Cele 10 porunci și semnificația lor

Views: 109

În acest articol, vom explora fiecare dintre cele Zece Porunci și semnificația lor, aducând în prim plan învățămintele și implicațiile lor în lumea modernă.

De la relația noastră cu divinitatea și principiile morale în relațiile interumane, vom descoperi cum aceste porunci transcend timpul și spațiul, continuând să ofere ghidare și inspirație în călătoria noastră morală și spirituală.

Prin analiza lor, ne propunem să înțelegem mai bine nu doar sensul lor inițial, ci și relevanța lor în lumea contemporană, oferindu-ne oportunitatea de a reflecta asupra valorilor noastre și de a ne alinia acțiunile cu principiile fundamentale ale moralității umane.

Cele zece porunci sunt un rezumat fundamental al legii lui Dumnezeu și în ele găsim modul în care Dumnezeu vrea să ne comportăm față de El și față de toți cei din jurul nostru. Textul biblic se găsește în Exodul 20:2-17 și Deuteronomul 5:1-21. Nu ar trebui să vedem poruncile lui Dumnezeu ca pe niște restricții sau poveri, ci ca pe un simplu ghid pentru ca noi să putem cunoaște și să ne amintim de viața care îi este plăcută.

Care sunt cele 10 porunci biblice?

Cele 10 porunci, așa cum se găsesc în Exodul 20:2-17, sunt următoarele:

Exodul 20:2-17

 • 2. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
 • 3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
 • 4. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
 • 5. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
 • 6. şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
 • 7. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
 • 8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
 • 9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
 • 10. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
 • 11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
 • 12. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 • 13. Să nu ucizi.
 • 14. Să nu preacurveşti.
 • 15. Să nu furi.
 • 16. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 • 17. Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

Așadar, ce înseamnă poruncile? Să analizăm poruncile una câte una și să reflectăm asupra modului în care trebuie să le punem în practică.

Ce înseamnă poruncile?

Prima poruncă: Să aveți un singur Dumnezeu

Exodul 20:2-3 sunt primele două porunci din cele Zece Porunci, cunoscute și sub denumirea de Decalog. Aceste versete reprezintă temelia relației dintre Dumnezeu și poporul Său, Israelul.

Ele sunt o amintire a eliberării miraculoase a poporului din robia egipteană și o interdicție clară împotriva închinării la alte zeități în afara lui Dumnezeu. În esență, ele proclamă supremația și unicul drept de a fi venerat al lui Dumnezeu în viața credincioșilor Săi.

Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru, nu-și împarte domnia cu nimic și cu nimeni. El este singurul Dumnezeu adevărat și numai Lui trebuie să i se închine și să fie lăudat. Nici o altă persoană sau lucru nu ar trebui să ocupe tronul inimii noastre. Prioritatea noastră ar trebui să fie întotdeauna să petrecem timp cu Dumnezeu, să ascultăm vocea Sa și să facem voia Sa.

Cum putem ști cu siguranță că Dumnezeu este singurul nostru Dumnezeu? Să ne uităm la modul în care ne petrecem timpul și la modul în care luăm deciziile. Dacă căutăm să Îl mulțumim și să-L ascultăm pe Dumnezeu în toate și Îi oferim tot ce avem mai bun din noi înșine, din timpul și din resursele noastre, atunci putem fi siguri că Îl avem ca unicul nostru Dumnezeu.

Porunca a doua: Să nu-ți faci idoli.

Pe lângă faptul că nu trebuie să avem alți dumnezei sau să ne închinăm la vreun obiect sau persoană, nu trebuie să încercăm să-L limităm pe Dumnezeu la o imagine sau la o formă fizică. Ceea ce a creat Dumnezeu ne poate arăta calități ale Lui ca și Creator și Domn al nostru, dar nu există nimic fizic care să-L definească pe deplin sau să ne arate plenitudinea a ceea ce este El.

Dumnezeu este unic; mintea noastră finită nu-și poate imagina măreția sau splendoarea Sa. Să nu încercăm să Îl încadrăm în ideile noastre umane despre cum este sau cum arată El.

Acest verset ne avertizează împotriva idolatriei și a închinării la idoli, amintindu-ne de exclusivitatea închinării la Dumnezeu. Pe scurt, Exodul 20:4 subliniază importanța închinării pure și a fidelității exclusive față de Dumnezeu, respingând orice formă de idolatrie

Porunca a 3-a: Să nu folosești numele lui Dumnezeu în deșert

Această poruncă acoperă mai mult decât am putea crede. Pentru început, ea arată clar că nu trebuie să folosim numele lui Dumnezeu fără să ne gândim bine la ceea ce spunem. În societatea noastră există multe expresii murdare care arată o lipsă enormă de respect față de Dumnezeu. Nici măcar nu ar trebui să ne gândim să le rostim! Evident, nu ar trebui nici să înjurăm, să blasfemiem sau să jurăm în numele lui Dumnezeu.

Există și alte tipuri de fraze care folosesc numele lui Dumnezeu ca o exclamație sau pentru a exprima o dorință ca ceva să se împlinească. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la aceste fraze și să le evităm. Numele lui Dumnezeu trebuie să fie lăudat și sfințit în orice moment (Matei 6:9; Psalmul 29:1-2). Indiferent cât de mult acceptă societatea, copiii lui Dumnezeu nu trebuie să folosească numele Lui în alt mod.

Un alt aspect al acestei porunci este acela de a ne numi creștini (adică mici creștini, urmași ai lui Isus) prin tradiție, dar de a continua să trăim cum ne place. Dacă ne numim creștini, trebuie să trăim într-un mod plăcut lui Dumnezeu și să căutăm să îl glorificăm prin acțiunile noastre. În caz contrar, folosim numele Lui în deșert.

Porunca a 4-a: Adu-ți aminte de ziua de odihnă

Nu există altă odihnă în afară de Isus. Numai El singur satisface cerințele Legii și numai El oferă jertfa care ispășește păcatul.

El este providența lui Dumnezeu pentru noi, permițându-ne să ne odihnim de propriile noastre fapte. Nu îndrăznim să respingem această unică Cale de mântuire (Ioan 14:6).

Vedem reacția lui Dumnezeu față de cei care aleg să respingă planul Său în Numeri 15. Acolo, un om a fost găsit adunând lemne în Sabat, în ciuda poruncii clare a lui Dumnezeu de a nu lucra.

Această fărădelege a fost un păcat conștient, comis cu îndrăzneală în plină zi, sfidând în mod deschis autoritatea divină. “Și Domnul i-a zis lui Moise: “Să fie omorât cu siguranță”” (v. 35). La fel se va întâmpla și cu cel care respinge providența de odihnă a lui Dumnezeu în Hristos. “Cum vom scăpa, dacă vom neglija o mântuire atât de mare” (Evrei 2:3).

Isus este și sabatul nostru, pentru că El este “Domnul Sabatului” (Matei 12:8). În calitate de Dumnezeu întrupat, El decide adevăratul sens al Sabatului, deoarece El l-a creat, iar El este Sabatul nostru întrupat.

Porunca a 5-a: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta

Acest verset se referă la importanța cinstirii părinților. El subliniază responsabilitatea și recunoștința față de cei care ne-au dat viață și ne-au crescut.

Cu această poruncă încep cele care se concentrează asupra relațiilor noastre cu ceilalți. Părinții noștri sunt primele persoane importante din viața noastră, iar supraviețuirea noastră în primii ani depinde de ei. Deși părinții sunt imperfecți (ca toate ființele umane), porunca ne cheamă să îi onorăm și chiar ne face o promisiune dacă o respectăm: ne vom bucura de o viață lungă.

Pe măsură ce trec anii, creștem și ducem o viață independentă, dar porunca nu se termină: trebuie să ne cinstim părinții toată viața. Ceea ce învățăm acasă formează baza relației noastre cu ceilalți și cu Dumnezeu. Dacă le acordăm cinstea sau respectul cuvenit părinților noștri în copilărie, pe măsură ce creștem ne va fi mai ușor să-i cinstim și să-i respectăm pe ceilalți și pe Dumnezeu.

Porunca a 6-a: Să nu ucizi

Dumnezeu prețuiește viața noastră încă din momentul conceperii (Psalmul 139:15-16), iar în această poruncă ne este interzis să luăm viața oamenilor. Dumnezeu ne iubește foarte mult și planul sau dorința Lui pentru noi este ca noi să avem viață din belșug și să primim viața veșnică prin Isus (Ioan 10:10; Ioan 3:16).

Totuși, această poruncă are o implicație mai largă. În Matei 5:21-22, Isus spune că nu este vorba doar de a pune capăt vieții unei alte persoane, ci….

Așadar, pentru a împlini porunca în toată amploarea ei, trebuie să ne examinăm bine inimile și să ne asigurăm că eliminăm orice mânie sau ură împotriva fraților noștri.

Porunca a 7-a: Să nu comiți adulter

Această poruncă interzice oricărei persoane căsătorite să aibă o relație sexuală voluntară cu altcineva în afară de soțul sau soția sa. Cu toate acestea, Iisus a explicat această poruncă într-un mod interesant în Matei 5:27-28. Cuvintele Sale au fost următoarele:

Vedem că adulterul începe în inimă cu dorința de a avea o altă persoană în locul soțului/soției. Să ne păzim inima! Să fim ascultători de Dumnezeu, să căutăm să ne întărim în fiecare zi dragostea și loialitatea față de soțul/soția noastră.

Porunca a 8-a: Să nu furi

Acest verset ne poruncește să respectăm proprietatea privată a altora și să nu încercăm să luăm de la ei ceea ce le aparține. Există multe alte lucruri pe care le putem fura de la oameni, nu doar bani și bunuri. În Levitic 19:11-13 vedem că porunca se referă și la aceste lucruri.

De exemplu, dacă încercăm să păcălim pe cineva promițându-i ceva ce nu îi vom oferi, este vorba de furt, deoarece oferim ceva ce nu îi vom da. De asemenea, putem fura și prin faptul că nu plătim pentru un produs sau un serviciu sau că oferim o plată nedreaptă sau insuficientă. Să ne examinăm pe noi înșine și să căutăm întotdeauna să acționăm corect în relațiile noastre cu ceilalți.

Porunca a 9-a: Să nu depui mărturie mincinoasă

Dumnezeu interzice orice fel de minciună. Nu trebuie să mințim sau să calomniem pentru a ne avantaja, pentru a ne apăra sau pentru a face rău altora. Trebuie să ne străduim să fim cinstiți, să căutăm neprihănirea și să umblăm întotdeauna în adevăr.

Porunca a 10-a: Să nu poftești

Porunca a zecea se concentrează pe atitudinea inimii noastre și pe ceea ce se întâmplă în adâncul nostru. A râvni înseamnă a dori cu ardoare ceva ce aparține altei persoane. Prin râvnă ne arătăm nemulțumirea față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu în viață. În loc să-I mulțumim pentru binecuvântările și bunătatea Sa, ne comparăm cu alții și găsim defecte la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Ce trist!

Vedem că această poruncă se leagă de celelalte nouă: dacă nu sunt mulțumit de ceea ce mi-a oferit Dumnezeu, voi dori să obțin ceea ce aparține aproapelui meu. Medicamentul pentru aceasta este o inimă plină de recunoștință și mulțumire pentru tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Pe măsură ce ne concentrăm asupra bunătății Sale, a iubirii Sale și a mântuirii pe care ne-a dat-o, nu va mai fi loc în inima noastră pentru nemulțumire.

Poate părea dificil să respectăm în permanență cele zece porunci. Cu toate acestea, nu depinde de efortul nostru, ci de cât de plini suntem de dragostea lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Cu cât suntem mai plini de ea, cu atât mai mult dorim să Îi mulțumim și să-L ascultăm. Petreceți timp cu Dumnezeu în fiecare zi, aduceți-vă poverile și luptele înaintea Lui și El vă va da puterea de a rămâne credincioși și de a-L glorifica în tot ceea ce faceți, simțiți și gândiți.

Explorând semnificația acestor versete din acest articol, am explorat semnificația fiecărei Porunci din cele zece porunci, am aprofundat înțelegerea valorilor etice și morale care ne ghidează viața.

Aceste porunci nu sunt doar reguli rigide, ci principii fundamentale care ne îndeamnă să trăim în armonie cu noi înșine, cu ceilalți și cu divinitatea. Într-o lume turbulentă și plină de provocări, cele zece porunci ne oferă o busolă morală și spirituală, amintindu-ne de importanța respectului, a iubirii, a dreptății și a integrității.

În concluzie, haideți prin credința în Domnul Isus Hristos. să ne angajăm să trăim după aceste principii, să ne amintim învățăturile lor în toate aspectele vieții noastre și să cultivăm o lume în care valorile morale sunt fundamentale și respectate.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!