30 de Versete din Biblie despre a găsi adăpost în Dumnezeu

Views: 129

Când treci printr-o perioadă dificilă este momentul în care arăți unde este refugiul tău. Este posibil să vă uitați la prieteni, la lucruri materiale sau la o altă sursă de confort temporar. Dar numai Isus ne dă adevărata pace.

Dumnezeu este refugiul nostru. Totuși, asta nu înseamnă că El nu ne va conduce niciodată în situații dificile sau periculoase. Isus i-a condus pe ucenici într-o barcă, știind foarte bine că se apropia o furtună violentă; ucenicii erau îngroziți, dar Isus, refugiul lor, a potolit furtuna (Matei 8:23-27). Când suntem în voia lui Dumnezeu, putem face față cu încredere chiar și celor mai periculoase situații, pentru că Dumnezeu este cu noi.

Aceste versete biblice ne spun cum ne putem găsi refugiul în Dumnezeu și ne asigură că El este protectorul nostru în orice moment.


1) Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. (2 Samuel 22:3-4)

2) Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. (Psalmi 32:7)

3) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)

4) Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. (Psalmi 36:7)

5) Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! (Psalmi 34:8)

6) Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. (Psalmi 57:1)

7) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

8) Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. (Naum 1:7)

9) Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.(Psalmi 9:9)

10) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. (Psalmi 16:1)

11) Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. (Psalmi 62:7)

12) Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. (Psalmi 59:16)

13) Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. (Proverbe 10:29)

14) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta! (Psalmi 31:1)

15) Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

16) „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:1-2)

17) El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! (Psalmi 91:4)

18) Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina. (Psalmi 62:2)

19) Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. (Psalmi 62:6)

20) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” (Psalmi 91:1-2)

21) Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. (1 Samuel 2:2)

22) de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate, o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca adăpostul minciunii. (Isaia 28:16-17)

23) Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. (Psalmi 62:7-8)

24) Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta şi a zis: „Nimiceşte-l.” (Deuteronom 33:27)

25) Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă. (Psalmi 27:5)

26) Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. (Psalmi 31:20)

27) Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea. (Psalmi 71:3)

28) Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. (Proverbe 14:26)

29) Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii; căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid. (Isaia 25:4)

30) Doamne, tăria, cetăţuia şi scăparea mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului şi vor zice: „Părinţii noştri n-au moştenit decât minciună, idoli deşerţi care nu sunt de niciun ajutor! (Ieremia 16:19)


Indiferent de circumstanțele în care ne aflăm, cel mai sigur loc în care ne putem afla este întotdeauna în centrul voinței lui Dumnezeu. El promite să fie refugiul nostru: “‘Nu vă voi lăsa niciodată, nici nu vă voi părăsi, ca să putem spune cu încredere: “Domnul este ajutorul meu; nu mă voi teme de ce-mi poate face omul””” (Evrei 13:5-6): Domnul este ajutorul meu; nu mă voi teme de ceea ce-mi poate face omul.” (Evrei 13:5-6).

Dacă v-au plăcut aceste versete biblice, vă recomandăm să vizitați secțiunea noastră de versete biblice.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!