23 de versete pentru a binecuvânta gospodăria

Views: 84

Domnul este, de asemenea, un Dumnezeu al familiei, iar binecuvântarea Sa este asupra copiilor noștri: ” Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri, pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele tale,”(Isaia 44:3). Noi, în calitate de părinți, copii sau frați, trebuie să stăm în locul familiei noastre și să declarăm promisiunile Sale asupra urmașilor noștri. Să ne amintim ce i-a spus lui Avraam, că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate familiile pământului.


1) Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; (Proverbe 24:3)
2) Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronom 6:6-7)
3) Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, (Efeseni 5:25)
4) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. (Psalmi 91:1-3)
5) Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 18:2)
6) Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7)
7) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! (Psalmi 3:3)
8) până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (Isaia 46:4)
9) Acum, aleg şi sfinţesc Casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, şi voi avea întotdeauna ochii şi inima Mea acolo. (2 Cronici 7:16)
10) Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp. (Deuteronom 28:3)
11) voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:7)
12) Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:5-9)
13) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)
14) Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! (Psalmi 28:1)
15) Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. (Psalmi 91:9-10)
16) Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.” (Hagai 2:9) 
17) Îl voi aşeza pentru totdeauna în Casa Mea, şi în Împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.” (1 Cronici 17:14)
18) El Îmi va zidi o casă, şi-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. (1 Cronici 17:12)
19) şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” (Matei 21:13)
20) „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? (Faptele apostolilor 7:49)
21) Binecuvântă, dar, casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit, şi, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie.” (2 Samuel 7:29)
22) Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. (Psalmi 127:1)
23) Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte;
prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute. (Proverbe 24:3-4)

Rugăciune

Tată bun și credincios, Ție să-Ți fie slava și cinstea! Vin la Tine prin Domnul meu Isus Cristos, Te rog să Te glorifici cu putere peste casa mea și să faci să strălucească prezența Ta în ea. Duhule Sfinte, să locuiești în fiecare parte a ei și a vieții noastre și să fim oameni înțelepți și înțelepți, împlinitori ai cuvântului Tău și nu ascultători uituc. Cuvântul Tău spune: "Căci acum am ales și am sfințit această casă, ca numele Meu să fie în ea pentru totdeauna; ochii și inima Mea vor fi acolo pentru totdeauna". Doamne Iisuse, fie ca fiecare membru al familiei mele să aibă o inimă dispusă să trăiască o viață conform voinței Tale. Să nu dăm loc vrăjmașului prin păcat, ci să fim o locuință consacrată Ție. Eu resping orice capcană și orice capcană a vrăjmașului care s-ar ridica împotriva căminului. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!