28 de Psalmi care îl arată pe Dumnezeu ca Răscumpărător

Views: 26

În Biblie citim că numai Dumnezeu restaurează inimile. Această caracteristică face parte din harul Său, care este etern și necondiționat.

În acești psalmi îl putem vedea pe Dumnezeu ca Răscumpărător și modul în care psalmiștii îl vedeau acționând în viața oamenilor.

Vă recomandăm să citiți întregul capitol pentru a înțelege mai bine contextul în care Dumnezeu este descris ca Răscumpărător.

1) Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu! (Psalmi 19:14)

2) Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru. (Psalmi 33:20)

3) Scoală-Te, ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta! (Psalmi 44:26)

4) îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor şi că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. (Psalmi 78:35)

5) Tu Te vei scula şi vei avea milă de Sion; căci este vremea să Te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. (Psalmi 102:13)

6) El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; (Psalmi 103:4)

7) Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, (Psalmi 111:7)

8) Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. (Psalmi 130:3-4)

9) Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:1-2)

10) Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:17-18)

11) De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. (Psalmi 34:19)

12) Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit; (Psalmi 71:23)

13) Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. (Psalmi 97:10)

14) Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău! (Psalmi 79:9)

15) Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei! (Psalmi 31:15)

16) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta! (Psalmi 31:1)

17) Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare! (Psalmi 120:2)

18) A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat. (Psalmi 111:9)

19) Tu eşti Dumnezeul care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare. Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. (Psalmi 77:14-15)

20) Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osândit. (Psalmi 34:22)

21) Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu eşti ocrotitorul meu! În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat! (Psalmi 31:4-5)

22) Apropie-Te de sufletul meu şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din pricina vrăjmaşilor mei! (Psalmi 39:18)

23) I-a scăpat din mâna celui ce-i ura şi i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului. (Psalmi 106:10)

24) Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului, (Psalmi 107:2)

25) Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea şi la El este belşug de răscumpărare! El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. (Psalmi 130:7-8)

26) Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine! (Psalmi 26:11)

27) Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din Locuinţa morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. (Psalmi 49:15)

28) El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; (Psalmi 103:4)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!