Originea și semnificația Crăciunului

Views: 45

Crăciunul este un moment de sărbătoare alături de familie și prieteni. Pentru mulți creștini, aceasta este perioada specială a anului în care ne amintim de nașterea lui Isus și reflectăm la marea dragoste pe care Dumnezeu a avut-o pentru fiecare dintre noi, trimițându-l pe Isus în această lume. Cântăm colinde, ne dăruim cadouri și mâncăm împreună. Dar cum a luat naștere Crăciunul? Este într-adevăr o sărbătoare creștină? Ar trebui noi, credincioșii, să o sărbătorim?

¿Ce sărbătorim?

Sărbătorim faptul că s-a născut Isus, Mântuitorul nostru! Chiar dacă data nu este exactă, iar originea sărbătorii nu ni se pare foarte pură, este frumos să avem o zi pe an în care să sărbătorim faptul că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât nu ne-a lăsat fără o opțiune de mântuire. El a luat inițiativa, trimițându-l pe Isus să se nască, să trăiască și să moară pentru fiecare dintre noi. Datorită sacrificiului și iubirii sale, am fost adoptați ca copii ai lui Dumnezeu, iar perioada Crăciunului ne oferă o ocazie naturală de a împărtăși această veste bună cu cei din viața noastră.

Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. (Galateni 4:4-5)

¿Ar trebui creștinii să sărbătorească Crăciunul?

Creștinii ar trebui să sărbătorească nașterea lui Isus și să-i mulțumească pentru imensa sa dragoste pentru noi. Putem face acest lucru în fiecare zi. Viețile noastre ar trebui să reflecte bucuria mântuirii și faptul că Duhul Sfânt trăiește în noi și ne conduce.

Fiecare creștin trebuie să decidă în fața lui Dumnezeu dacă se alătură sau nu sărbătoririi zilei de 25 decembrie ca zi a nașterii lui Iisus. Nu trebuie să ne impunem convingerile, să îi judecăm sau să îi acuzăm pe alții. Deciziile noastre ar trebui să fie luate cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și apoi să fie puse în practică prin ascultare. De asemenea, trebuie să respectăm deciziile celorlalți.

Coloseni 3:17 spune:

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Coloseni 3:17)

Trebuie să facem totul în numele lui Isus și să fim plăcuți lui. Datorită lui Isus suntem mântuiți și iertați, ceea ce este demn de recunoștința și de sărbătorirea noastră.

Biblia mai spune:

Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. (Romani 14:5)
Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. (Romani 14:22)

Suntem liberi să alegem. Putem sărbători nașterea lui Isus pe 25 decembrie, o altă zi din an, sau o putem sărbători în fiecare zi. Indiferent de alegerea pe care o facem, conștiința noastră trebuie să fie curată în fața lui Dumnezeu, iar roadele Duhului trebuie să curgă din viața noastră, reflectând bucuria profundă de a ne ști iubiți și transformați pentru că Isus s-a născut.

Nașterea lui Iisus în Biblie

Cuvântul Crăciun provine din latinescul “nativitas”, care înseamnă “naștere”, iar în timpul Crăciunului ne amintim că Dumnezeu a venit în această lume și s-a născut ca un copil. Povestea biblică se află în Matei 1:18-25 și Luca 2. Acolo vedem că Isus nu era un copil obișnuit, ci era Dumnezeu întrupat și a venit cu o misiune specifică: să ne salveze de păcatele noastre.

Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21)

Nașterea lui Iisus fusese profețită în detaliu. De exemplu, în Matei 1, se face referire la o profeție a lui Isaia (Isaia 7:14) care anunța concepția virgină și care va fi misiunea lui Isus: să ne apropie de Dumnezeu.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.” (Matei 1:22-23)

Luca 2, nașterea

În al doilea capitol din Luca găsim detalii despre nașterea lui Iisus.

  • Recensământul, motivul pentru care Maria și Iosif se aflau în Betleem (v.1-6).
  • De ce s-a născut Isus într-o iesle? Nu mai era loc pentru ei în han (v.7).
  • Un înger al Domnului le apare păstorilor, le dă vestea cea bună a nașterii lui Isus și le spune unde îl vor găsi (v.8-12).
  • Mulțime de îngeri care laudă și dau slavă lui Dumnezeu (v.13-14)
  • Păstorii îl vizitează pe pruncul Isus și găsesc totul exact așa cum le spusese îngerul (v.15-20).
Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese. (Luca 2:20)

28 versete biblice de Crăciun (cu imagini)

¿Când s-a născut Iisus?

Biblia nu oferă data exactă a nașterii lui Iisus, dar este aproape sigur că nu a fost în decembrie. Iisus era cu aproximativ șase luni mai tânăr decât vărul său, Ioan Botezătorul. Având în vedere datele istorice disponibile și relatarea din Luca 1 ca referință, se crede că Iisus s-a născut toamna. Aceste informații, împreună cu ceea ce spun documentele istorice despre domnia lui Irod cel Mare și alte personaje sau evenimente menționate în Biblie, indică faptul că Iisus s-a născut între anii 7 și 4 î.Hr.

Data nu este cel mai important lucru. Ceea ce este important este că, datorită nașterii, morții și învierii Sale, avem mântuirea, iertarea păcatelor noastre și speranța vieții veșnice. Sărbătorile de Crăciun ar trebui să reflecte bucuria și mulțumirea noastră pentru darurile minunate pe care le-am primit prin Isus.

Aflați mai multe despre: importanța învierii lui Iisus.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Când și unde s-a născut Iisus

¿Când a fost sărbătorit pentru prima dată?

În antichitate, nu se acorda nicio importanță sărbătoririi nașterii oamenilor. De exemplu, biserica primară vorbea despre miracolele lui Isus, despre viața, moartea și învierea sa, dar nu vorbea despre nașterea sa, deoarece din punct de vedere cultural nu era relevant. La acea vreme, copiii nici măcar nu trebuiau să fie înregistrați la naștere.

Se pare că prima referire la 25 decembrie ca fiind ziua în care s-a născut Iisus a fost făcută în jurul anului 336 d.Hr. În acel an, împăratul Constantin a declarat această dată ca fiind data oficială pentru celebrarea nașterii lui Iisus. Poate că a ales-o pentru a coincide cu una dintre cele mai populare sărbători din Imperiu, sărbătoarea Soarelui Invincibil. Cu toate acestea, nu se știe dacă a făcut acest lucru ca un compromis, amestecând creștinismul cu păgânismul, sau dacă a făcut-o pentru a profita de festival și a-i da o tentă creștină.

Deși originea acestei sărbători pare să fie amestecată cu păgânismul, creștinii au sărbătorit de atunci 25 decembrie ca fiind ziua în care s-a născut Iisus, adăugând citirea unor părți din Biblie și imnuri legate de Naștere. Astăzi, sărbătoarea este plină de cadouri, colinde, mâncare și întâlniri de familie și, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, putem profita de ea pentru a transmite mesajul iubirii lui Dumnezeu și al bucuriei pe care o avem în El.

Aflați despre decorarea Crăciunului:Pot creștinii să pună bradul și să decoreze pentru Crăciun?

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!