29 Proverbe biblice despre înțelepciune

Visits: 152

Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune și de atunci nu mai este nimeni care să-l poată egala. El este cel care a scris proverbe care ne vorbesc despre adevăratul rol al înțelepciunii, cum se obținem și ce comportamente ar trebui să aibă un înțelept.

Versete biblice despre înțelepciune

1) Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. (Proverbe 1:7)

2) Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. (Proverbe 2:6)

3) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5)

3) Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale. (Proverbe 3:6-8)

4) Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere! Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul; ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă. Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi. (Proverbe 3:13-18)

5) N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti! Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. (Proverbe 4:6-7)

5) Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale. Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. (Proverbe 9:10-12)

Vă recomandăm să citiți: Versete biblice despre înțelepciune

6) Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. (Proverbe 10:8)

7) Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. (Proverbe 10:23)

8) Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Proverbe 11:2)

9) Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. (Proverbe 11:30)

10) Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. (Proverbe 12:15)

11) Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. (Proverbe 13:1)

12) Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. (Proverbe 13:10)

13) Cine umblă cu înţelepţii va deveni înţelept, dar cine se asociază cu proştii va avea de suferit. (Proverbe 13:20)

14) Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. (Proverbe 14:8)

15) Înţeleptul se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică. (Proverbe 14:16)

16) Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. (Proverbe 14:33)

17) Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. (Proverbe 15:33)

18) Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! (Proverbe 16:16)

19) Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. (Proverbe 16:23)

20) O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Proverbe 17:10)

Vă recomandăm să vizitați secțiunea noastră de: Versete biblice

21) Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. (Proverbe 17:27-28)

22) O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. (Proverbe 18:15)

23) Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. (Proverbe 19:8)

24) Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura ca să fii înţelept pe viitor! (Proverbe 19:20)

25) Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. (Proverbe 21:20)

26) Deschide-ţi inima la învăţătură, şi urechile la cuvintele ştiinţei. (Proverbe 23:12)

27) Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute. Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia, şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa. Înţelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată. (Proverbe 24:3-7)

28) Fiule, mănâncă miere, căci este bună, şi fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia nădejdea. (Proverbe 24:13-14)

29) Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit. (Proverbe 28:26)

29) Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte. (Proverbe 29:11)

29) Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. (Proverbe 29:15)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!