Armura lui Dumnezeu, ce înseamnă ea și cum să o folosim

Visits: 69

Efeseni 6 este ultimul capitol al epistolei lui Pavel către Efeseni și în versetele 10-18 îi încurajează să rămână tari în Domnul. El știa că, în calitate de creștini, ne confruntăm cu un război spiritual intens și trebuie să fim pregătiți. Pavel vorbește despre armura lui Dumnezeu, despre uneltele pe care Dumnezeu le oferă copiilor săi pentru a putea învinge atacurile diavolului.

Îmbrăcându-ne și folosindu-ne eficient de armură, vom fi capabili să ne opunem tuturor capcanelor celui rău și să fim victorioși. Să ne uităm la ce ne spune Efeseni 6:10-18 despre armura lui Dumnezeu, la ce folosește și cum trebuie să o folosim.

Efeseni 6:10-18

10 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
13 De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14 Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15 având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6:10-18)

Pregătiţi pentru luptă

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept. (Efeseni 6:10-18)

Primul lucru este să ne întărim în Domnul – de la El vine puterea noastră! Ea apare atunci când recunoaștem că depindem de Dumnezeu, Îl căutăm în rugăciune, citim Cuvântul Său și ascultăm vocea Sa.

Atunci trebuie să ne îmbrăcăm, să luăm armura și să o îmbrăcăm. Acest lucru necesită inițiativă, acțiune din partea noastră și o decizie: nu lupt cu forțele mele, ci folosesc armele pe care mi le dă Dumnezeu. Este un act de umilință și de încredere totală în puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Isus l-a învins deja pe diavol pe cruce, bătălia finală este câștigată. Cu toate acestea, ne confruntăm în fiecare zi cu bătălii spirituale și trebuie să o facem cu armele pe care ni le dă Dumnezeu, nu cu intelectul sau cu puterea noastră fizică. Aceasta este o luptă spirituală, iar adversarul nostru, diavolul, este viclean și va încerca să ne descurajeze în umblarea noastră cu Hristos. Dacă folosim bine armele pe care Dumnezeu ni le dă, vom învinge.

Războiul spiritual

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. (Efeseni 6:10-18)

Realitatea este că ne aflăm într-o luptă spirituală constantă, fie că ne place sau nu. În 1 Petru 5:8-9 se spune:

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. (1 Petru 5:8-9)

Suntem chemați să rezistăm, să fim pregătiți pentru atac și fermi în credință. Este o luptă intensă, dar Dumnezeu nu ne lasă fără apărare. El ne oferă armura de care avem nevoie pentru a învinge – trebuie doar să o îmbrăcăm și să o purtăm!

Trebuie să avem în vedere că este o singură armură, nu mai multe, și trebuie să o purtăm în întregime, deoarece ne echipează pentru a face față tuturor atacurilor diavolului. Nu ne punem astăzi coiful și mâine scutul, nu! Soldații se pregătesc cu armura completă atunci când ies la luptă și noi, ca buni soldați ai lui Isus, trebuie să facem la fel.

Folosind toate armele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, vom fi protejați și pregătiți de luptă. Așa vom rămâne fermi până la sfârșit, până când vom fi cu Isus pentru veșnicie.

Semnificația armurii lui Dumnezeu

Să ne uităm la o scurtă descriere a fiecărei părți a armurii pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție.

1) Centura adevărului

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, (Efeseni 6:14)

Cureaua purtată de soldați era destul de lată. Aceasta servea la menținerea tunicii interioare la locul ei, protejând și susținând în același timp corpul. În același mod, creștinul trebuie să cunoască adevărul despre cine este el în Isus și să trăiască o viață integră, care să-i onoreze poziția în Hristos.

Diavolul va încerca să ne înșele cu minciunile sale, astfel încât să eșuăm, să ne îndoim sau să ne compromitem identitatea. Trebuie să rămânem fermi în adevărul că suntem copiii lui Dumnezeu, transformați de El și salvați de la moartea veșnică. Nimic și nimeni nu ne va smulge din mâna Lui (Ioan 10:28).

Cum să porți centura: Umple-ți mintea și inima cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Cultivați o prietenie profundă cu Dumnezeu prin rugăciune. Întărește-ți spiritul în fiecare zi lăudându-L pe Dumnezeu și petrecând timp cu El. Trăiți o viață integră și fiți sinceri în toate acțiunile și cuvintele voastre.

2) Armura dreptății

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, (Efeseni 6:14)

Plastronul era atașat de centură și proteja organele vitale. O rană în piept poate fi fatală, așa că soldatul trebuie să o acopere bine. În același mod, trebuie să ne îmbrăcăm cu neprihănirea lui Dumnezeu pe care o avem prin Isus. Suntem îndreptățiți prin credința noastră în Hristos (Romani 5:1-3). Lupta împotriva ispitei și a păcatului nu se câștigă prin propria noastră neprihănire. O câștigăm amintindu-ne cine suntem în Isus și rămânând fermi în această realitate.

Când Dumnezeu se uită la noi, îl vede pe Isus în noi. Și noi trebuie să ne concentrăm pe lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să ne ținem ochii la Isus, nu la trecutul nostru fără El, la emoțiile noastre sau la greșelile pe care le facem.

Cum să porți platoșa: Amintește-ți identitatea ta în Hristos! Datorită lui ați fost îndreptățiți și aparțineți lui Dumnezeu pentru veșnicie. Nu credeți acuzațiile dușmanului atunci când vă aduce în minte păcatele trecutului, ca și cum acestea ar defini prezentul vostru. Nu-l credeți când vă spune că nu puteți învinge ispita. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să te vezi așa cum te vede El, să-ți amintești puterea pe care ți-o dă pentru a învinge și să acționezi întotdeauna așa cum vrea El să acționezi.

3) Încălțăminte pentru vestirea Evangheliei păcii

având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. (Efeseni 6:15)

Picioarele trebuie să fie bine protejate pentru a avansa în luptă. Dușmanul poate plasa obiecte ascuțite sau capcane pentru a ne pune piedici și a ne împiedica să mergem înainte. Scopul lui este să ne împiedice să ieșim să proclamăm Evanghelia păcii. El poate ataca cu tentații, complexe, sentiment de inferioritate, anxietate, oameni care își bat joc… lista este lungă. Dar în Hristos picioarele noastre sunt ferme și gata să ducă Evanghelia păcii. Ieșim și câștigăm teren (vieți) pentru Împărăția lui Dumnezeu pentru că El ne dă posibilitatea și pentru că noi înșine am experimentat pacea Lui.

Împărăția lui Dumnezeu este una a dreptății, a păcii și a bucuriei în Duhul Sfânt (Romani 14:17). Acesta este mesajul pe care trebuie să-l proclamăm. Da, este adevărat că este un război, dar armele pe care ni le dă Dumnezeu nu sunt din această lume și pot părea ilogice. Nu câștigăm impunându-ne sau supărându-ne; câștigăm trăind plini de pacea Lui și aducând-o tuturor celor din jurul nostru.

Cum să porți pantofii: Permiteți ca pacea lui Dumnezeu să vă umple inima în fiecare zi. Petreceți timp cu Isus și întăriți-vă spiritul. Nu lăsați capcanele inamicului să vă împiedice progresul și eficiența. Bateți din picioare, cereți-i lui Dumnezeu să vă dea curaj și împărtășiți Evanghelia Sa de pace cu toți cei din jurul vostru.

Picioarele trebuie să fie bine protejate pentru a avansa în luptă. Dușmanul poate plasa obiecte ascuțite sau capcane pentru a ne pune piedici și a ne împiedica să mergem înainte. Scopul lui este să ne împiedice să ieșim să proclamăm Evanghelia păcii. El poate ataca cu tentații, complexe, sentiment de inferioritate, anxietate, oameni care își bat joc… lista este lungă. Dar în Hristos picioarele noastre sunt ferme și gata să ducă Evanghelia păcii. Ieșim și câștigăm teren (vieți) pentru Împărăția lui Dumnezeu pentru că El ne dă posibilitatea și pentru că noi înșine am experimentat pacea Lui.

Împărăția lui Dumnezeu este una a dreptății, a păcii și a bucuriei în Duhul Sfânt (Romani 14:17). Acesta este mesajul pe care trebuie să-l proclamăm. Da, este adevărat că este un război, dar armele pe care ni le dă Dumnezeu nu sunt din această lume și pot părea ilogice. Nu câștigăm impunându-ne sau supărându-ne; câștigăm trăind plini de pacea Lui și aducând-o tuturor celor din jurul nostru.

Cum să porți pantofii: Permiteți ca pacea lui Dumnezeu să vă umple inima în fiecare zi. Petreceți timp cu Isus și întăriți-vă spiritul. Nu lăsați capcanele inamicului să vă împiedice progresul și eficiența. Bateți din picioare, cereți-i lui Dumnezeu să vă dea curaj și împărtășiți Evanghelia Sa de pace cu toți cei din jurul vostru.

4) Scutul credinței

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. (Efeseni 6:16)

Aici Pavel nu numai că menționează partea de armură, dar ne spune și la ce o vom folosi. Scutul la care se referă era unul mare, care acoperea și proteja întreaga față a soldatului. Era rezistentă și acoperită cu piele, deoarece uneori inamicul ataca cu săgeți în flăcări, iar pielea acționa ca un izolator protector.

Cu scutul credinței putem stinge toate săgețile pe care cel rău le aruncă asupra noastră. Atacul diavolului poate veni de oriunde, așa că este important să fim atenți, astfel încât să putem pune scutul la locul potrivit pentru a ne proteja.

Una dintre armele pe care diavolul le folosește adesea este îndoiala. El ne încurajează să ne îndoim de puterea, dragostea sau bunătatea lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne exersăm credința și afirmăm ceea ce știm despre Dumnezeu și despre lucrarea Sa în noi, aceste atacuri își pierd din eficiență și avansăm în umblarea noastră cu Isus.

Cum să folosești scutul: Hrănește-ți credința prin citirea și memorarea Cuvântului lui Dumnezeu, petrece timp cu Dumnezeu. Umple-ți mintea cu adevărul despre el și despre cine ești tu în el, astfel încât să poți folosi acest adevăr atunci când apar îndoielile.

Aflați puțin mai multe despre: ce este credința.

5) Coiful mântuirii

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:17)

Casca protejează capul. Mintea noastră trebuie să fie plină de certitudinea mântuirii noastre. Trebuie să trăim în fiecare zi viața pe care Dumnezeu vrea să o trăim ca și copii ai săi, ancorați în această certitudine și cu inimile pline de recunoștință.

Noi suntem “un neam ales, o preoție regală, un neam sfânt, un popor al lui Dumnezeu, pentru a vesti faptele minunate ale Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui cea minunată” (1 Petru 2:9). Aceasta este realitatea noastră și acesta este scopul nostru. Să nu-i permitem diavolului să ne pună îndoieli în minte cu privire la mântuirea noastră. Suntem mântuiți prin credința în Hristos (Galateni 3) și nimeni nu ne poate lua această mântuire.

Cum să porți casca: Amintește-ți că ești mântuit prin credința în Isus și nimeni nu poate schimba acest lucru. Trăiește în încredere și ascultare viața pe care Isus o dorește pentru tine. Luptă împotriva îndoielilor legate de mântuirea ta sau a tentațiilor de a simți că nu meriți dragostea sau iertarea Lui cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu. El te iubește, te-a salvat și ești al Lui pentru eternitate.

6) Sabia Duhului

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:17)

Aceasta este singura armă de atac, celelalte sunt arme de apărare. Sabia este atât pentru apărare, cât și pentru atacarea inamicului. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează calea (Psalmul 119:105) și ne luminează cu învățătura Evangheliei. Cu sabia Duhului ne apărăm de atacurile dușmanului (minciună, înșelăciune). În același timp, atacăm cu adevărul. Să ne amintim de exemplul lui Isus, când a fost ispitit, cum a folosit cuvântul în mod eficient pentru a învinge ispitele diavolului (Matei 4).

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. (Evrei 4:12)

Luptăm împotriva gândurilor rele, a îndoielilor și a învățăturilor false, umplându-ne mintea cu mesajul Bibliei. Diavolul va încerca să ne înșele. Cu toate acestea, atunci când cunoaștem bine Cuvântul lui Dumnezeu, rămânem fermi în adevăr și continuăm să fim activi în luptă fără teamă.

Cum să folosim sabia: Studiați Biblia, memorați-o, învățați să folosiți eficient cuvântul adevărului. Combateți minciunile cu adevărul biblic. Păstrați cuvântul lui Dumnezeu și trăiți o viață conform cu ceea ce vă cere Dumnezeu.

Importanța rugăciunii

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6:18)

Soldatul creștin se pregătește pentru luptă, se întărește și primește ordinele prin rugăciune. Comunicarea cu Dumnezeu, Comandantul nostru, trebuie să fie constantă pentru a ne întări și pentru a primi instrucțiunile Sale cu strategia pe care trebuie să o urmăm.

Nu trebuie să ne rugăm doar pentru luptele, provocările sau dificultățile noastre. De asemenea, trebuie să ne sprijinim frații în rugăciune. Dacă vedem un frate care se luptă cu păcatul sau cu îndoiala, sau dacă trece prin suferință sau persecuție, este de datoria noastră să îl sprijinim cu rugăciunile noastre și să îl încurajăm.

Vrei să câștigi în acest război spiritual? Îmbrăcați-vă în fiecare zi cu armura lui Dumnezeu, petreceți timp în rugăciune înaintea Lui, studiați Cuvântul Său și fiți în gardă împotriva atacurilor dușmanului.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!