15 versete biblice despre singurătate

Views: 227

Ființele umane nu au fost create pentru a fi singure, putem citi asta în Geneza, când Dumnezeu, după ce l-a creat pe primul om, a spus: “Nu este bine ca omul să fie singur. Voi face un ajutor pentru el. Atunci Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a prezentat-o bărbatului” (Geneza 2:18,21). Singurătatea, pe lângă faptul că este o stare de spirit, se referă și la o emoție cauzată de sentimentul de separare de alte ființe umane.

Cu toate acestea, să ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi, așa cum spune Scriptura, astfel încât să fim liberi de orice sentiment de singurătate, chiar și atunci când avem companie.


1 Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
2 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)
3 Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)
5 Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)
6 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)
7 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)
8 Doamne, toate dorinţele mele sunt înaintea Ta, şi suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse. (Psalmi 38:9)
9 La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta!
Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. (2 Timotei 4:16-17)
10 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte. (Psalmi 27:10)
11 Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. (Ioan 14:18)
12 El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:5)
13 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. (Isaia 53:3)
14 Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8)
15 Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmi 145:18)

Aceste 15 versete biblice despre singurătate ne amintesc că Dumnezeu este mereu cu noi și că El ne poate înțelege și alina durerea și singurătatea noastră. Este important să ne amintim că nu suntem niciodată cu adevărat singuri, deoarece Dumnezeu este mereu cu noi și ne iubește cu o iubire infinită. Să ne încredem în El și să ne rugăm pentru putere și consolare în momentele noastre de singurătate, știind că El este mereu alături de noi.

Rugăciune

Bunul și veșnicul Dumnezeu, Domnul cel Preaînalt! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și Vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Tată, ai promis că vei fi cu mine în fiecare zi până la sfârșitul lumii și în aceste momente când mă simt neajutorat, știu că prezența Duhului Tău Sfânt este cel mai bun însoțitor, căci atunci când mulți m-au abandonat și m-au dezamăgit, Tu ai rămas credincios alături de mine. Ajută-mă să înțeleg că momentele de singurătate sunt momentul potrivit pentru a mă întâlni cu prezența ta și a mă agăța de cuvântul tău. Recunosc că în întuneric tu ești lumina mea, în furtună refugiul meu, în tristețe puterea mea și în singurătate ești cel mai bun prieten al meu. Doamne, învață-mă în fiecare zi să merg ținându-te de mână și să înțeleg că, chiar dacă nu te văd, tu lucrezi în viața mea. Te rog să-mi dai puterea de a înfrunta cu curaj singurătatea și depresia, căci cu siguranță tu ești plinătatea celui care umple totul în toate. Strig către sângele lui Hristos și renunț la depresie și tristețe. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!