56 de citate biblice despre putere

Views: 86

Puterea este un concept ce străbate întreaga Biblie, oferindu-ne învățături fundamentale despre puterea lui Dumnezeu și despre puterea pe care o putem găsi în credința noastră. Aceste învățături ne încurajează să ne întărim în credință și să ne bazăm pe divinitate în toate aspectele vieții noastre. Cu o selecție de 56 de citate biblice despre putere, vom explora aceste mesaje spirituale puternice care ne inspiră să căutăm forța și înțelepciunea în Cuvântul lui Dumnezeu.

Aceste versete ne îndeamnă să găsim sursa adevăratei puteri și să ne sprijinim în credința noastră în toate încercările vieții. Fie că avem nevoie de putere pentru a depăși dificultățile sau pentru a inspira pe alții, aceste citate biblice despre putere sunt surse de mângâiere, încurajare și încredere.

Pe măsură ce parcurgem cele 56 de citate biblice despre putere, vom descoperi profunzimea învățăturilor sfinte și ne vom lăsa inspirați de înțelepciunea divină. Ne vom aminti de versetele care ne îndeamnă să căutăm puterea în credința noastră și să ne sprijinim în puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Astfel, aceste citate biblice vor deveni surse de putere și ghiduri spirituale în călătoria noastră de descoperire și creștere spirituală.

Indiferent de provocările cu care vă confruntați în viață, aceste citate biblice vă vor încuraja să vă întăriți credința și să vă îndreptați gândurile spre izvorul adevăratei puteri.

Așadar, vă invităm să vă alăturați în această călătorie spirituală prin citate biblice care să vă inspire și să vă umple de putere pentru a face față vieții cu încredere în Dumnezeu.


1) Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu chibzuinţă: de o veşnică ruşine care nu se va uita! (Ieremia 20:11)

2) Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? (Romani 8:31)

3) Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari şi puternice; şi nimeni, până în ziua aceasta, n-a putut să vă stea împotrivă. (Iosua 23:9)

4) Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. (Iosua 23:10)

5) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

6) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)

7) În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. (Psalmul 138:3)

8) Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

9) Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi. (Psalmii 27:3)

10) Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. (Deuteronom 28:7)

11) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina. (Psalmii 62:1-2)

12) ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc. (Psalmi 44:7)

13) Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)

14) Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:4)

15) Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat şi să nu Se abată de la tine. (Deuteronomul 23:14)

16) Numai nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!” (Numeri 14:9)

17) Voi trimite groaza Mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge şi voi face ca toţi vrăjmaşii tăi să dea dosul înaintea ta. (Exodul 23:27)

18) Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. (Psalmi 34:17)

19) Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronomul 31:8)

20) Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmii 32:7-8)

21) Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exodul 15:2)

22) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

23) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” (Psalmi 91:1-2)

24) El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui. (Psalmi 112:7-8)

25) Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc. (Psalmi 18:37)

26) El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” (2 Împărați 6:16)

27) Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta şi a zis: „Nimiceşte-l.” (Deuteronomul 33:27)

28) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronomul 31:6)

29) Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mântuiască.” (Deuteronomul 20:4)

30) Acum mai aşteptaţi aici ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voştri. (1 Samuel 12:16)

31) Veţi urmări pe vrăjmaşii voştri, şi ei vor cădea ucişi de sabie înaintea voastră. (Leviticul 26:7)

32) Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi vei vedea cai şi care, şi un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului este cu tine. (Deuteronomul 20:1)

33) Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urî şi te vor prigoni. (Deuteronomul 30:7)

34) am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ; (2 Samuel 7:9)

35) Iosua le-a zis: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi, ci întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă, căci aşa va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri împotriva cărora vă veţi lupta.” (Iosua 10:25)

36) Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea. (Iov 5:21)

37) Vrăjmaşii tăi vor fi acoperiţi de ruşine, iar cortul celor răi va pieri.” (Iov 8:22)

38) „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratului Asiriei şi înaintea întregii mulţimi care este cu el; căci cu noi sunt mai mulţi decât cu el. (2 Cronici 32:7)

39) Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. (Psalmi 91:3)

40) Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:11)

41) Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul, Scutul care îţi dă ajutor şi sabia care te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta, şi tu vei călca peste înălţimile lor.” (Deuteronomul 33:29)

42) Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el. (Psalmul 23:5)

43) Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. (Luca 10:19)

44) Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine! Ia pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta!” (Psalmi 35:1-3)

45) Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost. (Psalmi 143:99

46) Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei. (Psalmi 118:7)

47) Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. (Psalmi 91:5-6)

48) Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei! (Psalmii 31:15)

49) Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad. (Psalmi 27:2)

50) Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? (Psalmi 27:1)

51) În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine! (Psalmi 25:2)

52) Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie. (Psalmi 12:7)

53) Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! (Psalmi 9:10)

54) Toţi vrăjmaşii mei vor fi acoperiţi de ruşine şi cuprinşi de spaimă; într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de ruşine. (Psalmi 6:10)

55) Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi. (Psalmi 3:7)

56) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Psalmi 3:3-4)


Dragi cititori,

Dacă aceste citate v-au impresionat sau v-au adus lumină în inimă, vă rugăm să ne împărtășiți gândurile și sentimentele voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Apreciază-ne fiecare contribuție și suntem curioși să aflăm care citate v-au însemnat cel mai mult sau cum le-ați aplicat în viața voastră.

Dar nu vă opriți aici! Dacă credeți că această colecție de citate biblice ar putea oferi lumină și altora, vă încurajăm să distribuiți acest articol pe rețelele voastre sociale. Un simplu gest poate aduce inspirație și putere în viața cuiva din cercul vostru de prieteni.

Nu uitați să folosiți hashtag-urile: #PutereDivină #CitateBiblice pentru a ne ajuta să găsim și să conectăm cu alți cititori pasionați de învățăturile spirituale ale Bibliei.

Vă mulțumim pentru că faceți parte din comunitatea noastră și pentru că împărtășiți lumina și puterea acestor cuvinte sacre cu ceilalți.

Așteptăm cu nerăbdare să vă citim comentariile și să vedem cum împărtășiți aceste citate pe rețelele sociale pentru a inspira și alți oameni.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!