a înfrunta cu curaj orice circumstanță și încercare și a obține victoria. Doamne, păzește-mă de orice șiretlic și vicleșuguri ale celui rău. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!