25 de versete biblice pentru a binecuvânta un frate

Views: 153

Un creștin convertit înseamnă că își dedică viața îngrijirii și slujirii celor care au nevoie de ajutorul său, așa că ar trebui să împărțim cu alții darurile și binecuvântările pe care Domnul ni le-a oferit. A sluji aproapelui nostru este onorabil, dar cu atât mai mult este a binecuvânta pe frații noștri în Hristos, Galateni 6:10: “Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.


1) Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. (Deuteronom 15:6)
2) Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, (2 Corinteni 9:8)
3) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
4) Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ, (Psalmi 55:22)
5) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
6) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale,
şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel! (Psalmi 128:5-6)
7) Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. (Filimon 1:6)
8) Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, (Filipeni 1:9-10)
9) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)
10) De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, (Coloseni 1:9-10)
11) Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. (Proverbe 18:24)
12) Pace, fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos!
Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin. (Efeseni 6:23-24)
13) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
 Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
14) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, (Psalmi 128:5)
15) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
16) Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:12)
17) Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.” (Galateni 3:11)
18) Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor! (Ieremia 15:16)
19) Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. (Geneza 12:2)
20) Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. (Proverbe 10:16)
21) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)
22) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 31:24)
23) Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. (Deuteronom 30:16)
24) Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit. (Proverbe 28:20)
25) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)

Rugăciune

Bunule și veșnicule Dumnezeu, Preasfinte Stăpâne, în numele lui Isus vin la Tine, numai Tu ești vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Sfinte Părinte, Te rog să păzești și să întărești viața fratelui meu, să-i dai înțelepciunea și prudența de a lua decizii bune, să prospere în tot ceea ce își propune și ca în fiecare zi inima lui să se alinieze conform scopului pe care i l-ai stabilit. Iubite Doamne, afirmă-i credința, astfel încât prezența Duhului Tău Sfânt să fie cel mai important lucru din viața lui și să poată răspândi marea Ta iubire tuturor celor din jurul lui. Doamne, continuă să îi oferi tot ce are nevoie, dă-i curajul de a-și învinge temerile și de a depăși orice situație prin care trece, fie că este vorba de familie, financiară sau de sănătate. Binecuvântează-i casa și lucrările mâinilor sale și declară că mergi înaintea lui ca un uriaș puternic, luptând în fiecare bătălie. Păzește-l de orice viclenie și capcană a dușmanului. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!