29 de Versete biblice despre bătrânețe

Views: 168

Bătrânețea este o binecuvântare de la Domnul. Nu ar trebui să ne temem niciodată să îmbătrânim. Creștinii au responsabilitatea de a da dovadă de bunătate, respect și grijă față de persoanele în vârstă. Da, ar trebui să-i respectăm pe toți oamenii, dar există un anumit tip de respect pe care îl acordăm persoanelor în vârstă, spre deosebire de propria noastră categorie de vârstă. Există un anumit mod de a le vorbi și de a le oferi respect.

Atunci când trăim conform Cuvântului lui Dumnezeu, bătrânețea aduce înțelepciunea care poate ajuta și îndruma pe alții în nevoie. Creștinii mai în vârstă au datoria de a ajuta generația tânără.

Eu am învățat multe de la creștinii mai în vârstă. Uneori, tot ce vrei să auzi este cum a lucrat Dumnezeu în viața cuiva și diferitele sale experiențe.

Persoanele mai în vârstă au trecut prin multe experiențe dificile care te vor ajuta pe calea credinței tale. Ei au făcut greșeli și te vor îndruma pentru ca tu să nu faci aceleași greșeli. Indiferent de vârsta pe care o avem, creștinii nu ar trebui să se teamă niciodată de moarte.

Avem încredere că vom fi alături de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Trupul nostru poate părea mai bătrân, dar interiorul nostru se reînnoiește în fiecare zi. Un creștin care îmbătrânește nu îmbătrânește niciodată cu adevărat. El îmbătrânește doar atunci când încetează să mai caute să avanseze Împărăția lui Dumnezeu.

Îmbătrânește doar atunci când încetează să-i mai edifice pe alții în Hristos și își petrece toată ziua uitându-se la televizor. Acesta este tristul adevăr al unor credincioși în vârstă.

Mulți și-au pierdut zelul pentru Hristos și aleg să-și trăiască zilele în fața televizorului. Hristos a devenit desăvârșire în locul vostru și a murit pentru nelegiuirile voastre. Viața nu va înceta niciodată să se învârtă în jurul lui Hristos. Amintiți-vă întotdeauna că sunteți în viață pentru un motiv.

Citate

  • “Nu ești niciodată prea bătrân pentru a-ți stabili un nou obiectiv sau pentru a visa un nou vis.” C.S. Lewis
  • “Pregătirea pentru bătrânețe nu ar trebui să înceapă după adolescență. O viață goală de scop până la vârsta de 65 de ani nu se va umple brusc prin pensionare.” Dwight L. Moody
  • “Cei care iubesc profund nu îmbătrânesc niciodată; pot muri de bătrânețe, dar mor tineri” – Benjamin Franklin.

¿Ce spune Biblia?

1) Copilul acesta îţi va înviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţilor tale; căci l-a născut nora ta, care te iubeşte şi care face pentru tine mai mult decât şapte fii.” (Rut 4:15)

2) Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. (Proverbe 16:31)

3) Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. (Leviticul 19:32)

4) până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (Isaia 46:4)

5) La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea. (Iov 12:12)

6) Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, (Psalmii 92:14)

7) Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi! (Psalmii 71:9)

8) Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! (Psalmii 90:2)

9) Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui. (Iov 5:26)

10) Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. (Tit 2:2)

11) Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, (Tit 2:3)

12) Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! (Psalmii 71:18)

13) Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise, şi puterea nu-i trecuse. (Deuteronomul 34:7)

14) Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui, şi a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” (1 Împăraţi 12:6)

15) Eu îmi ziceam: „Să vorbească bătrâneţea, marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.” (Iov 32:7)

16) Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. (Proverbe 19:29)

17) Moise şi Aaron au făcut ce le poruncise Domnul: aşa au făcut. Moise era în vârstă de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci şi trei de ani, când au vorbit lui faraon. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Dacă vă va vorbi faraon şi vă va zice: „Faceţi o minune!”, să zici lui Aaron: „Ia-ţi toiagul şi aruncă-l înaintea lui faraon. Şi toiagul se va preface într-un şarpe.” (Exodul 7:6-9)

18) Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu. Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac. (Geneza 21:1-3)

19) Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; (1 Timotei 5:1)

20) Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu aşteptase până în clipa aceasta, ca să vorbească lui Iov. (Iov 32:4)

21) Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. (Filipeni 1:6)

22) El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. (1 Corinteni 1:8-9)

23) Nu zice: „Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?”, căci nu din înţelepciune întrebi aşa. (Eclesiastul 7:10)

24) dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)

25) De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. (2 Corinteni 4:16-17)

26) Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)

27) Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. (Geneza 24:1)

28) Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani. Avraam şi-a dat duhul şi a murit, după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său. (Geneza 24:7-8)

29) vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus. (Filimon 1:9)

Rugăciune

Doamne mare ești tu și vrednic de înălțare, toată ființa mea recunoaște măreția ta și cinstește prezența ta, îți mulțumesc pentru îndurările tale și pentru că faci lucruri mari cu mine. Tată al slavei mă rog ție ca un bătrân, ca un fiu și ca un prieten. Doamne, cu siguranță am îmbătrânit și nu am văzut pe cel drept părăsit, nici pe urmașii lui cerșind pâine. De-a lungul anilor mei, tu ai fost tăria mea, ajutorul meu, scutul meu și cel care îmi ridică capul. Învață-mă să îmbătrânesc ca un fiu plăcut ție, îndreaptă-mi pașii și dăruiește înțelepciune inimii mele, ca gura mea să nu facă rău celor din jurul meu. Dă-mi din pacea ta să înțeleg că nu sunt nedrepți cu mine, ci doar încearcă să aibă grijă de mine și să vegheze asupra sănătății mele, cei care își asumă responsabilitatea față de mine. Tatăl meu, dezrădăcinează mândria din experiența mea de până acum, îndepărtează din inima mea sentimentul de a mă crede indispensabil. Doamne, în această perioadă dificilă, ajută-mă să fiu de folos celorlalți, contribuind cu vrednicia și rugăciunea mea la bucuria și entuziasmul celor care au acum responsabilitatea, căci este scris: "Chiar și la bătrânețe vor fi roditori, vor fi viguroși și verzi". Dă-mi blândețe și cumpătare ca să-i pot instrui și conduce pe cei mai tineri pe calea ta cu învățăturile pe care le-am dobândit alături de tine, Doamne. Îți mulțumesc, dragă Doamne, că mi-am dat seama cât de mult m-ai iubit, acum că mi-au crescut firele cărunte și că nu mai pot face multe lucruri din cauza puterii mele. Umple-mi mintea și inima, Duhule Sfânt, cu certitudine și optimism, ca să pot privi cu recunoștință spre destinul victorios pe care mi l-ai pregătit și spre care m-ai îndreptat din prima clipă a vieții mele. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!