Versete de încurajare pentru căsniciile aflate în criză

Views: 24

Relația de căsătorie este una în care există momente de bucurie și minunate, dar și momente de tristețe și frustrare. În mijlocul tuturor acestora putem găsi cuvinte de încurajare și putere citind Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.

În momentele în care pare dificil să mergem mai departe, este bine să ne bucurăm de ajutorul altora. A apela la pastorul bisericii locale, la frați și surori maturi în credință sau la profesioniști specializați în consilierea matrimonială poate ajuta la începerea procesului de restaurare.

Coloseni 3:12-14

Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. (Coloseni 3:12-14)

¡Suntem aleși ai Domnului și am primit atât de multe de la El! Este foarte liniștitor să vedem că în Dumnezeu avem tot ce ne trebuie pentru a trăi în pace cu El și cu ceilalți. Urmând exemplul lui Hristos, ne îmbrăcăm cu dragoste, bunătate, umilință, blândețe, răbdare și iertare pentru a reflecta faptul că suntem aleșii Lui și pentru a menține deschisă ușa reconcilierii.

1 Petru 4:8

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)

Dragostea este și va fi întotdeauna cheia relațiilor interpersonale. Concentrându-ne pe iubirea profundă, încetăm să ne mai concentrăm pe defectele sau obiceiurile proaste ale noastre și ale celorlalți. În schimb, în iubire, lucrăm pentru a consolida relația și a promova unitatea.

Filipeni 4:6-7

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

Spre deosebire de neliniște sau îngrijorare, rugăciunea și recunoștința pot transforma situațiile cu care ne confruntăm și atitudinea noastră față de ele. Aducerea poverilor noastre înaintea lui Dumnezeu deschide inima și mintea pentru a primi pacea Domnului. Rugăciunea ne afirmă încrederea în puterea incomparabilă a lui Dumnezeu, singurul care poate transforma orice situație.

1 Petru 5:6-7

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:6-7)

A veni înaintea lui Dumnezeu în smerenie aduce întotdeauna binecuvântare. Putem să ne aducem toate poverile în fața lui, să vorbim cu el și să recunoaștem că avem nevoie de ajutorul lui. El ne răspunde și ne ajută întotdeauna, deoarece marea Sa iubire pentru noi rămâne neclintită chiar și în mijlocul furtunilor vieții.

Filipeni 4:8

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Reflectăm prin cuvintele și acțiunile noastre ceea ce avem în minte. Pavel îndeamnă biserica din Filipi să se gândească la lucrurile care sunt adevărate, respectabile, drepte, pure, frumoase, admirabile sau demne de laudă. Păzirea minții protejează inima de emoțiile dezlănțuite ghidate de minciună sau de eroare.

Efeseni 4:31-32

Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. (Efeseni 4:31-32)

În Dumnezeu avem cel mai bun exemplu de iubire și iertare. Amărăciunea, mânia, furia și toate formele de răutate aduc separare și distrugere. Ele sfâșie prietenii, familii și distrug pacea noastră interioară. Dumnezeu ne arată o cale mai bună. Calea bunătății, a compasiunii și a iertării. O astfel de inimă aduce pace, edificare, restaurare și binecuvântare pentru toți.

Galateni 6:9

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. (Galateni 6:9)

Biblia este clară: culegi ceea ce ai semănat. Dar orice recoltă necesită o perioadă de așteptare, ceea ce poate provoca descurajare. Important este să perseverezi și să continui să culegi cuvinte și atitudini pline de bunătate. Rezultatul se va vedea, bucuria, satisfacția și recolta bună vor veni la timpul potrivit: timpul Domnului.

Matei 28:20

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)

Isus a promis să fie cu ai săi mereu, în fiecare zi și în mijlocul a tot ceea ce se face în ascultare de el. Și așa va fi, el va fi prezent până la sfârșitul lumii. El este cel mai bun tovarăș pe care îl poți avea în mijlocul a tot ceea ce se întâmplă zi de zi. Prezența lui aduce putere, pace și speranță!

Matei 19:4-6

Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:4-6)

Căsătoria a fost ideea lui Dumnezeu și El este cel care unește cei doi oameni. Cu puterea, dragostea și prezența Sa, încercările pot fi depășite.

Ioan 14:1

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. (Ioan 14:1)

Există multe circumstanțe care ne pot chinui în viață. Dar Biblia ne cheamă să continuăm să ne încredem în Dumnezeu și în puterea Lui. Încrederea în Dumnezeu ne ajută să sperăm cu fermitate și siguranță, deoarece se bazează pe promisiunile și dragostea Sa. Dumnezeu este întotdeauna credincios, nu-și dezamăgește niciodată copiii, ¡putem avea încredere în el!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!