¿Ce se înțelege prin Romani 8:28?

Views: 24

Capitolul 8 din Epistola lui Pavel către Romani este probabil unul dintre cele mai cunoscute capitole din Biblie. Acolo găsim unul dintre cele mai folosite, citate și memorate versete de către creștini: versetul 28.

¿Ce se înțelege prin Romani 8:28?

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

1) Știm

Dumnezeu le vorbește copiilor Săi și ne descoperă prin Cuvântul Său și prin Duhul Sfânt ceea ce trebuie să știm. De aceea este atât de important să avem zilnic un timp de comuniune cu Dumnezeu. El tânjește să ne aducă pace, încurajare și putere nouă, dar trebuie să căutăm prezența Lui și să ascultăm vocea Lui.

Să ne uităm la context. Versetele dinaintea versetului 28 spun:

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. (Romani 8:26-27)

Vedem că, în momentele noastre de nesiguranță și slăbiciune, putem să ne descărcăm inimile în fața lui Dumnezeu și să ne aducem luptele în fața lui. Chiar și în mijlocul celei mai profunde tristeți, ne putem încrede în Dumnezeu și în bunătatea Lui.

Duhul Sfânt care locuiește în noi mijlocește intens în favoarea noastră atunci când rugăciunea noastră constă doar în lacrimi. El ne afirmă cine suntem în Dumnezeu datorită a ceea ce a făcut. El ne dă pace și ne amintește că Dumnezeu va lucra după voia Sa. Datorită acestei cunoașteri și acestei certitudini, putem trăi cu încredere.

2) Dumnezeu dispune toate lucrurile

Dumnezeu este suveran și omniscient. El cunoaște toate lucrurile din veșnicie în veșnicie, nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este o surpriză pentru El. Trebuie să ne încredem mereu că, dacă permite ceva în viața noastră, fie că este bun sau rău, ușor sau dificil, el va fi cu noi și ne va ajuta să depășim situația. Contăm pe prezența lui! Chiar și atunci când nu vedem o soluție clară, credința noastră trebuie să fie doar în Dumnezeu și în bunătatea Lui în mijlocul acelei circumstanțe.

3) Pentru binele celor care Îl iubesc.

Vedem că această promisiune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine se adresează unui anumit grup de oameni: cei care Îl iubesc pe Dumnezeu! Oricât de mult ar memora și cita restul lumii această frază, nu este ceva magic care să se întâmple doar dacă o dorești sau o spui. Rezultatul fiecărei situații care ne iese în cale în viață va fi bun dacă Îl iubim pe Dumnezeu.

Dar asta nu înseamnă că vom obține rezultatul pe care îl dorim sau că Dumnezeu ne va împlini dorințele la literă. Nu! Ceea ce spune versetul este că situația va avea ca rezultat un beneficiu în favoarea noastră. Iar cel mai mare bine pe care Dumnezeu îl dorește pentru noi este să trăim cu El, în voia Lui, în conformitate cu ceea ce El dorește să realizeze în viața noastră.

Ne putem gândi la personaje biblice precum Daniel, Iosif, Rut, Pavel și chiar Iisus. Fiecare dintre ei a trecut prin situații foarte complicate și dificile care, la vremea respectivă, trebuie să fi fost o povară destul de grea pentru ei. Cu toate acestea, atunci când le citim astăzi poveștile lor, o facem din perspectiva victorioasă a binelui care a ieșit din acele circumstanțe. Putem avea încredere că așa se va citi povestea vieții noastre la un moment dat.

4) Cei care au fost chemați conform planului Său.

Dumnezeu ne-a ales, ne-a chemat și are un scop pentru fiecare dintre copiii Săi. Scopul său este întotdeauna bun, pentru creșterea și bunăstarea noastră spirituală. În Psalmul 138 găsim versete care reflectă același sentiment ca și în Romani 8:28. Vedem că Dumnezeu nu ne lasă singuri în momentele dificile, ci ne susține și ne însoțește. Ne bazăm pe prezența și sprijinul său.

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte.
Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale. (Psalmi 138:7-8)

Marea iubire a Domnului ne susține în mijlocul dificultăților și dăinuiește în veci. Nu contează dacă în viața noastră apar probleme sau dușmani, nu trebuie să le înfruntăm singuri. Domnul este cu noi și nu ne va abandona niciodată. Mai mult, el are un scop bun în mijlocul acestei situații și pot trăi încrezător și ferm în această convingere.

Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale. (Psalmi 138:8)

Dumnezeu nu promite o viață fără probleme

Este important să ne amintim că Dumnezeu nu ne-a promis niciodată o viață roz, plină de plăceri și lipsită de probleme. Dimpotrivă. El ne avertizează în Ioan 16:33:

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Romani 8

Capitolul 8 din cartea Romani începe prin a afirma că nu există nicio condamnare pentru cei care sunt uniți cu Hristos Isus. Aceasta este una dintre libertățile pe care le avem în Hristos: eliberarea de condamnare. Acest lucru se datorează faptului că în Isus nu există păcat și fără păcat nu poate exista condamnare. Când Dumnezeu se uită la noi, Îl vede pe Isus și lucrarea Sa răscumpărătoare în noi.

Această unire cu Isus are ca rezultat o viață conform Duhului, liberă de legea păcatului și a morții. Prin urmare, nu există nicio condamnare pentru cei care trăiesc în Isus și se află sub controlul Duhului Sfânt. Dar binecuvântările și victoriile despre care se vorbește în acest capitol depind de această unitate cu Isus.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!