15 versete pentru a binecuvânta munca

Views: 93

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)

Cu siguranță, munca aduce binecuvântare, mai ales atunci când este făcută cu dragoste și armonie deplină, dar nu trebuie să uităm de la cine vine câștigul nostru ca să avem inima ferită de mândrie și aroganță. De aceea, să înțelegem că, în calitate de creștini, tot ceea ce facem trebuie făcut ca pentru Dumnezeu, pentru cinstirea Lui, căci numai cu demnitate și grijă vom obține beneficii de la Domnul, datorită sfaturilor care sunt în cuvântul Lui.


1) Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, (Coloseni 3:23)
2) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)
3) Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste! (1 Corinteni 16:14)
4) Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. (Efeseni 4:28)
5) Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. (Luca 1:37)
6) Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. (1 Corinteni 15:10)
7) Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Ioan 6:27)
8) Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” (2 Tesaloniceni 3:10)
9) Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. (Proverbe 21:5)
10) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
11) Vezi-ţi întâi de treburi afară, îngrijeşte de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa. (Proverbe 24.27)
12) Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? (Luca 14:28)
13) Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)
14) Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. (Proverbe 12:24)
15) Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos.
Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.
Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,
căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. (Efeseni 6:5-8)

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Vin la tine prin Domnul meu Isus Cristos, numai tu ești vrednic de toată gloria și onoarea. Tată, Îți mulțumesc pentru slujba mea, pentru că m-ai binecuvântat prin munca mea și pentru că ai deschis în acest moment acel canal de binecuvântare pentru viața mea, Te rog să-mi dai înțelepciunea și prudența de a-mi îndeplini munca cu sârguință și cu rânduială, fără să mă plâng și fără să cârtesc, ci cu smerenie și simplitate de inimă, făcând-o ca pentru Tine și nu ca pentru oameni, căci cu siguranță de la Tine voi primi răsplata. Cuvântul tău spune: "Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; și harul Lui nu a fost în zadar față de mine, ci am muncit mai mult decât toți; dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu este cu mine". Doamne Isuse, binecuvântez viața șefilor mei, a autorităților, a colegilor și a familiilor lor, ajută-mă să am o conduită înțeleaptă și prudentă în fiecare zi, fiind un exemplu pentru ei, pentru ca prezența Duhului Tău Sfânt, să domnească în locul și mai ales în mediul de lucru. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!