31 de versete de mângâiere

Visits: 249

Cuvântul lui Dumnezeu este viu și ne reînnoiește. Este important să ne hrănim spiritul chiar și în mijlocul unor situații dureroase. În Biblie vedem mulți bărbați și femei ai lui Dumnezeu care au trecut prin momente dificile, dar au rămas fermi, încrezători în promisiunile prețioase ale Domnului nostru Isus Hristos. El a promis că va fi cu noi în fiecare zi până la sfârșitul lumii (Matei 28:20). Să ne odihnim în promisiunile Sale și în bunătatea Sa abundentă față de toți cei care se încred în El.

Când trecem prin perioade dificile, fie că sunt provocate de probleme de sănătate, probleme financiare, probleme de relații sau alte probleme, poate fi foarte dificil să găsim pacea și liniștea interioară. În astfel de momente, este important să ne amintim că Dumnezeu este cu noi și ne poate oferi mângâierea și susținerea de care avem nevoie.

Biblia este plină de versete care ne oferă mângâiere și încurajare în timpurile grele. Aceste versete ne ajută să înțelegem că nu suntem singuri și că Dumnezeu ne iubește și ne îngrijește cu grijă și compasiune. Fie că suntem încurajați să ne încredem în Dumnezeu, să căutăm liniștea și odihna în El sau să așteptăm cu încredere că El va face lucruri bune în viețile noastre, aceste versete de mângâiere ne pot ajuta să ne simțim mai puternici și mai pregătiți să înfruntăm dificultățile cu curaj și speranță.


1) Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte. (1 Tesaloniceni 4:18)
2) Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!” (Isaia 66:13)
3) În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit, şi m-ai mângâiat! (Isaia 12:1)
4) Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte. (Psalmi 27:10)
5) Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou! (Psalmi 71:21)
6) Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. (Psalmi 94:19)
7) Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă. (Psalmi 119:50)
8) Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia. (Psalmi 30:5)
9) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:18)
10) I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el. (Isaia 57:18)
11) Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (Matei 5:4)
12) Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. (Ioan 14:1)
13) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:5)
14) Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)
15) Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. (Ioan 14:18)
16) întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, (Coloseni 1:11)
17) Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. (Ioan 16:22)
18) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
19) Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. (Psalmi 6:2)
20) Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. (Psalmi 34:6)
21) De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul. (Iov 5:19)
22) Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere. (2 Corinteni 1:5)
23) Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:17)
24) „Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul omului, care trece ca iarba, (Isaia 51:12)
25) Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:26)
26) Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângâiaţi, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi. (2 Corinteni 1:6)
27) Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, (2 Tesaloniceni 2:16)
28) „Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, daţi-mi măcar această mângâiere. (Iov 21:2)
29) Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor! (Ieremia 15:16)
30) Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.
Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă. (Psalmi 119:47-50)
31) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

În concluzie, aceste 31 de versete de mângâiere ne amintesc că Dumnezeu este mereu alături de noi și ne oferă puterea și încurajarea de care avem nevoie pentru a face față problemelor noastre. Fie că ne luptăm cu probleme fizice, emoționale sau spirituale, aceste versete ne aduc speranță și ne amintesc că nu suntem singuri. Încrederea noastră în Dumnezeu ne poate ajuta să găsim pacea și liniștea de care avem nevoie pentru a ne îndeplini scopul pe care l-a avut în vedere pentru viețile noastre. Să ne amintim mereu că Dumnezeu ne iubește cu o iubire infinită și ne-a promis să fie mereu cu noi, chiar și în cele mai grele momente ale vieții noastre.

Rugăciune

Dumnezeule iubit, astăzi vin la Tine prin Domnul meu Isus Cristos, îți mulțumesc că în mijlocul durerii și al suferinței, am putut experimenta că cuvântul Tău este și va fi balsamul și revigorarea mea, că în mijlocul încercărilor doar el îmi oferă cea mai mare mângâiere producând în mine o bucurie inefabilă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Cuvântul Tău a fost mângâierea mea în mijlocul durerii și în cele mai întunecate zile ale mele a fost lumina mea. Doamne, binecuvântat este cuvântul Tău, căci în momentele mele dificile, el are întotdeauna cele mai bune soluții și răspunsuri pentru viața mea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!