27 de Versete pentru bebeluși

Hits: 11

(Proverbe 22:6) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

Să-l lăudăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru marea binecuvântare a nașterii bebelușilor, știm că, cu îndrumarea Domnului nostru, va fi un om bun. Iată câteva versete frumoase pentru a-i instrui pe cei mici în cuvântul și lucrarea lui Hristos. Versetele lui Dumnezeu pentru copii sunt pline de dragoste și cunoaștere pe care le poți împărtăși cu cei mici din familia ta.


1) şi le-a zis: „Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi acela este mare.” (Luca 9:48)
2) Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
„Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă
„ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:1-3)
3) Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10:16)
4) „Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Marcu 9:37)
5) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6) 
6) Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!” (Marcu 10:15)
7) Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui (Luca 1:76)
8) Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Exod 20:10)
9) Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! (Proverbe 1:8)
10) Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. (Coloseni 3:20)
11) Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)
12) Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare. (Psalmi 8:2)
13) Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)
14) Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)
15) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
16) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
 Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
17) Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. (Proverbe 13:1)
18) „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.” (Ieremia 1:5)
19) Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronom 6:5-7)
20) Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. (Psalmi 139:15-16)
21) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 137:3)
22) Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său şi nu binecuvântă pe mama sa. (Proverbe 30:11)
23) Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. (Proverbe 22:15)
24) Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. (Proverbe 20:20)
25) Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: (Psalmi 139:13)
26) În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?”
Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor
şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. (Matei 18:1-4)
27) Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40)

Rugăciune

Dragă Tată ceresc! Tu ești vrednic de toată lauda supremă, Îți cer să binecuvântezi viața fiecărui copil, Doamne, declar, că Tu îți vei împlini scopul în ei. Te rog să-i păzești și să-i întărești, ca să umble pe cărări de dreptate și să nu se întoarcă nici la dreapta, nici la stânga, ci să rămână tari în legile Tale. Tu spui în cuvântul Tău: "Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Tată iubit, ei sunt următoarea generație de ștafete pe care Tu o pregătești cu inimi dedicate și pasionate. Îți mulțumim că ei sunt viitorii evangheliști, pastori, profeți, învățători. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!