35 de Versete din Biblie despre minciună

Views: 494

Biblia condamnă cu tărie minciuna. În primul rând, Dumnezeu spune că El însuși nu minte (Numeri 23). Dacă suntem copiii Lui, atunci ar trebui să iubim adevărul, știind că acesta Îl onorează pe Dumnezeu. În al doilea rând, Isus spune că mincinoșii sunt copiii lui Satan, care este tatăl minciunii. Cu alte cuvinte, mincinosul intenționat alege să se asocieze cu acea lume.

În cele din urmă, Noul Testament ne avertizează că mincinoșii nu vor avea parte de Împărăția lui Dumnezeu. Așa stând lucrurile, nu este mai bine să umblăm în adevăr?

Biblia arată clar că minciuna nu este un păcat mic, cu consecințe regretabile. În Scriptură găsim porunci care interzic această practică și ne încurajează să promovăm adevărul lui Hristos într-o lume a minciunii.

Luați în considerare aceste versete biblice în lumina adevărului Evangheliei:

Pasaje biblice despre minciună

1) Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Exod 20:16)

2) Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? (Numeri 23:19)

3) Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor. (Psalmi 58:3)

4) Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. (Psalmi 101:7)

5) Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi. (Proverbe 6:16-19)

6) Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. (Proverbe 12:19)

7) Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. (Proverbe 12:22)

8) Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. (Proverbe 19:5)

9) Nu vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău; ori ai vrea să înşeli cu buzele tale? (Proverbe 24:28)

10) Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare, aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: „Am vrut doar să glumesc!” (Proverbe 26:18-19)

11) Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Matei 15:18-20)

12) Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină. (Luca 8:17)

13) Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:44)

14) De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. (Efeseni 4:25)

15) Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. (Coloseni 3:9-10)

16) Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. (Iacov 3:14)

17) Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. (1 Ioan 2:4)

18) Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. (1 Ioan 4:1)

19) Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:7-8)

20) „Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare, să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească. (1 Petru 3:10-11)

21) Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare! (Psalmi 120:2)

22) Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. (Psalmi 15:2-3)

23) Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfele este un nebun. (Proverbe 10:18)

24) Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! (Psalmi 34:13)

25) Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. (1 Ioan 1:6)

26) Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. (Proverbe 14:5)

27) Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. (Proverbe 30:8)

28) Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! (Matei 5:11)

29) Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om de viţă aleasă! (Proverbe 17:7)

30) Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 5:3-4)

31) Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta. (Psalmi 119:163)

32) Să nu furaţi şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii. (Levitic 19:11)

33) fraim Mă înconjoară cu minciuni, şi casa lui Israel, cu înşelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel sfânt şi credincios. (Osea 11:12)

34) Cel neprihănit urăşte cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât şi se acoperă de ruşine. (Proverbe 13:5)

35) Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura.” (Tefania 3:13)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!