22 de Psalmi de citit dimineața

Visits: 143

Orice moment este ideal pentru a citi Biblia, dar când o facem dimineața, ne asigurăm că începem ziua cu o mentalitate corectă și ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu, care sunt cele mai importante.

Dacă vrei să citești Biblia dimineața, îți recomandăm și 4 fraze biblice pe care să le spui când îți începi ziua.

Pentru inspirație și putere dimineața, vă recomandăm să citiți aceste capitole din cartea Psalmii.

1) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile. (Psalmi 3:3-6)

2) Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. (Psalmi 5:3)

3) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)

4) Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină. (Psalmi 63:5-8)

5) Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli. Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea! (Psalmi 90:14-15)

6) Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost. Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! (Psalmi 143:8-10)

7) Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare. (Psalmi 5:9)

8) Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui! (Psalmi 97:11-12)

9) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă. (Psalmi 145:1-3)

10) Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. (Psalmi 143:8)

11) Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt! Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia. (Psalmi 30:4-5)

12) Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. (Psalmi 59:16)

13) Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. (Psalmi 25:4)


Citirea Bibliei ne permite să îi cerem Duhului Sfânt să vină în viața noastră. Indiferent de lupte, spiritul răului nu poate învinge niciodată un creștin care își pune destinul în mâinile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, este adevărat că multe lucruri se întâmplă pe parcursul zilei, motiv pentru care trebuie să punem fiecare pas pe care îl facem în mâinile Lui. Începând cu rugăciunile de dimineață și cu psalmii. Binecuvântează-ți familia și mediul înconjurător cu cuvântul său.


14) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. (Psalmi 91:1-3)

15) Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe! Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie. Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui. Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură. (Psalmi 97:1-4)

16) Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele! Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog! (Psalmi 5:1-2)

17) Doamne Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta! S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele; (Psalmi 88:1-2)

18) Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. (Psalmi 32:7)


Nu există nimic mai puternic pentru a începe ziua decât rugăciunea. Când te ridici din pat, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru încă o zi de viață, să fii smerit și atent la bunătatea sa veșnică și să te rogi în fiecare dimineață pentru protecție și har.


19) O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând. (Psalmi 107:8-9)

20) Trimite lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale! Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea şi Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu! (Psalmi 43:3-4)

21) Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:12)

22) Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta. (Psalmi 145:8-10)

Cu acești psalmi de dimineață îți vei pune întreaga zi în mâinile lui Dumnezeu și te vei simți protejat în fiecare pas și acțiune. Lasă în comentarii mesajul tău biblic pentru dimineața aceasta.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 3.7]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!