27 de versete biblice despre puterea Evangheliei

Views: 151

Introducere pentru SEO:

Evanghelia reprezintă inima credinței creștine, aducând lumină și putere în viețile celor care o primesc. În acest articol, vă invităm să explorăm 27 de versete biblice despre puterea Evangheliei și impactul său transformator în lumea noastră. De la mesajul său de mântuire și speranță, până la chemarea de a împărtăși această veste bună cu toți cei din jur, aceste versete ne încurajează să trăim cu credință și să îmbrățișăm puterea vindecătoare a cuvintelor lui Hristos. Alăturați-vă nouă în călătoria noastră spirituală și descoperiți profunzimea și relevanța Evangheliei în viața noastră de zi cu zi.

Cea mai mare binecuvântare pe care o avem este să-L avem alături de noi pe Dumnezeu, care este dătătorul oricărui bine. Binecuvântarea care vine odată cu Evanghelia este o binecuvântare adevărată care nu aduce niciun rău în ea, binecuvântări care ne îmbogățesc viața, așa că atunci când proverbele 10:20 ne spun că binecuvântarea lui Dumnezeu ne îmbogățește și nu aduce întristare, înseamnă că sunt binecuvântări care ne ajută într-un fel sau altul în creșterea vieții noastre. Trebuie să înțelegem că Evanghelia ne oferă o binecuvântare completă, adică sănătate financiară, fizică și spirituală.

Evanghelia este baza credintei crestine si reprezinta vestea buna despre venirea, viata, moartea si invierea lui Isus Hristos. In Biblie, exista multe versete care vorbesc despre puterea Evangheliei si despre cum acest mesaj poate schimba vietile oamenilor.

Evanghelia este un mesaj crucial în Biblie, oferind puterea de a transforma viețile oamenilor și de a aduce pace și bucurie în inimile lor. această listă de 27 versete din Biblie subliniază acest lucru și arată puterea Evangheliei în viața credincioșilor.

În Romani 1:16, este scris că Evanghelia lui Isus Cristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Efeseni 6:15 spune că suntem în măsură să rezistăm în lupta spirituală prin puterea Evangheliei.

Iată 27 de versete biblice care subliniază această putere:


1) Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)
2) Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)
3) Ştiu că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. (Romani 15:29)
4) Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1)
5) Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. (Matei 5:14)
6) „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi (Luca 4:18)
7) Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 2:14)
8) Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui. (Marcu 8:35)
9) Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.” (Galateni 3:11)
10) Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. (1 Corinteni 15:1-2)
11) Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)
12) Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1 Ioan 4:10)
13) Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)
14) Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. (Faptele apostolilor 5:42)
15) V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; (1 Corinteni 15:3)
16) Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5:13)
17) Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. (Tit 2:1)
18) Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)
19) Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 13:47)
20) Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. (1 Corinteni 15:27)
21) O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. (1 Timotei 1:15)
22) Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 20:24)
23) Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3:9)
24) Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. (1 Ioan 2:24)
25) Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” (Luca 10:22)
26) Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. (Ioan 3:35)
27) Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)

În concluzie, aceste 27 de versete din Biblie subliniază puterea Evangheliei în viața credincioșilor și arată cât de importantă este această veste pentru transformarea vieții. Evanghelia oferă puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, ne ajută să rezistăm în lupta spirituală și ne oferă bucurie și pace în inimile noastre. Prin Evanghelie, suntem împuterniciți să fim martori ai iubirii lui Dumnezeu și să împărtășim această veste cu ceilalți. De aceea, este important să înțelegem puterea Evangheliei și să o împărtășim cu cei din jurul nostru.

Rugăciune

¡Dragă Tată Ceresc! În numele lui Isus, Îți mulțumesc pentru binecuvântarea pe care mi-o aduci prin Evanghelie. Te rog ca vestea Ta cea bună a mântuirii să fie dusă în fiecare colț al pământului, pentru ca alții să primească și să se bucure de marile binecuvântări ale frumoasei Tale evanghelii. Mă rog, fie ca cuvântul Tău să curgă ca un râu, curățând și restaurând viețile acelor bărbați, femei și copii. Fie ca evanghelia Ta glorioasă să aducă binecuvântări în viața lor și declar ceea ce spune cuvântul Tău: "Această evanghelie să fie propovăduită în toată lumea ca mărturie pentru toate națiunile". Doamne Isuse, fie ca noi, ca biserică, să împlinim marea însărcinare de a merge în toată lumea, de a propovădui Evanghelia la orice făptură și de a face ucenici. În numele lui Isus, amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!