22 de versete biblice pentru a începe o slujbă de închinare Duminica

Views: 40

Scopul nostru în această viață, dincolo de titluri sau recunoaștere, este de a ne închina lui Dumnezeu și, prin urmare, ca și credincioși, ar trebui să ne adunăm pentru ca împreună cu frații noștri să ridicăm un altar de laudă și de predare în fața prezenței Sale. Reușim să Îl înălțăm pe Dumnezeu atunci când avem o atitudine de umilință, dăruire și închinare.

Duhul Sfânt ne va arăta cum să ne închinăm Dumnezeului cel viu, pentru că El a creat cerurile și pământul, a suflat suflare de viață în noi, ne-a salvat și ne-a iertat și chiar ne-a promis împărăția cerurilor prin Fiul Său Isus Hristos. “Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:23).


1) În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. (Faptele apostolilor 20:7)
2) Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)
3)Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:25)
4) Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! (Evrei 13:7)
5) Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele apostolilor 2:42-47)
6) Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. (Faptele apostolilor 20:28)
7) Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Faptele apostolilor 2:42)
8) Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
 Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. (1 Tesaloniceni 5:12-13)
9) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! (1 Cronici 16:34)
10) Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.” (Iona 2:9)
11) Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică. (Romani 6:22)
12) Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. (1 Ioan 5:11)
13) Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. (Iov 22:21)
14) Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” (Iacov 2:23)
15) El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El însuşi te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare. (Deuteronom 4:37)
16) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)
17) Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. (Psalmi 147:5)
18) Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)
19) Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)
20) Şi eu am zidit o Casă care-Ţi va fi locuinţa, un loc unde vei locui în veci!” (2 Cronici 6:2)
21) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
22) În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 114:2-3)

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Tată, îți mulțumesc pentru că nu există loc mai bun pe pământ decât să fiu în casa ta și să mă prezint înaintea ta cu cea mai bună închinare și înălțare. Cu o inimă binevoitoare îmi ofer jertfa mea de iubire și recunoștință, vin înaintea ta pentru tot ceea ce ai făcut și vei continua să faci în mine și în familia mea. Cu bucurie și veselie, împreună cu frații și surorile mele, înalț un strigăt către cer, căutând fața ta în duh și în adevăr. Cuvântul Tău spune: "Căci unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor". Doamne, mă rog ca în fiecare slujbă să vedem cerurile deschise datorită impactului prezenței Tale, ca ungerea și puterea Duhului Tău Sfânt să curgă peste viețile pastorilor mei, la fel ca o biserică timpurie în care toți perseverează în doctrină și în părtășie unii cu alții. Doamne, fie ca atenția mea în fiecare slujbă să fie aceea de a mă prezenta ca o jertfă plăcută, pentru că nu există nicio problemă pe care Tu să nu o poți rezolva. Cuvântul Tău manifestă: "Prezentați trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, care este închinarea voastră rațională și de bunăvoie, pentru a binecuvânta viețile fraților mei prin slujirea mea, nu slujind ochiului, ca cei care vor să placă oamenilor, ci ca un slujitor al lui Hristos". În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!