Cum să primești iertarea lui Dumnezeu

Visits: 36

Iertarea este una dintre temele principale ale Bibliei. Începând cu istoria lui Adam și a Evei din cartea Geneza și de-a lungul Scripturii, vedem mulți oameni care au păcătuit și au făcut mari greșeli. De asemenea, citim cum Dumnezeu i-a iertat și i-a restaurat. Acestea sunt povești pline de lupte, dar și de triumf asupra păcatului și a răului.

Așa vrea Dumnezeu să trăim, în comuniune cu El. El tânjește să ne ierte păcatele, să ne readucă în prietenia Sa. Dumnezeu vrea ca și poveștile noastre să reflecte transformarea care vine ca produs al iertării și iubirii sale.

Ne place să credem că suntem buni și drepți, dar în adâncul sufletului nostru știm că facem greșeli și nedreptăți. Mințim și provocăm durere altora din cauza egoismului nostru. Biblia numește acest lucru păcat, ratarea țintei, trăirea în afara lui Dumnezeu. Cu toate acestea, El a oferit o cale de împăcare pentru a ne restabili relația cu El. În Biblie găsim pasaje inspirate care ne vorbesc despre iertarea lui Dumnezeu și ne spun cum să o primim.

¿Cum primește cineva iertarea lui Dumnezeu?

1) Mărturisește-ți păcatele

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Primul lucru este să ne exprimăm și să recunoaștem lucrurile rele pe care le-am făcut, să-i spunem lui Dumnezeu. El știe totul și știe deja. Dar trebuie să acceptăm cu umilință în fața lui că l-am dezamăgit și că am făcut lucruri care contravin dorinței lui pentru noi. Acest pas al mărturisirii deschide ușa pentru ca iertarea lui să curgă și să ajungă la noi.

Dumnezeu ne curăță de orice nelegiuire. Nu există absolut nimic din ceea ce Îi putem mărturisi și pe care El să nu-l poată ierta. Dragostea și iertarea Lui ajung și acoperă fiecare colț al inimii noastre.

2) Pocăiți-vă

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. (2 Petru 3:9)

Nu este suficient să mărturisim și să recunoaștem lucrurile greșite pe care le-am făcut. Trebuie să ne pocăim! Când ne pocăim, ne exprimăm durerea de a vedea greșelile pe care le-am făcut, iar acest lucru ne îndeamnă să facem schimbările necesare pentru a începe să acționăm așa cum vrea Dumnezeu să acționăm.

Dumnezeu vrea ca noi toți să ne pocăim, să recunoaștem că avem nevoie de El în viața noastră. El vrea să ne împăcăm cu El și să îl primim ca Domn și Mântuitor. El nu vrea ca nicio ființă umană să petreacă veșnicia departe de El. De aceea, El așteaptă cu răbdare pocăința noastră.

3) Credeți în Isus

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, (Romani 10:9-10)

Atunci trebuie să credem în Isus, pentru că numai în El avem mântuirea. Trebuie să credem că Isus este Dumnezeu, că prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa suntem salvați și împăcați cu Dumnezeu.

Este important să exprimăm cu gura noastră certitudinea care se află în inima noastră. Trebuie să mărturisim că Isus este Domnul. Ne hotărâm să îi transmitem lui domnia vieții noastre. Nu mai facem ceea ce vrem, nu mai trăim pentru a ne satisface ego-ul. El este Domnul și noi îi ascultăm pentru că ne-a transformat și a dat un sens real vieții noastre.

Lucrarea lui Isus

1) Iertarea

 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; (Efeseni 1:7-8)

Sângele vărsat de Isus pe cruce a fost prețul pe care l-a plătit pentru ca păcatele noastre să fie iertate. El ne-a răscumpărat, ne-a răscumpărat, iar noi nu mai suntem sclavii păcatului. Prin Isus suntem liberi de puterea acestuia. Și toate acestea s-au întâmplat prin harul abundent al lui Dumnezeu, un dar pe care nu l-am meritat.

2) Răscumpărarea

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13-14)

Datorită lucrării lui Isus, păcatul care ne-a despărțit de Dumnezeu nu mai are putere asupra noastră. Nu mai suntem sclavii săi. Acum aparținem împărăției lui Isus, o împărăție a luminii, a iertării și a libertății. Ce bucurie mare!

3) Intercesiune

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:1-2)

Dumnezeu dorește ca noi să trăim o viață de ascultare, dar El ne cunoaște natura umană. El știe că putem eșua uneori chiar și atunci când dorința noastră este de a fi credincioși și ascultători. Isus mijlocește pentru noi, el este singurul care poate face acest lucru, pentru că numai el este fără păcat, total drept și milostiv. El mijlocește în mod constant în favoarea noastră, restabilindu-ne ca pe niște copii iertați.

S-ar putea să vă intereseze aceste versete despre iertare din Biblie.

Rezultatul iertării lui Dumnezeu

1) Mântuirea

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

Noi nu merităm să fim salvați și iertați, salvați de sub puterea păcatului. Dar Dumnezeu ne-o acordă oricum. Nu suntem mântuiți prin ceea ce facem. Suntem salvați prin ceea ce a făcut deja Isus pentru noi.

2) Fericirea

 Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! (Psalmi 32:1)

¡Ce mare bucurie aduce iertarea! Există o mare bucurie și libertate în a ști că suntem copiii lui Dumnezeu. Păcatele noastre nu mai contează, Dumnezeu le-a șters pentru totdeauna.

3) Iubirea

De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.” (Luca 7:47)

Iertarea lui Dumnezeu ne umple inimile de recunoștință și de iubire pentru El. Această iubire va fi evidentă pentru ceilalți și se va manifesta în acțiuni care Îl înalță pe Dumnezeu și arată că am fost transformați de El.

4) Noi începuturi

 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. (Psalmi 103:12)

Când Dumnezeu ne iartă, alege să nu țină cont de păcatele noastre. Hristos a purtat păcatele noastre pe cruce și ne oferă șansa unui nou început, o nouă viață ghidată de El.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

No Responses

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!