30 de Versete din Biblie care spun că Dumnezeu se îngrijește de noi

Views: 247

Există versete din Biblie care ne spun că Dumnezeu va asigura nevoile celor care îi sunt credincioși. Dar uneori uităm să credem în această promisiune și ne concentrăm mai mult asupra nevoilor care ne stau în față. Din acest motiv, ar trebui să citim și să studiem Biblia în permanență.

Când ținem cont de Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că El are întotdeauna grijă de cei care Îl iubesc și face ca orice împrejurare să servească scopului Său.

Unul dintre cele mai clare exemple ale providenței lui Dumnezeu se află în Geneza 22. În această istorisire, Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să își sacrifice fiul; dar, în cele din urmă, s-a dovedit că El a vrut doar să îi testeze credința. Datorită acestui fapt, Avraam a numit muntele unde se aflau, după cele întâmplate.

Sunt multe momente în viața noastră când ne confruntăm cu situația de a depinde de providența lui Dumnezeu. Biblia este plină de promisiuni că Dumnezeu va asigura. Aceste versete biblice despre providență vă vor ajuta să vă puneți credința în providența lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieții voastre.

Fie că vă confruntați cu provocări financiare, emoționale sau chiar spirituale, Dumnezeu vă va asigura toate nevoile.

Așa că ia-ți un moment pentru a permite Duhului Sfânt să vorbească inimii tale și să-ți dea încredere că Dumnezeu îți va oferi.


Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului să. Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. (Geneza 22:13-15)

Astăzi, Dumnezeu ne cere să facem alte feluri de sacrificii (să renunțăm la mândria noastră, la grijile noastre etc.); și totuși, trebuie să ne încredem în providența Sa.

Citiți mai mult în secțiunea Versete.

1) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. (Psalmi 23:1)

2) Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. (Psalmi 84:11)

3) Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9-10)

4) Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? (Romani 8:31)

5) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)

6) Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. (1 Corinteni 10:13)

7) De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31 Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
34 Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. (Matei 6:25-34)

8) „Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre. (2 Corinteni 9:10)

9) Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. (Geneza 22:14)

10) Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. (Exod 13:21)

11) şi Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor şi au locuit în corturile lor ca mai înainte. (2 Imparati 13:5)

12) Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: (Psalmi 65:9)

13) El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi. (Psalmi 147:8)

14) Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o voi da.” (Ieremia 33:9)

15) Domnul va aşeza, peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de adunare, un nor de fum, ziua, şi un foc de flăcări strălucitoare, noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, (Isaia 4:5)

16) Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, (2 Corinteni 9:8)

17) Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. (Filipeni 4:11)

18) Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi gura larg, şi ţi-o voi umple!” (Psalmi 81:10)

19) Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. (Psalmi 34:10)

20) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)

21) Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele. (Geneza 3:21)

22) Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. (Exod 14:22)

23) Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi? (Iov 38:41)

24) Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, (2 Petru 1:3)

25) Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. (Maleahi 3:10)

26) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

27) Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!” (Geneza 8:22)

28) Totuşi El zice: „Eu v-am călăuzit patruzeci de ani în pustiu; hainele nu vi s-au învechit pe voi, şi încălţămintea nu vi s-a învechit în picior: (Deuteronom 29:5)

29) Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogăţii pe care le-am pregătit ca să-Ţi zidim o Casă Ţie, Numelui Tău celui sfânt, şi ale Tale sunt toate. (1 Cronici 29:16)

30) Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta şi-ţi voi întinde hotarele; şi nimeni nu-ţi va pofti ţara, în timpul când te vei sui, de trei ori pe an, ca să te înfăţişezi înaintea Domnului, Dumnezeului tău. (Exod 34:24)

¿Ce înseamnă providența lui Dumnezeu?

După cum vedeți, Dumnezeu a promis că ne va asigura siguranța, adăpostul, hrana și toate celelalte lucruri de care avem nevoie în viață.

Poate fi nevoie de un act de încredere pentru a crede cu adevărat acest lucru, dar dacă o faceți, Dumnezeu nu vă va permite să rămâneți fără.

Nu uitați, El este adevăratul nostru Tată. Un tată bun nu-și lasă copiii fără nimic.

Așa că vă încurajez să vă încredeți în providența Lui. Proviziunea lui Dumnezeu nu lipsește niciodată.

Care sunt versetele tale preferate din Biblie despre provizia? Împărtășește în comentariile de mai jos cum ți-a asigurat Dumnezeu.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!