¿Ce este credința conform Bibliei?

Visits: 14

Biblia definește credința ca fiind siguranța deplină că vom obține ceva ce nici măcar nu putem vedea. Copiii lui Dumnezeu așteaptă cu încredere și pace, pentru că știm în cine am crezut. Desigur, credința noastră este în Dumnezeu și cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât mai mult creștem în credință.

Definiția credinței în Biblie

1) Este de a avea certitudine

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

În calitate de creștini, credința noastră se bazează pe certitudinea că Dumnezeu (obiectul credinței noastre) va face ceea ce așteptăm, în felul și la timpul Său. Nu cerem la întâmplare ca niște copii răsfățați sau capricioși. Cerem conform voinței Sale și ne bazăm cererile noastre pe ceea ce îi place Dumnezeului nostru.

2) Să-L mulțumești pe Dumnezeu și să arăți încredere în promisiunile Sale.

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

Când spunem că avem credință în Dumnezeu, afirmăm că El este real în viața noastră și că El este cel care ne poate îndeplini cele mai profunde cereri și vise. Această afirmație mulțumește și bucură inima Dumnezeului nostru. Această credință în el confirmă faptul că știm că el are toată puterea de a ne acorda ceea ce ne dorim astăzi și, de asemenea, de a ne da viața veșnică.

3) Este răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu.

Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti.
Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul. (Isaia 45:5-6)

Dumnezeu afirmă în Cuvântul Său că nu există un alt Dumnezeu. Dar el nu se oprește doar la cuvinte. El merge mai departe și ni se dezvăluie. Dacă suntem atenți și îi dăm o șansă, putem experimenta atingerea sa asupra inimilor noastre și puterea pe care ne-o dă pentru a trăi o viață care demonstrează că el este Domnul inimii noastre.

¿Cum se dobândește credința?

1) Credința este un dar de la Dumnezeu

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

Dumnezeu a pus credința în inima omului. Depinde de ființa umană să decidă unde să pună această credință. Atunci când ne punem credința în Isus, alegem să credem că venirea Sa pe pământ, minunile Sale și sacrificiul Său pe cruce au fost o realitate și au deschis ușa pentru ca noi să primim mântuirea și viața veșnică.

2) Dumnezeu ne-a dat tuturor o doză de credință.

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. (Romani 12:3)

A avea credință necesită smerenie, să ne vedem așa cum suntem: umani și fini. Dumnezeu ne dă o măsură de credință prin care ne recunoaștem nevoia noastră de El. Putem spori această credință pe măsură ce îi permitem să lucreze în inimile noastre și să ne transforme mai mult după chipul său.

3) Trebuie să-L mărturisim pe Isus ca Domn și Mântuitor.

Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, (Romani 10:8-10)

Credința noastră începe în adâncul inimii noastre. Odată ce Isus este Regele vieții noastre, dragostea Lui ne obligă să vorbim și să împărtășim ceea ce Dumnezeu a făcut în noi. Apoi, pe măsură ce creștem în umblarea noastră cu Isus, credința se manifestă prin acțiunile, cuvintele și deciziile noastre.

4) Să crezi că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate

În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. (2 Corinteni 1:20)

Promisiunile lui Dumnezeu s-au împlinit în Isus. Slujba lui Isus pe pământ a fost o slujbă de putere, vindecare și mântuire. Putem fi încrezători că Dumnezeu încă își îndeplinește promisiunile. El încă vrea să vindece, să ierte și să salveze. Ne putem ruga în numele lui Isus și putem spune “amin” (așa să fie) fără ezitare, pentru că Dumnezeu este în continuare credincios, este același Dumnezeu.

Vrei să știi mai multe despre credință? Citește aceste versete biblice despre credință

¿Care este importanța credinței?

1) Prin credință primim iertarea și mântuirea.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât și-a trimis propriul fiu, Isus, să moară pentru noi. Punându-ne credința în Isus și crezând în El, primim iertarea păcatelor noastre și avem parte de viață veșnică.

2) Hristos locuiește în inimile noastre prin credință.

şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,
aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, (Efeseni 3:16-17)

Prin credință, decidem să ne deschidem inima lui Isus. Duhul Său vine să locuiască în noi și ne întărește în toate lucrurile.

3) Ne ajută să învingem lumea și tendințele noastre trupești.

pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. (1 Ioan 5:4)

Prin credința noastră în Isus depășim ispitele și tendința de a păcătui. Ea ne dă puterea de a alege să Îl mulțumim pe Dumnezeu în loc să încercăm să ne satisfacem orice dorință.

4) Ne protejează și ne ajută să rămânem fermi.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. (Efeseni 6:16)

Dumnezeu nu ne lasă să luptăm singuri. El ne oferă armura de care avem nevoie pentru a câștiga lupta spirituală.
Scutul despre care se vorbește în acest verset era un scut mare, folosit de soldații romani pentru avangardă. Atunci când încercăm să avansăm în umblarea noastră cu Isus, pot apărea îndoieli și atacuri pe mai multe fronturi. Dacă te ții de scutul credinței și înveți cum să-l folosești, vei fi capabil să înăbuși aceste atacuri ale celui rău.

Citiți mai multe despre armura lui Dumnezeu: ce este și cum o puteți folosi.

5) Ne deschide ușa pentru a experimenta miracole.

Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus. (Marcu 10:52)

Credința ne dă certitudinea că Dumnezeu poate face chiar și ceea ce pare imposibil. Ea deschide ușa pentru ca Dumnezeu să lucreze, pe măsură ce Îi cerem în mod liber și cu încredere. Prin credință ne apropiem de el pentru a interveni în toate domeniile vieții noastre.

6) Ne transformă și ne oferă un nou început.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)

Datorită credinței noastre, suntem făpturi noi. Vechiul este lăsat în urmă, putem începe din nou, plini de speranță, agățați de Domnul. Credința ne permite să privim înainte cu pacea celui care știe că se află pe cele mai bune mâini.

Nu uitați că pentru a avea credință în Dumnezeu trebuie să Îl cunoașteți și să vă cultivați prietenia cu El. Petreceți timp cu Dumnezeu, căutați să vă întăriți credința. Nu veți regreta.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!