42 de versete pentru ziua dragostei și a prieteniei

Views: 48

Mulți dintre noi asociază Dragostea și prietenia cu o sărbătoare și că acestea sunt strâns legate de sentimente bune, dar Scriptura spune că o dragoste cu adevărat sinceră nu ține de sentimente, ci mai degrabă de decizie, de hotărâre, de fapt este mult mai profundă decât a iubi doar cu intenția de a primi dragoste.

Iubirea trebuie să fie dezinteresată; dăruirea iubirii fără a aștepta ceva în schimb face ca spiritul nostru să se reînnoiască, astfel încât devenim oameni mai buni în fiecare zi. Prin urmare, în următoarele versete vom afla ce înseamnă să iubești și să fii un prieten adevărat. “Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este bună; dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se îngâmfă; nu greșește cu nimic, nu caută ale sale, nu este provocată, nu poartă ranchiună; nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Ea suportă totul, crede totul, speră totul, rabdă totul, îndură totul. Dragostea nu încetează niciodată; dar profețiile vor înceta, limbile vor înceta și cunoștințele vor înceta”. 1 Corinteni 13:4-8


1) Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. (Proverbe 31:11-12)
2) Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)
3) Ce frumos eşti, preaiubitule, ce plăcut eşti! Verdeaţa este patul nostru! (Cantarea Cantarilor 1:16)
4) Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19)
5) Ce frumoasă eşti, iubito, uite ce frumoasă eşti cu ochii tăi de porumbiţă! (Cantarea Cantarilor 1:15)
6) Mi-ai răpit inima, soro, mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănţişoarele de la gâtul tău! (Cantarea Cantarilor 4:9)
7) Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai niciun cusur. (Cantarea Cantarilor 4:7)
8) Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ. (Cantarea Cantarilor 8:7)
9) Ce lipici în dezmierdările tale, soro, mireaso! Dezmierdările tale preţuiesc mai mult decât vinul, şi miresmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele! (Cantarea Cantarilor 4:10)
10) Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:13)
11) Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. (Proverbe 18:24)
12) Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. (1 Corinteni 13:8)
13) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:8)
14) Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.
Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ. (Cantarea Cantarilor 8:6-7)
15) Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. (Proverbe 17:17)
16) Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Coloseni 3:14)
17) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)
18) Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. (1 Ioan 4:21)
19) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! (Psalmi 133:1)
20) Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. (Proverbe 17:9)
21) Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. (Ioan 15:15)
22) Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. (Cantarea Cantarilor 8:6)
23) Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. (Proverbe 18:22)
24) Ca un crin în mijlocul spinilor aşa este iubita mea între fete. (Cantarea Cantarilor 2:2)
25) Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.
În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. (1 Ioan 4:17-18)
26) Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţii tale deşarte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare. (Eclesiastul 9:9)
27) Să mă sărute cu sărutările gurii lui! Căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, (Cantarea Cantarilor 1:2)
28) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)
29) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. (1 Corinteni 13:4-8)
30) Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12:15)
31) şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul şi cu toată puterea şi a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele.” (Marcu 12:33)
32) Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. (Eclesiastul 4:9-10)
33) Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” (Iacov 2:23)
34) Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. (Proverbe 16:28)
35) Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. (Proverbe 22:11)
36) Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. (Iov 42:10)
37) Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui… Ne vom înveseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul! Pe drept eşti iubit. (Cantarea Cantarilor 1:4)
38) Preaiubitul meu este al meu, şi eu sunt a lui; el îşi paşte turma între crini. (Cantarea Cantarilor 2:16)
39) Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. (1 Ioan 4:12)
40) Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. (1 Ioan 4:7)
41) Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3:18)
42) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. (Proverbe 10:12)

Rugăciune

Iubite Dumnezeule, primește toată închinarea și lauda, căci numai Tu le meriți! Îți mulțumim că Tu ești sursa tuturor lucrurilor și că numai de la Tine vine cea mai autentică și sinceră iubire și prietenie. Te rog să binecuvântezi viața fiecărei căsătorii, curți și prietenii, să le întărești unirea și ca în inimile lor, dragostea și prietenia să prevaleze întotdeauna asupra oricărei împrejurări sau interese. Doamne, păzește și binecuvântează viața persoanei iubite, îți mulțumesc că ești complementul meu și perechea mea perfectă. Te rog să întărești și să protejezi uniunea noastră și să fim una cu tine, așa cum tu ești una cu Tatăl. Fie ca în fiecare zi să mergem mână în mână cu Duhul Sfânt, astfel încât să putem înfrunta cu curaj orice împrejurare și încercare, pentru că numai din mâna ta vine victoria noastră. Învață-ne să lucrăm împreună în slăbiciunile noastre pentru ca în fiecare zi să ne putem întemeia unirea noastră pe cuvântul tău. Doamne, păzește-ne de orice viclenie și pândă a celui rău. În numele lui Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!