16 Versete de încurajare pentru tineri

Views: 72

Uneori poate fi dificil să fii un tânăr creștin în mijlocul societății în care trăim. În Cuvântul lui Dumnezeu vei găsi inspirație pentru a trăi viața pe care Dumnezeu o dorește. Curaj, tinere! Trăiți în ascultare față de Tatăl. Domnul este cu tine, te ajută, îți binecuvântează viața și îți călăuzește calea.

Pentru cei care sunt tineri sau noi în religia creștină, este necesar să înțelegeți și să învățați să-L căutați pe Domnul, pentru că vor veni vremuri grele și dificile în care va trebui să fiți ageri și puternici în Domnul.

Cheia pentru a fi puternic în Evanghelie și a nu cădea este să cauți și să te umpli cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat; ceea ce îți va da biruință în orice încercare care există.

Biblia este modul în care Dumnezeu vorbește bisericii Sale, așa că este extrem de important să citim și să înțelegem Scripturile. Dacă în vreun moment din viața ta ai fost nemotivat, ești persoana potrivită pentru a citi aceste versete.


1) Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui. (Plangerile lui Ieremia 3:27)
2) Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. (1 Petru 1:16)
3) Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.
Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. (Psalmi 119:9-10)

Vrei să trăiești o viață de integritate și de nevinovăție? Dumnezeu ți-a lăsat Cuvântul Său ca ghid. Citiți-o și trăiți după voia Tatălui.

4) Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”; (Eclesiastul 12:1)

Nu lăsați anii să treacă și să devină un vârtej de activități fără sens. Adu-ți aminte de Domnul, Creatorul tău. Gândiți-vă la el și trăiți fiecare zi ținându-l de mână.

5) Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:12)

Trăiți o viață care să-L slăvească pe Dumnezeu în orice moment. Poți fi o sursă de inspirație pentru alții în slujirea lui Dumnezeu, iar exemplul tău poate fi o binecuvântare pentru alții.

6) Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. (Romani 12:17)
7) Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare. (Eclesiastul 11:9-10)

Viața este plină de oportunități de care vrei să profiți. Bucură-te! Dar faceți acest lucru cu înțelepciune, căutând întotdeauna să Îi mulțumiți lui Dumnezeu. Viața ta este un dar de la Dumnezeu – trăiește-o pentru gloria Lui!

8) Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;
pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia. (1 Timotei 5:1-2)
9) El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.`` (Isaías 40:29-31)
10) Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” (1 Petru 5:5)
11) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
12) V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău. (1 Ioan 2:14)

Dumnezeu ți-a dat o putere specială care te va ajuta să-l învingi pe cel rău. Întoarceți-vă la Tatăl în momentele de slăbiciune, memorați Cuvântul Său, umpleți-vă de Duhul Său cel Sfânt și trăiți ca un biruitor.

13) Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. (2 Timotei 2:12)

Fugi de ceea ce te îndepărtează de Dumnezeu și caută cu seriozitate ceea ce te apropie de El. Dumnezeu te va ajuta! Veți simți bucuria și satisfacția de a trăi pentru el.

14) Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci.
Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap – zice Domnul.” (Ieremia 1:7-8)

Indiferent de vârsta pe care o ai, ești un instrument prețios în mâinile lui Dumnezeu. Nu te teme! Dumnezeu vă călăuzește și vă echipează pentru lucrarea pe care v-a pregătit-o.

15) Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. (Psalmi 71:5)

Ce binecuvântare este să-L slujești pe Domnul din tinerețe! Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru speranța pe care a adus-o în viața ta și continuă să strălucești în lumina Lui și să ai un impact asupra celor din jurul tău.

16) Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi
şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie,
de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi. (Tit 2:6-8)

Nu vei regreta că trăiești pentru Domnul – fă tot ce poți în fiecare zi!

Rugăciune

Îți mulțumesc că Tu ești vindecătorul meu, cel care îmi asigură și îmi păzește viața, Tu ești cel care se luptă în bătăliile mele și cel care mă conduce din glorie în glorie. În numele puternic al lui Isus, mă rog Ție, Tată iubitor, să Te rog pentru tineri, pentru cei care se străduiesc zilnic să își împlinească scopurile și obiectivele personale, umple-i de putere, înțelepciune și credință mare, ca să poată depăși obstacolele care le ies în cale. Iubite Doamne, tu care ești scutul și apărarea copiilor tăi, te rog să îi ferești de curenții acestei lumi. Antrenează-i și învață-i să alerge pentru a face voia ta fără să se plângă sau să se distragă. Cuvântul Tău zice: "Tinerii obosesc și slăbesc, tinerii se lasă și cad, dar cei ce așteaptă pe Domnul vor avea o putere nouă, se vor înălța cu aripi ca de vultur, vor alerga și nu vor obosi, vor umbla și nu vor slăbi. Eu declar vindecare, restaurare și viață veșnică asupra lor. Tată, binecuvântează munca mâinilor lor și fă din ei niște tineri curajoși și dornici să se străduiască în fiecare domeniu al vieții lor. Tu ești Cel care dai putere celor obosiți și înmulțești puterea celor care nu au nici o putere, fă-le picioarele ca ale cerbilor, Dumnezeul meu, condu-i pe calea dreptății și scapă-i de rău și de ispită, păzește-i de orice companie și influență care i-ar putea spurca. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!