20 de versete pentru a binecuvânta pe Israel

Views: 94

Este voia lui Dumnezeu să binecuvântăm Israelul; Israelul este poporul ales al lui Dumnezeu. Scripturile arată foarte clar că, dintre toate națiunile, Dumnezeu a ales Israel ca națiune cu care să lucreze. Scopul lui Dumnezeu în alegerea lui Israel a fost ca el să fie o națiune model pentru celelalte națiuni și ca prin el “toate familiile pământului” să fie binecuvântate. Îndurarea lui Dumnezeu este atât de mare încât păstrează o rămășiță chiar din cei care L-au răstignit pe Hristos. Fără îndoială, harul lui Dumnezeu este copleșitor. Să ne rugăm mult pentru această rămășiță, și nu numai pentru Israel, ci și pentru toate națiunile pământului.

Iată 20 de versete din Biblie care pot fi utilizate pentru a binecuvânta Israelul:


1) El i-a binecuvântat în ziua aceea şi a zis: „Numele tău îl vor întrebuinţa israeliţii când vor binecuvânta, zicând: „Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim şi cu Manase!” Şi a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. (Geneza 48:20)
2) Aaron şi-a ridicat mâinile spre popor şi l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispăşire, arderea de tot şi jertfa de mulţumire, s-a coborât. (Levitic 9:22)
3) Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. (Isaia 19:24)
4) Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată ce se va zice iarăşi în ţara lui Iuda şi în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinşii lor de război: „Domnul să te binecuvânteze, locaş al neprihănirii, munte sfânt!” (Ieremia 31:23)
5) Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam.” (Geneza 26:3)
6) Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. (Geneza 12:2)
7) El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. (Deuteronom 7:13)
8) Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei. (Geneza 49:25)
9) Veţi mânca din roadele cele vechi şi veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi. (Levitic 26:10)
10) Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.” (Isaia 61:9)
11) De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. (Geneza 39:5)
12) Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti. (Deuteronom 30:6)
13) Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt, pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc. (Deuteronom 7:15)
14) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)
15) Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. (Deuteronom 28:7)
16) căci puţinul pe care-l aveai înainte de venirea mea, a crescut mult, şi Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Acum, când am să muncesc şi pentru casa mea?” (Geneza 30:30)
17) Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. (Geneza 28:14)
18) Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!” (Geneza 22:18)
19) Totuşi la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moştenire Domnul Dumnezeul tău; (Deuteronom 15:4)
20) Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. (Geneza 12:2)

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Doamne, fie ca toate generațiile poporului Tău să fie binecuvântate, în mijlocul conflictelor și al războaielor, fie ca Tu să fii cel care duce bătăliile neamului Tău iubit. Fie ca pacea Ta, care întrece orice înțelegere, să se odihnească în inimile lor, și îți cer, de asemenea, ca ei să recunoască în viața lor noul legământ al mântuirii, pe care l-ai stabilit deja pe cruce, prin Domnul meu Iisus Hristos. Doamne, cuvântul Tău spune: "Pe cei ce Te vor binecuvânta îi voi binecuvânta, iar pe cei ce vor blestema îi voi blestema, și în Tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului". Dumnezeul meu, nu voi înceta să mă rog pentru pacea și binecuvântarea națiunii tale, pentru că acolo se va odihni binecuvântarea mea și a familiei mele. Doamne, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!