16 Versete biblice cu sfaturi pentru tineri

Views: 592

Tinerețea trece foarte repede și de aceea trebuie să profităm la maximum de fiecare secundă. Trebuie să ne investim viața în ceea ce merită cu adevărat cât timp avem sănătate și putere.

Nu există nimic mai sigur și mai înțelept decât să investești în Împărăția lui Dumnezeu, care va dura veșnic. Tinerii care își dedică viața Domnului nu vor fi frustrați, pentru că au certitudinea că Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care Îl slujesc.

Nu-ți pierde timpul cu lucruri neînsemnate, trăiește pentru Domnul încă din tinerețe!

Mai jos sunt 16 versete de sfaturi care te vor ajuta în umblarea ta cu Isus, astfel încât să poți trăi o viață mai centrată pe dragostea Lui și pe voia Lui pentru viața ta.

1) Caută adevărata putere

V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău. (1 Ioan 2:14)

S-ar putea crede că puterea fizică este cel mai important și valoros lucru pe care îl ai ca tânăr, dar aici vedem cât de important este să rămâi în Cuvânt pentru a-l învinge pe cel rău. Întărește-ți duhul, citește Cuvântul în fiecare zi și vei învinge.

2) Să trăim conform Cuvântului Său

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. (Psalmi 119:9)

Te comporți în conformitate cu ceea ce spune societatea sau cauți să Îl mulțumești pe Dumnezeu? Trăiți o viață integră, conform Cuvântului. Fiți interesați să știți ce așteaptă Dumnezeu de la voi în fiecare situație.

3) Recunoaște măreția lui Dumnezeu

Tineri şi tinere, bătrâni şi copii! Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri. (Psalmi 148:12-13)

Numai Dumnezeu este vrednic de lauda noastră. Dezvoltarea unui spirit recunoscător de laudă și închinare care să recunoască măreția și puterea incomparabilă a lui Dumnezeu.

4) Umblați cu Dumnezeu

Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui. (Plangerile lui Ieremia 3:27)

Gândul la un jug ne aduce în minte doi boi care nu au de ales decât să meargă pe același drum. Ce-ar fi dacă de acum înainte, din tinerețe, ai alege din toată inima să faci din Dumnezeu tovarășul tău de nedespărțit, să porți jugul cu el și să te lași condus de el? Cu siguranță, cu anii, veți putea privi înapoi și veți vedea frumusețea unui drum parcurs de mână cu Tatăl.

5) Păstrează cuvintele Lui în inima ta

Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11)

Biblia vorbește despre o mulțime de subiecte. Dacă o citiți zilnic și o memorați, veți ști cum să acționați în orice situație și veți trăi o viață mai plăcută și mai satisfăcătoare.

6) Bucurați-vă și desfătați-vă, dar faceți-o cu prudență.

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. (Eclesiastul 11:9)

Pe Dumnezeu nu-l deranjează să te bucuri de viață – dimpotrivă! El vrea ca tu să te bucuri de anii tăi tineri, să trăiești viața pe care ți-a dat-o. Trebuie doar să o faci într-un mod înțelept, bazându-ți acțiunile pe ceea ce știi că va bucura inima Tatălui ceresc.

7) Fii umil

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. (1 Petru 5:5-6)

Dacă vreți să vă bucurați de harul și de favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, fiți umili. Nu vă impuneți judecata. Tratați-i pe ceilalți cu respect și umilință. Dumnezeu vă va înălța la momentul potrivit.

8) Ascultă și onorează-ți părinții

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă (Efeseni 6:1-2)

Copiii ar trebui să-și onoreze și să-și asculte părinții. Acest lucru implică tratarea lor cu respect și demnitate. Dacă cunoști poruncile, atunci cunoști făgăduința cuprinsă în această poruncă: să trăiești mult și să-ți fie bine (Deuteronom 5:16).

9) Dacă Îl cauți pe Dumnezeu din toată inima ta, Îl vei găsi.

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. (Ieremia 29:11-14)

Dacă vreți să experimentați mai mult din Dumnezeu în viața voastră, dacă tânjiți să cunoașteți planurile Lui bune pentru voi, căutați-L din toată inima. El se lasă găsit, iar prezența lui vine cu binecuvântări și cu libertatea care este în el.

10) Faptele tale arată cine ești

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. (Proverbe 20:11)

Indiferent de ceea ce spunem, faptele noastre arată realitatea a ceea ce este în inimile noastre. Puritatea și neprihănirea trebuie să se vadă în felul în care îi tratăm pe ceilalți și în felul în care ne comportăm.

11) Căutați-L pe Dumnezeu acum, nu așteptați să vină dificultățile.

Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”; până nu se întunecă soarele şi lumina, luna şi stelele, şi până nu se întorc norii îndată după ploaie; până nu încep să tremure paznicii casei şi să se încovoaie cele tari până nu se opresc cei ce macină căci s-au împuţinat; până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre (Eclesiastul 12:1-3)

Există oameni care cred că viața cu Isus este una plină de restricții și, prin urmare, preferă să aștepte pentru a lua decizia de a-L sluji. Nu faceți această greșeală. Hotărăște-te să-L slujești pe Dumnezeu încă din tinerețe. Pacea, iubirea, speranța pe care le aduce în viața noastră ne echipează și ne pregătește pentru vremuri dificile. Prezența lui este suficientă pentru a ne face să înfruntăm zilele rele cu optimism.

12) Fii un bun exemplu

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:12)

Uneori credem că nu contează cum vorbim sau cum ne comportăm pentru că ceilalți nici măcar nu observă. Dar nu este cazul. Este încurajator și inspirator să vezi un tânăr sau o tânără care îl iubește pe Dumnezeu din toată inima și se comportă conform credinței lor. Provoacă-te pe tine însuți să fii un exemplu în vorbirea ta, în mersul tău și în relațiile tale interpersonale.

13) Alege-ți prietenii cu înțelepciune

Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe. Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit. (Proverbe 23:19-22)

Este înțelept să alegem bine prieteniile și să ascultăm sfaturile părinților sau ale adulților care ne iubesc și care ne împărtășesc dragostea pentru Dumnezeu. Acest lucru nu ne împiedică să-i salutăm și să zâmbim celor pe care îi întâlnim pe drum. Fiecare ființă umană merită respectul și recunoașterea noastră. Dar este important să avem prieteni care ne împărtășesc valorile și visele, care ne încurajează să facem alegeri înțelepte.

14) Lasă-L pe Dumnezeu să facă parte din istoria ta.

Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. (Psalmi 71:5)

Una dintre cele mai mari satisfacții este să privim înapoi și să vedem amprenta lui Dumnezeu în viața noastră, intervenția Sa, dragostea și credincioșia Sa. Fă-ți acest cadou și hotărăște-te să ai încredere în el încă din tinerețe, să îl lași să fie stăpânul inimii tale. Nu vei regreta!

15) Cheia spre prosperitate și succes.

Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:7-9)

Vă doriți o viață de succes și prosperă? Meditați la Cuvântul lui Dumnezeu și faceți ceea ce vă spune acesta. Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru tine și dorește să-ți călăuzească pașii. Da, de multe ori este nevoie de curaj pentru a alege să asculți de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni. Nu vă fie teamă, el este cu voi.

16) Trăiește o viață demnă de imitat.

Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; (Romani 13:13)

Fiți lumină, trăiți o viață care îi inspiră pe alții să fie mai buni, o viață care arată că în Hristos suntem compleți. Încearcă să te asiguri că, oriunde te duci, toți cei care te întâlnesc spun: “viața mea este mai bună pentru că l-am cunoscut”.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 7 Promedio: 4.4]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!