25 de versete de mulțumire către Dumnezeu pentru binecuvântările Sale

Views: 165

Câte binecuvântări ai primit în viața ta? Poți să le enumeri? Sunt multe, nu-i așa? Cui îi mulțumești pentru toate lucrurile plăcute care fac parte din viața ta?

În Iacov 1:17-18 citim că….

orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. (Iacov 1:17-18)

Recunoașterea și mulțumirea pentru binecuvântările primite de la Dumnezeu reprezintă o parte esențială a vieții spirituale. Biblia este plină de versete care ne îndeamnă să fim recunoscători pentru harul și binecuvântările lui Dumnezeu. Aceste versete de mulțumire ne amintesc să ne conectăm cu divinitatea și să recunoaștem că tot ce avem provine de la El. Ele ne ajută să ne concentrăm asupra a ceea ce avem și să fim recunoscători pentru fiecare binecuvântare în parte.

Dumnezeul nostru este dătătorul tuturor lucrurilor bune! Începeți să vă faceți un obicei din a-I mulțumi în fiecare zi pentru toate bunătățile Sale.

În cele ce urmează, vom explora 25 de astfel de versete care ne îndeamnă să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile Sale. Aceste texte ne arată că mulțumirea poate fi o modalitate puternică de a ne apropia de Dumnezeu și de a cultiva o inimă plină de recunoștință. Să explorăm împreună aceste versete și să ne inspirăm să fim recunoscători pentru fiecare zi și pentru fiecare binecuvântare pe care o primim.

Iată 25 de versete care te vor ajuta să-ți exprimi mulțumirea față de Tatăl tău ceresc pentru toate binecuvântările pe care ți le-a acordat.

1 Cronici 16:33-34

Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, (1 Cronici 16:33-34)

Evrei 12:28)

Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, (Evrei 12:28)

Psalmul 31:19

O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! (Psalmul 31:19)

Psalmul 100:4-5

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. (Psalmul 100:4-5)

Psalmul 107:1-2

„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!” Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului, (Psalmul 107:1-2)

Filipeni 1:3-5

Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. (Filipeni 1:3-5)

Isaia 12:2

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)

Efeseni 5:19-20

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. (Efeseni 5:19-20)

1 Cronici 29:12-13

De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele Tău cel slăvit. (1 Cronici 29:12-13)

Psalmul 9:1-2

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, (Psalmul 9:1-2)

1 Corinteni 15:57

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni 15:57)

Psalmul 119:62-64

Mă scol la miezul nopţii să Te laud pentru judecăţile Tale cele drepte. Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta; învaţă-mă orânduirile Tale! (Psalmul 119:62-64)

Psalmul 118:19-21

Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi. Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. (Psalmul 118:19-21)

Psalmul 92:1-2)

Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte, să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta, (Psalmul 92:1-2)

Psalmul 106:1

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! (Psalmul 106:1)

Daniel 2:23

Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!” (Daniel 2:23)

1 Cronici 16:28

Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste! (1 Cronici 16:28)

Psalmul 103:1-2

Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! (Psalmul 103:1-2)

Psalmul 28:7

Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmul 28:7)

Psalmul 136:1

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! (Psalmul 136:1)

Apocalipsa 11:17

şi au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. (Apocalipsa 11:17)

(Psalmul 7:17)

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. (Psalmul 7:17)

Psalmul 75:1

Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale! (Psalmul 75:1)

2 Corinteni 2:14

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. (2 Corinteni 2:14)

Psalmul 95:1-2

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! (Psalmul 95:1-2)

Aceste 25 de versete de mulțumire către Dumnezeu pentru binecuvântările Sale reprezintă o bogată colecție de învățături și îndemnuri care ne amintesc de importanța recunoștinței în viața noastră spirituală. Ele ne încurajează să fim constienți de darurile și harurile lui Dumnezeu și să-L aducem în mod sincer în fața noastră cu inimile pline de recunoștință. Recunoașterea și mulțumirea ne pot ajuta să trăim vieți mai conștiente, mai umile și mai conectate cu divinitatea.

Să ne străduim să aplicăm învățăturile și îndemnurile din aceste versete în viața noastră de zi cu zi, aducând mulțumire pentru fiecare binecuvântare și căutând să cultivăm o inimă recunoscătoare. Prin recunoștință, putem aduce bucurie în vieța noastră și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Să continuăm să ne aducem aminte că fiecare zi este o oportunitate de a aduce mulțumire pentru darurile Sale și de a trăi în comuniune cu Creatorul nostru divin.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!