18 versete cu promisiunile lui Dumnezeu pentru viața mea

Views: 307

Promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna pentru că El nu minte. Dumnezeu face multe promisiuni în Biblie pentru toți cei care îl iubesc. Dumnezeul nostru este credincios și, prin urmare, putem avea încredere în el că va respecta tot ceea ce a spus.

Dumnezeu promite să le ierte toate păcatele celor care îl acceptă pe Isus ca Mântuitor al lor. El promite să fie cu noi și să ne ajute să depășim toate dificultățile. El promite, de asemenea, că Duhul Sfânt ne va călăuzi și că, în final, vom avea o viață veșnică alături de El, fără păcat și fără suferință.

Iată câteva dintre numeroasele promisiuni ale lui Dumnezeu pe care le găsim în Biblie. Meditați asupra lor pentru a vedea cum vă vor întări și vă vor ajuta să aveți mai multă încredere în Dumnezeu.


1) Îndeplinirea promisiunilor sale

 Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? (Numeri 23:19)

Oamenii pot să ne mintă și să ne dezamăgească, dar Dumnezeu întotdeauna îndeplinește ceea ce promite și ne putem încrede în credincioșia Lui. Dacă El spune că va face ceva, știm că va face acel lucru.

2) Viața veșnică în Isus

 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. (1 Ioan 5:11)

Dumnezeu nu ne dă doar promisiuni de care ne putem bucura acum. El promite, de asemenea, să ne dea viața veșnică prin Isus și prin jertfa Sa de pe cruce. Noi trebuie doar să acceptăm că suntem mântuiți prin Isus. Atunci când ne deschidem inimile în pocăință și Îl recunoaștem ca Domn și Mântuitor al nostru, primim iertarea Lui și începem o viață nouă condusă de El.

3) Iertarea păcatelor noastre

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Dumnezeu ne dă un nou început atunci când venim la El cu o inimă pocăită și îi cerem iertare pentru lucrurile rele pe care le-am făcut. El ne promite să ne ierte toate greșelile din trecut și să ne ajute să ne schimbăm. Împreună cu El putem începe o viață nouă cu Isus ca Mântuitor și Domn al nostru.

4) Provizionare

 Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)

Dumnezeu promite să ne îngrijească din belșug, astfel încât să ne putem satisface toate nevoile. El nu promite să ne dea tot ce ne dorim, dar ne va da ceea ce este cu adevărat necesar pentru a trăi: hrană, adăpost, îmbrăcăminte, întreținere.

5) Odihna

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

Este bine de știut că putem să aducem toate neliniștile și grijile noastre la Dumnezeu și El ne dă odihnă. Nu trebuie să ne purtăm poverile, ci putem să le dăm lui Dumnezeu și să ne odihnim în El.

6) Iisus

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel şi despre casa lui Iuda.
 În zilele acelea şi în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită care va înfăptui dreptatea şi judecata în ţară.
În zilele acelea, Iuda va fi mântuit, şi Ierusalimul va locui în linişte. Şi iată cum Îl vor numi: „Domnul, Neprihănirea noastră.” (Ieremia 33:14-16)

Nașterea lui Isus a fost împlinirea promisiunii de binecuvântare, venirea în Israel a neprihănirii, a dreptății, a mântuirii și a siguranței. Și astăzi găsim toate acestea și multe altele în Isus.

7) Duhul Sfânt

 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” (Faptele apostolilor 1:4-5)

Isus a promis și a trimis Duhul Sfânt Bisericii primare. Astfel, ei au primit puterea de a fi martori pentru Isus în lume (Fapte 1:8). Și noi avem Duhul Sfânt și puterea de a aduce dragostea și prezența lui Dumnezeu oriunde am merge.

8) Binecuvântarea și descendenții

Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuşi
şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.”
Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. (Evrei 6:13-15)

Putem avea încredere că, așa cum Dumnezeu a împlinit promisiunea de binecuvântare și de descendență pe care i-a făcut-o lui Avraam, tot așa va împlini și promisiunile pe care ni le face nouă. De asemenea, El dorește să ne binecuvânteze și să ne facă roditori în toate domeniile vieții noastre.

9) Mântuirea

Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine. (Isaia 45:22-23)

Dumnezeu a asigurat mântuirea sufletelor noastre prin Isus. El vrea ca noi toți să fim mântuiți, El dorește ca noi toți să venim la El și să acceptăm iertarea Sa. De asemenea, El spune dinainte că, fie acum, fie mai târziu, toți ne vom pleca genunchiul în fața Lui.

10) Coroana vieții

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1:12)

Coroana vieții menționată aici și în Apocalipsa 2:10 este răsplata promisă celor care rezistă și rămân credincioși până la capăt în fața încercărilor, ispitelor și persecuțiilor. Rămâi tare în Domnul!

11) Pace

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

În viața noastră pământească avem parte de multe necazuri și suferințe, dar în Hristos găsim pacea de care avem nevoie pentru a merge mai departe fără să leșinăm. El a câștigat deja victoria și aceasta este pacea noastră.

12) Ascultă cererile tale

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

Fiți siguri că Dumnezeu vă aude atunci când strigați către El. Aduceți cererile voastre înaintea Domnului cu o atitudine de recunoștință și încredere. Primiți pacea Sa și așteptați ca El să lucreze în favoarea voastră și după voia Sa la momentul potrivit.

13) Să te primească cu brațele deschise

 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte. (Psalmi 27:10)

Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine! Chiar dacă oamenii pe care îi iubești cel mai mult te dezamăgesc sau se îndepărtează de tine, poți să te întorci la Dumnezeu. El te așteaptă cu brațele deschise și tânjește să te primească și să te mângâie. Nu ezita să te apropii de Tatăl tău ceresc.

14) Refugiu și protecție

 O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. (Psalmi 31:19-20)

Dumnezeu este Tatăl tău bun și iubitor care își revarsă bunătatea asupra vieții tale în multe feluri diferite. Refugiază-te în Dumnezeu în momentele tale de necaz, primește protecția și ajutorul Lui. Umblă cu Dumnezeu în fiecare zi și bucură-te de grija și de însoțirea Lui.

15) Eliberarea de condamnare

 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:16-17)

Dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este atât de mare, încât a fost dispus să Îl trimită pe propriul Său Fiu, Isus Hristos, pentru ca noi să fim eliberați de orice condamnare prin jertfa Sa pe cruce. Isus nu a venit să ne condamne, ci a venit să ne elibereze de puterea păcatului! Acceptă darul Său astăzi și vei trăi cu El pentru eternitate!

16) Prosperitate

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:1-3)

Cel care iubește Cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în practică, trăiește în ascultare și în cadrul voinței lui Dumnezeu. Puterea și prosperitatea lui provin din această relație intensă și constantă cu Dumnezeu. Cum ar putea cineva care caută prezența lui Dumnezeu și trăiește în cadrul preceptelor Sale să nu fie binecuvântat? Încântă-te de Cuvântul Domnului în orice moment, ascultă-l și vei vedea că viața ta va prospera.

17) Tată și apărător

 El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:5)

Dumnezeu, Tatăl nostru plin de compasiune, asigură cele mai profunde nevoi ale noastre. El nu-i lasă pe orfani fără tată; El este Tatăl lor iubitor prin excelență. Și El îi apără pe văduve și pe cei slabi. Oricare ar fi nevoia noastră, ne putem încrede că Dumnezeu va fi cu noi și ne va asigura, pentru că face parte din esența Sa. El este Dumnezeul plin de compasiune și furnizor.

18) Compania sa

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa 3:20)

Domnul abia așteaptă să-L lași să intre în inima ta. Dacă o vei face, El va intra și îți va fi tovarăș credincios pentru totdeauna. Prietenia Lui este o prietenie veșnică. Deschide-i astăzi ușa inimii tale!

¡Alege să crezi în Dumnezeu și în promisiunile Sale! ¡El nu te va dezamăgi niciodată!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!