39 de versete biblice minunate

Visits: 50

Toate cuvintele și istorisirile din Biblie ne ajută să înțelegem mai bine credincioșia, puterea și dragostea lui Dumnezeu. Prin ea inimile noastre sunt pline de speranță pentru că fiecare capitol și verset a fost inspirat de Duhul Sfânt, dar cuvântul pe lângă faptul că ne corectează și ne îndrumă ne împuternicește pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin noi, să mergem în prezența lui Dumnezeu și să lăsăm dragostea Lui și cuvântul Lui frumos să ne transforme viața.

Bineînțeles! Cele 39 de versete biblice minunate pot fi diverse pentru fiecare persoană, dar iată câteva exemple care sunt adesea considerate a fi pline de înțelepciune și încurajare:


1) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5)
2) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)
3) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. (Psalmi 62:1)
4) Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:9)
5) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
6) Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. (Matei 28:18)
7) Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. (Eclesiastul 3:1)
8) Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. (Galateni 6:9)
9) Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare. (Psalmi 119:90)
10) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)
11) Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. (Psalmi 16:11)
12) Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. (Isaia 26:3)
13) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)
14) Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. (Efeseni 5:2)
15) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea! (Psalmi 118:24)
16) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)
17) Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)
18) Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, (Coloseni 3:23)
19) Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. (Matei 7:7)
20) Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. (Proverbe 18:20)
21)El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)
22) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. (Psalmi 62:1)
23) Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu! (Psalmi 19:14)
24) Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. (2 Petru 3:10)
25) bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, (Plangerile lui Ieremia 3:22)
26) Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)
27) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.` (Isaia 40:31)
28) Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:18)
29) Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)
30) Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta. (Psalmi 89:1)
31) Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35)
32) Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri. (Psalmi 108:3)
33) Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. (Psalmi 16:8)
34) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, (1 Corinteni 13:4)
35) Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” (Galateni 3:13)
36) Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? (Mica 6:8)
37) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
38) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
39) Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic! Vin la Tine prin Domnul meu Iisus Hristos, numai Tu ești vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Tată dragă Tată, doresc să am o părtășie intimă cu Tine și să Te cunosc tot mai mult în fiecare zi, Te rog să mă ajuți să umblu după cuvântul Tău, să-mi țin ochii ațintiți spre veșnicie și să păstrez vie speranța venirii Tale glorioase. Dă-mi o inimă binevoitoare pentru a-i binecuvânta pe cei din jurul meu, trăind zi de zi pentru a reflecta iubirea ta și a străluci lumina ta peste tot. Doamne, îți mulțumesc că știu că nimic nu mă poate despărți de iubirea ta și chiar și atunci când împrejurimile mele devin întunecate știu că în tine mă pot încrede, căci planurile tale vor fi întotdeauna mai bune decât ale mele. Tată, îți mulțumesc, pentru că atunci când m-am simțit slăbit și pe punctul de a arunca prosopul, tu îmi amintești de cuvântul tău și îmi spui: "Iată, îți poruncesc să fii tare și curajos; nu te teme și nu te descuraja, căci Domnul Dumnezeul tău va fi cu tine oriunde vei merge". Tată, Îți mulțumesc că ești puterea mea, că ești păzitorul meu și că ești furnizorul meu. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!