Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh (explicație biblică)

Views: 102

Când vorbim despre Sfânta Treime, vorbim despre Dumnezeu așa cum îl cunoaștem noi, creștinii. Fiind un singur Dumnezeu, el se manifestă sau se face cunoscut în trei moduri: ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) și Dumnezeu Duhul Sfânt. Toți trei sunt pe deplin Dumnezeu, dar fiecare are caracteristici proprii.

Fiind Dumnezeu, atât Tatăl, cât și Fiul și Duhul Sfânt sunt veșnici, omnipotenți și au toate atributele lui Dumnezeu. Unul nu există fără celălalt, deoarece ei sunt complet una. Este un concept greu de înțeles cu mintea noastră umană și s-au folosit multe analogii în încercarea de a-l explica.

Cuvântul trinitate nu apare în Biblie. Cu toate acestea, Biblia ne învață conceptul că Dumnezeu, deși este unul, ni se dezvăluie sau ni se face cunoscut ca trei persoane distincte. Fiecare dintre aceste trei persoane are un rol specific în viața creștinilor și în ceea ce privește întreaga omenire.

Dumnezeu Tatăl: Totul își are originea în Dumnezeu Tatăl, el este Creatorul a absolut tot ceea ce a existat, există și va exista în univers. Dumnezeu este veșnic, a fost, este și va fi pentru eternitate. El este motorul care conduce totul și creierul din spatele fiecărui eveniment, pentru că El este suveran.

Din inima Sa plină de iubire pentru omenire, El a venit cu ideea de a se întrupa, pentru a ne oferi posibilitatea de a primi iertarea Sa veșnică și mântuirea sufletelor noastre. Aceasta înseamnă că venirea lui Isus în lume a fost ideea lui Dumnezeu Tatăl.

Dumnezeu Fiul, Isus: Isus este Dumnezeu întrupat, manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu și calea către Tatăl (Ioan 14:6). Dumnezeu Tatăl a decis să îl trimită pe Isus pe pământ, pentru a relaționa cu noi într-un mod mai ușor de înțeles. El a decis să vină sub forma omului Isus, cu o misiune specială, ca dovadă inconfundabilă a iubirii lui Dumnezeu, pentru a ne împăca cu Sine.

Odată cu păcatul, între Dumnezeu și om s-a creat o separare veșnică. Pentru o vreme, sângele vărsat prin sacrificii de animale a oferit un fel de curățare sau iertare temporară. Atunci când Isus Și-a vărsat sângele pe cruce pentru fiecare ființă umană, El a oferit sacrificiul perfect și prin el suntem iertați veșnic.

Dumnezeu, Duhul Sfânt: Duhul Sfânt este prezența lui Dumnezeu în noi, mișcarea lui Dumnezeu în viața noastră. El este Mângâietorul care îi însoțește pe copiii lui Dumnezeu în mijlocul luptelor lor zilnice (Ioan 14:16-17).

El este Duhul adevărului. El ne ajută să trăim într-un mod care este plăcut lui Dumnezeu și să facem alegerile corecte care ne apropie de Dumnezeu și de voia Sa pentru noi. Duhul Sfânt locuiește în inimile celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. El este cu ei în mijlocul oricărei situații, dându-le direcție și pace în mijlocul oricărei circumstanțe.

Versete din Biblie care vorbesc despre Trinitate

Trinitatea a acționat ca o unitate în momentul creației. În Geneza 1:26, îl vedem pe Dumnezeu vorbind la plural: “Să facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră”.

Așa cum Treimea a lucrat în unire la creație, tot așa lucrează și în inimile noastre. Dumnezeu Tatăl își revelează dragostea pentru noi prin Isus și, odată ce ne deschidem inimile față de El, ne umple cu Duhul Său Sfânt.

Dumnezeu S-a revelat încă de la început ca Dumnezeu trinitar.

Momentul botezului lui Isus este momentul în care vedem cel mai clar Treimea la lucru. Isus este botezat, Dumnezeu Tatăl vorbește și Îl afirmă pe Fiul, iar Duhul Sfânt coboară peste Isus sub forma unui porumbel.

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, avem o misiune dată nouă de Isus. Am fost trimiși să ducem mesajul Său la toate națiunile, să facem ucenici și să-i botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Primii creștini vorbeau și învățau despre Trinitate, așa cum vedem în următorul verset scris de apostolul Petru.

În mod frecvent, în saluturile și despărțirile din scrisorile apostolice din Noul Testament, găsim menționarea Treimii în binecuvântarea fraților.

Isus însuși, vorbind ucenicilor Săi, a făcut referire la Tatăl și la Duhul Sfânt, afirmând astfel doctrina Treimii.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!