23 de versete pentru a binecuvânta o afacere

Visits: 38

Știm că pentru Dumnezeu nu există imposibilități și că orice dar bun și dar desăvârșit vine de la El, de aceea tot ceea ce dorim să întreprindem trebuie să punem în mâinile Lui pentru a vedea roade demne și sincere în compania noastră, să ne amintim de asemenea că nu lucrăm pentru un om obișnuit, ci ca și cum ar fi pentru Dumnezeu, adică să facem lucrurile cât mai bine posibil. Să nu muncim mai bine pentru clienții preferați sau comozi… Trebuie să dăm întotdeauna tot ce avem mai bun pentru a vedea că binecuvântarea lui Dumnezeu abundă în viața noastră.


1) Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! (Psalmi 118:25)
2) El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:3)
3) Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!” (Psalmi 30:6)
4) Să păziţi, dar, cuvintele legământului acestuia şi să le împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face. (Deuteronom 29:9)
5) Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. (Geneza 39:3)
6) Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitorile locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii!
Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, sămânţa ta va cotropi neamurile şi va locui cetăţile pustii. (Isaia 54:2-3)
7) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază. (Psalmi 37:5-6)
8) I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri. (Exod 35:35)
9) Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. (1 Tesaloniceni 4:11)
10) Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. (Proverbe 10:4)
11) Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini (Deuteronom 28:13)
12) Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp.
 Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate.
Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. (Deuteronom 28:3-5)
13) Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. (Deuteronom 30:16)
14) Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Deuteronom 28:8)
15) Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. (Isaia 45:3)
16) Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. (Proverbe 10:22)
17) Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9-10)
18) Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. (Proverbe 11:28)
19) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, (Psalmi 37:5)
20) El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci. (Psalmi 112:3)
21) Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)
22) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)
23) ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. (Deuteronom 15:10)

Rugăciune

Dumnezeu bun și veșnic, Doamne Preacurată! Vin la Tine prin Domnul meu Iisus Hristos, Îți dau slavă și onoare. Îți cer ca binecuvântarea Ta să fie mereu peste afacerea mea și ca orice ar face mâna mea să fie prosperă. Cuvântul tău spune: "Să păziți cuvintele acestui legământ și să le puneți în practică, ca să prosperați în tot ceea ce faceți". Dă-mi înțelepciunea de a gestiona finanțele și de a nu Te dezamăgi în zeciuielile și ofrandele mele, ci de a Te onora cu bunurile mele, având întotdeauna o inimă umilă și recunoscătoare, fără să-mi fixez ochii asupra binecuvântării, ci având ochii ațintiți asupra stăpânului binecuvântării, căci Tu ești Cel care mi-a dat înțelepciune, putere și sănătate. Și cer belșug și extindere asupra afacerii mele, astfel încât să pot genera locuri de muncă și să binecuvântez viețile altora. Îmi binecuvântez afacerea și declar sângele lui Hristos peste toți cei care lucrează în ea, în numele lui Isus. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!