Cum este iadul conform Bibliei

Views: 69

Biblia vorbește despre iad ca despre locul de pedeapsă pentru cei care au ales să-L respingă pe Dumnezeu și să trăiască în felul lor, departe de El. Iadul, așa cum îl descrie Biblia, nu este un loc plăcut. Este un loc al durerii și al chinurilor, un lac care arde cu foc și pucioasă.

Atunci când va avea loc judecata finală, Satana și adepții săi vor fi aruncați în acel lac de foc și pucioasă, unde vor fi chinuiți pentru eternitate. Prin urmare, iadul nu va fi locul în care va domni Satana, ci locul în care acesta își va primi pedeapsa.

Este important să știm că iadul nu este un loc imaginar, un simbol sau o metaforă: este un loc real, fizic. Este locul de pedeapsă pentru că am ales să trăim în neascultare față de Dumnezeu. Păcatul ne separă de Dumnezeu, iar pedeapsa pentru păcat este moartea veșnică. Dumnezeu, fiind un Dumnezeu drept, nu poate lăsa păcatul nepedepsit.

Iadul va fi un loc foarte întunecat, din punct de vedere spiritual, deoarece cei care se vor afla acolo vor fi complet rupți de Dumnezeu pentru toată eternitatea. Ei nu vor mai avea ocazia să audă despre Dumnezeu, să se pocăiască sau să primească iertarea Sa. Din păcate, această pedeapsă va fi veșnică, deoarece iadul nu are sfârșit. Prin urmare, cât timp sunteți în viață, cel mai bine este să Îl alegeți pe Hristos.

Este bine să ne amintim că nu suntem lipsiți de speranță. Darul vieții veșnice este la îndemâna oricui. Dumnezeu nu este nedrept: el oferă tuturor posibilitatea de a primi iertarea Sa și de a trăi cu El pentru eternitate.

 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. (Romani 3:22-24)

Acceptă astăzi darul lui Dumnezeu și primește certitudinea vieții veșnice!

¿Cine va merge în iad?

Toți cei care Îl resping pe Dumnezeu și aleg să-și trăiască viața în felul lor, departe de El, vor merge în pedeapsa veșnică, în iad. Biblia arată clar că cei care aleg să nu asculte de Dumnezeu vor merge într-un loc diferit de cel pregătit pentru cei care L-au primit pe Isus ca Domn și Mântuitor. Fiecare trebuie să decidă, cât timp este în viață, unde își va petrece veșnicia.

 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Matei 25:46)

Cu toate acestea, Dumnezeu nu vrea ca nimeni să fie pierdut. El le descoperă oamenilor slava Sa prin natură, este răbdător și dă posibilitatea ca toți să audă mesajul Său și să știe despre El. El face acest lucru prin Cuvântul Său, prin circumstanțe sau prin întâlniri cu oameni care Îl iubesc și Îl slujesc. Dar decizia finală este personală. Dumnezeu nu impune dragostea Sa nimănui și nici nu obligă pe nimeni să Îl slujească.

Raiul și iadul în Biblie

Biblia vorbește despre două locuri în care oamenii vor primi răsplata sau pedeapsa veșnică, în funcție de alegerea lor în timpul vieții. Locul răsplății veșnice se numește rai, iar locul pedepsei veșnice se numește iad.

Raiul va fi un loc în care va exista o bucurie veșnică. Prezența lui Dumnezeu va fi acolo în toată splendoarea sa, iar toți cei care în timpul vieții lor pământești L-au acceptat pe Isus ca Domn și Mântuitor vor fi acolo. În rai nu va exista durere, nici lacrimi, nici imperfecțiune. Totul va fi mult mai minunat decât ne putem imagina. Va fi un loc de laudă continuă în fața lui Dumnezeu cel iubitor, Creatorul universului.

Iadul, pe de altă parte, va fi un loc de chinuri veșnice, un loc de suferință și durere. Toți cei care L-au respins pe Dumnezeu, cei care au ales să trăiască în felul lor, independent de Dumnezeu, vor fi acolo pentru eternitate.

¿Unde este menționat iadul în Biblie?

În Biblie găsim mai multe mențiuni despre iad, deși uneori sunt folosiți alți termeni atunci când se face referire la el. Celelalte nume principale folosite sunt Hades și Sheol (abis sau mormânt, în funcție de versiunea folosită). Să ne uităm la câteva dintre versetele biblice care vorbesc despre iad.

 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:13-15)
 Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.  (Apocalipsa 20:10)
Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. (Apocalipsa 1:17-18)
Căci focul mâniei Mele s-a aprins şi va arde până în fundul Locuinţei morţilor, va nimici pământul şi roadele lui, va arde temeliile munţilor. (Deuteronom 32:22)
 Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” (Luca 12:15)
 înaintea Lui Locuinţa morţilor este goală, adâncul n-are acoperiş. (Iov 26:6)
 Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, (2 Tesaloniceni 1:6-9)
Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. (Matei 5:22)
 Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,
unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge. (Marcu 9:43-44)
 Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25:41)
 Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 3]

One Response

  1. Ioana decembrie 21, 2023

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!