20 versete biblice despre găsirea puterii în Dumnezeu.

Views: 89

Dumnezeu vrea ca noi să reușim în viață. El vrea să progresăm, să găsim bucurie și să ne întoarcem să trăim cu El într-o zi. El L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, pentru ca noi să putem fi întăriți în încercările și provocările noastre.

Aceste 20 de versete biblice ne inspiră și ne învață să ne încredem în Isus și să găsim pace, curaj și putere pentru a trăi Evanghelia.


¿Cine este adevărata sursă de putere?

1) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:14)
2) Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. (Luca 1:37)
3) Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exod 15:2)
4) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)
5) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
6) Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, (2 Petru 1:3)

¿De ce ne poate da putere Domnul Isus?

7) Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. (Evrei 2:18)
8) Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:3-5)
9) „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi (Luca 4:18)
10) Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. (Matei 28:18)

¿Cum ne ajută puterea care vine de la Domnul Isus?

11) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
12) Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.” (Matei 9:6)
13) De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. (Psalmi 34:19)
14) nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit. (Isaia 25:8)

¿Cum pot găsi putere în Isus?

15) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
16) Dar El i-a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Şi arate puterea.
A mustrat Marea Roşie, şi ea s-a uscat; şi i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu.
I-a scăpat din mâna celui ce-i ura şi i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.
Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. (Psalmi 106:8-11)
17) David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. (1 Samuel 17:45)
18) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)
19) smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. (Iacov 4:10)
20) Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. (Matei 7:7-8)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!