9 versete biblice despre disperare

Hits: 2

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că nici măcar slujitorii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de suferință și de presiunile care duc la disperare. Din cauza disperării, Iov a spus odată: “Ah! aş vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase!” (Iov 7:15). Cu toate acestea, în vremuri de nesiguranță, cum este cea în care trăim, trebuie să ne amintim că Dumnezeul nostru este întotdeauna cu noi și că El controlează totul: “La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuieşti în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei, la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi.” (Psalmul 123:1-2).

Disperarea este o emoție puternică și copleșitoare care poate afecta orice persoană, indiferent de circumstanțele sale. Este ușor să cazi în disperare atunci când te confrunți cu greutăți și probleme, dar trebuie să știm că există o sursă de speranță și putere care ne poate ajuta să depășim această stare. Biblia este plină de versete care ne oferă încurajare și îndrumare în timpurile de disperare. În cele ce urmează, voi prezenta 9 dintre aceste versete biblice despre disperare, care ne pot ajuta să găsim speranță și pace în mijlocul suferinței.


1) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
2) Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. (Proverbe 3:24)
3) Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” (Matei 6:31)
4) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
5) Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. (2 Corinteni 13:11)
6) Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)
7) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)
8) Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, (Galateni 5:22)
9) Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:26)

Sper că aceste nouă versete biblice despre disperare v-au oferit o încurajare și o perspectivă diferită asupra acestei emoții puternice. Este important să ne amintim că, indiferent cât de grea este situația noastră, Dumnezeu este întotdeauna cu noi și ne poate ajuta să depășim orice obstacol. Atunci când ne simțim disperați, putem găsi speranță și pace în cuvintele Sale. Să ne amintim mereu că “Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” (Luca 1:37), iar “Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit” (Psalmul 34:18). Prin credință și încredere în El, putem depăși orice disperare și să fim întăriți într-un mod care ne poate ajuta să facem față cu mai multă ușurință la orice probleme care apar în viitor.

Rugăciune

Bunule și veșnicule Dumnezeu, Preasfinte Stăpâne, în numele lui Isus vin la tine, pentru că numai tu ești vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Strig către tine, Dumnezeul meu din ceruri, pentru că, numai tu poți să mă scoți din groapa disperării și să mă izbăvești de orice necaz. Ajută-mă să am încredere deplină în tine și să mă odihnesc în promisiunile tale, fă-mă să înțeleg că nu există loc mai sigur decât să locuiesc în prezența ta. Doamne Isuse, învață-mă să trăiesc cu roadele Duhului Tău cel Sfânt, căci numai prin El voi avea puterea de a birui orice chin. Ajută-mă să nu mă dau bătut, învață-mă să-mi controlez emoțiile, căci nu mi-ai dat un spirit de lașitate, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine, pentru a înțelege că acestea sunt vremuri în care trebuie să caut tot mai mult prezența ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești specialist în a transforma un deșert în cel mai frumos paradis. Astăzi îți dau poverile și angoasele mele, în schimbul păcii și bucuriei tale. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!