27 de Versete biblice despre tristețe

Hits: 10

Nu totul în viață este o veste bună, dar asta nu înseamnă că nu există speranță. Cuvântul lui Dumnezeu are multe exemple de întristare ca urmare a căderii și multe aplicații despre cum Îl putem glorifica pe Dumnezeu prin întristarea noastră. Acest sentiment este rezultatul direct sau indirect al păcatului și, din moment ce trăim într-o lume căzută, păcatul este o parte normală a vieții: “Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm.” (Psalmul 90:10). Diferența se face atunci când o persoană folosește tristețea ca pe o lecție pentru a merge mai departe în viață. Cu toate acestea, dacă lăsăm durerea să pună stăpânire pe inima noastră, este ușor să ne lăsăm prinși în ghearele descurajării și ale depresiei.

Tristețea, acea emoție pe care am simțit-o cu toții la un moment dat. Poate din cauza problemelor, a singurătății sau chiar mai greu, a morții unui membru al familiei sau a unei boli care ne atacă.

Astăzi dorim să împărtășim câteva versete biblice despre tristețe care credem că ne vor ajuta să avem pace.


1) În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul şi l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui.
Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică (Neemia 2:1-3)
2) Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.
Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:16-17)
3) Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat
şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:20-21)
4) Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele! Nu tăcea în faţa lacrimilor mele! Căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag, ca toţi părinţii mei. (Psalmi 39:12)
5) În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea. (2 Corinteni 7:10)
6) Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:17-18)
7) Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia. (Psalmi 30:5)
8) Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8)
9) Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.”
Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuţii. (Marcu 10:21-22)
10) Cu lacrimi mă hrănesc zi şi noapte, când mi se zice fără încetare: „Unde este Dumnezeul tău?”
Mi-aduc aminte şi-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime şi cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare. (Psalmi 42:3-4)
11) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule; de aceea la Tine mă gândesc, din ţara Iordanului, din Hermon şi din muntele Miţear. (Psalmi 42:5-6)
12) Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.
El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” (1 Imparati 19:3-4)
13) Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”
Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot; căci era foarte bogat. (Luca 18:22-23)
14) Iosif, când a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei; şi i-a văzut trişti.
Atunci a întrebat pe dregătorii lui faraon, care erau cu el în temniţa stăpânului său, şi le-a zis: „Pentru ce aveţi o faţă aşa de posomorâtă azi?” (Geneza 40:6-7)
15) Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. (Proverbe 12:25)
16) Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. (Eclesiastul 7:3)
17) Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou! (Psalmi 71:20-21)
18) Tot astfel, Domnul are milă de Sion şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai, şi pământul lui uscat, ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă. (Isaia 51:3)
19) Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:3-4)
20) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!
Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)
Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.
Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile. (Psalmi 3:3-6)
21) De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus. (Faptele apostolilor 27:25)
22) Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. (Ioan 14:1)
23) Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:2)
24) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
25) Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! (Iacov 5:13)
26) Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (Matei 5:4)
27) Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.  (Proverbe 15:3)

Concluzie

În mâna lui Hristos nu există nici o tristețe, nici o durere care să ne doboare, El este cel care șterge orice lacrimă, ne reface și ne dă pace.

Rugăciune

¡Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Tată, te rog să mă întărești și să-mi dai în fiecare zi puterea de a mă ține de promisiunile Tale, pentru ca, chiar și atunci când văd că vântul suflă împotriva mea, să fiu încrezător că Tu mă vei izbăvi de orice necaz. Ajută-mă să nu mă las controlat de emoții, ci să înțeleg că numai prin Duhul Tău cel Sfânt pot primi vindecare în toate domeniile vieții mele. Păzește-mă de orice întristare, stabilește în inima mea scopul de a crede cu tărie în promisiunile Tale, fără a permite vocilor îndoielii să mă facă să cred că sunt singur. Cred și sunt pe deplin încredințat că Tu ești cu mine și declar că bucuria Domnului este puterea mea, că tristețea nu are loc în viața mea și renunț la gândurile, la emoțiile care mă fac să fiu în depresie. Îmi pun mintea, voința și emoțiile mele în mâinile Tale, pentru ca Tu să le dirijezi conform planului pe care îl ai pentru mine, căci cuvântul Tău spune: "O inimă veselă înfrumusețează chipul, dar prin întristarea inimii, duhul este doborât". În numele lui Isus Amin
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!