30 de Versete de recunoștință

Visits: 296

Ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să fim atenți să fim recunoscători pentru tot ceea ce face El în numele nostru, să nu ratăm ocazia de a-i mulțumi pentru acele detalii de dragoste pe care ni le dăruiește în fiecare zi. Cum să nu fim recunoscători pentru o asemenea dragoste? Să ne amintim că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată și durează pentru totdeauna, indiferent de câte ori Îl dezamăgim, El rămâne credincios și dispus să ne ierte.

Recunoștința față de Dumnezeu ar trebui să fie o practică constantă până când devine un obicei în viața noastră, este important și un privilegiu să putem mărturisi și exprima altora ceea ce Dumnezeu face în noi.

Această postare conține versete biblice despre recunoștință, să fim recunoscători în fiecare zi, să mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile Sale, pentru fiecare zi de viață pe care ne-o dăruiește pentru a glorifica numele Său.


1) Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. (Coloseni 3:15)
2) Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri,
pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. (1 Timotei 4:4-5)
3) şi au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. (Apocalipsa 11:17)
4) Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale. (Psalmi 26:6-7)
5) Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. (Efeseni 5:4)
6) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, (Filipeni 1:3-4)
8) Bucuraţi-vă întotdeauna.
Rugaţi-vă neîncetat.
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 Tesaloniceni 5:16-18)
9) Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9:15)
10) Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni 15:57)
11)„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:14)
12) Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36)
13) Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. (Psalmi 9:1)
14) Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! (Psalmi 95:2)
15) Când veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită. (Levitic 22:29)
16) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! (1 Cronici 16:34)
17) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)
18) orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)
19) Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Coloseni 3:17)
20) Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:15)
21) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale! (Psalmi 75:1)
22) Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, (Coloseni 2:6)
23) Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. (Coloseni 4:2)
24) Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. (1 Corinteni 1:4)
25) Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13)
26) Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!” (Daniel 2:23)
27) Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” (Rut 2:12)
28) Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.” (Iona 2:9)
29) Tu eşti mai măreţ, mai puternic decât munţii răpitorilor. (Psalmi 76:4)
30) Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. (2 Tesaloniceni 1:3) 

Rugăciune

Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tată al Tău toată slava și cinstea. Tată, vreau să-mi exprim recunoștința pentru tot ceea ce ai făcut și vei face pentru mine și familia mea, știu că mă pot odihni în cuvântul tău și recunosc că mâna ta m-a susținut și chiar și în mijlocul necazurilor mi-ai dat pacea ta. Duhule Sfânt, învață-mă să am o inimă recunoscătoare, pentru că acest lucru îți este plăcut, vreau să mă lepăd de acele plângeri care nu au nici un rost, ci să fiu dispus în fiecare zi să îmi descopăr scopul și să îmi aliniez viața la voința ta perfectă. Îți mulțumesc că în Tine am totul, căci binecuvântarea mea nu este cineva numit Isus. Îți mulțumesc, pentru că toate lucrurile m-au ajutat să fiu bine, și cele bune și cele rele, în acele momente de singurătate mai mare a fost căutarea mea și problemele au sfârșit prin a deveni binecuvântarea mea. Și pentru asta și pentru multe altele vă dau toată recunoștința mea în numele lui Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!