29 de Versete biblice pentru a le dedica prietenilor tăi

Views: 119

Prietenii sunt persoane speciale în viața noastră. Este important să le arătăm afecțiune și să le arătăm cât de importante sunt pentru noi. Pentru a face acest lucru, putem folosi propriile noastre cuvinte, dar și să le însoțim cu câteva versete biblice pe care le considerăm cele mai bune.

Prietenia este o relație frumoasă și importantă. În zilele noastre, mulți oameni sunt nevoiți să locuiască departe de familiile lor din cauza serviciului sau a altor circumstanțe speciale. Din acest motiv, prietenii devin adesea cei cu care ne împărtășim viața de zi cu zi, bucuriile și necazurile noastre.

Iată câteva versete biblice pe care le poți folosi pentru a-ți arăta aprecierea și recunoștința față de acei prieteni speciali pe care Dumnezeu i-a pus în viața ta.


1) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)

2) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

3) Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic. (Iov 6:14)

4) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)

5) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, (Psalmi 37:4-5)

6) Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; (Psalmi 91:11)

7) Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. (Proverbe 18:24)

8) Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. (Proverbe 27:6)

9) Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)

10) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)

11) Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii. (Filimon 1:4-5)

12) În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine. (Filimon 1:7)

13) Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. (Proverbe 27:9)

14) Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. (Eclesiastul 4:9-10)

15) De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. (Efeseni 1:15-16)

16) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, (Filipeni 1:3-4)

17) Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; (1 Tesaloniceni 1:2)

18) Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele (Romani 1:8-9)

19) Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. (Proverbe 13:20)

20) Cum putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru? (1 Tesaloniceni 3:9)

21) Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. (Proverbe 12:25)

22) Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. (Proverbe 17:17)

23) Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:9-10)

24) Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. (Filipeni 2:4)

25) Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. (Galateni 6:2)

26) De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tesaloniceni 5:11)

27) Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. (1 Petru 4:10)

28) Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:12-13)

29) Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. (1 Corinteni 1:4)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 4.5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!