15 versete biblice pentru cei căsătoriţi

Views: 785

Căsătoria este o relație unică și minunată care necesită dăruire și perseverență. Noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să reflectăm dragostea Lui în toate relațiile noastre, iar căsătoria ne oferă zilnic oportunități de a o arăta.

Biblia vorbește mult despre căsătorie și ne oferă sfaturi fuarte bune. Este atât de importantă pentru Dumnezeu încât chiar compară relația sa cu Biserica cu relația de căsătorie. Să ne uităm la câteva versete biblice care vorbesc despre căsătorie.

1) Mai întâi soțul, apoi părinții

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:24)

Acest verset spune că căsătoria pe care a instituit-o Dumnezeu necesită două acțiuni. În primul rând, lăsați părinții fizic. Când ne căsătorim formăm o nouă familie, o nouă casă și asta ar trebui să fie prioritatea noastră. Bineînțeles că trebuie să ne iubim și să ne onorăm părinții până la moarte, dar trebuie să înțelegem că, ca nouă familie, ne vom face planuri și vom lua decizii contam unul pe celălalt.

În al doilea rând, să ne unim într-un singur trup cu soțul nostru: unitate sexuală și unitate emoțională. Din momentul în care ne căsătorim ne vom bucura unul de celălalt sexual și vom căuta să mergem împreună în toate domeniile, cum ar fi finanțele familiei, slujirea lui Dumnezeu și educația copiilor când vor ajunge.

2) Este pentru totdeauna

Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:4-6)

Planul original al lui Dumnezeu este ca căsătoria să fie pentru totdeauna. Divorțul nu face parte din planul lui, el vrea să fim împreună până la moarte. În acest verset din Matei, Isus admite că Moise a permis divorțul „din cauza împietririi inimii omului”. Există situații limită de abuz sau infidelitate care necesită acțiuni drastice, dar planul inițial al lui Dumnezeu pentru căsătorie este ca bărbatul și femeia să rămână împreună până când moartea îi va despărți.

3) Aduce fericire

Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. (Proverbe 18:22)

Dumnezeu trebuie să ne ghideze în alegerea partenerului nostru. Suntem binecuvântați când alegem în voia Lui pentru noi. Ar trebui să ne căsătorim cu cineva care ne aduce bucurie inimii, cu cineva care ne apropie de Dumnezeu și de scopul Lui pentru viața noastră. În felul acesta vom merge împreună și cu bucurie pe calea pe care ne conduce Dumnezeu.

4) Unitatea în Hristos

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? (2 Corinteni 6:14-15)

Cuvântul soț înseamnă uniți prin jug, referindu-se la jugul care ține boii împreună pentru a putea ară în aceeași direcție. Căsătoria trebuie să fie unită în orice fel, iar uniunea spirituală este vitală. Trebuie să fim uniți în Hristos, atât pentru a-L iubi și pentru a asculta pe Isus, pentru a trăi în armonie, cât și pentru ca Hristos să fie glorificat în tot ceea ce facem.

5) Supunerea față de Domnul

Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; (Efeseni 5:21-22)

Nu ne este teamă de a ne supune unul altuia când suntem amândoi plini de iubirea lui Dumnezeu. Avem încredere că Dumnezeu îl călăuzește pe celălalt în voia Sa. Din acest ulei important este cazul cu filmul de îngrijire sunt frică de Dumnezeu și plin de Duhul Său Sfânt. Dacă știm că acțiunile și cuvintele lor sunt călăuzite de Domnul, nu vom teme să nu supunem unii altora. Dragostea perfectă pe care ne-o da Dumnezeu alungă orice frică (1 Ioan 4:18).

6) Iubește ca Hristos

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, (Efeseni 5:25-26)

Dragostea lui Hristos pentru biserică ar trebui să fie exemplul nostru. Isus a fost dispus să meargă la cruce pentru fiecare dintre noi și a făcut-o din dragoste. Ființele umane tind să fie egoiste, să caute binele pentru ei, înaintea celui al altora. Dar soțul creștin are nevoie să fie umplut de iubirea lui Hristos, căutând în orice moment bunăstarea spirituală a soției sale, care o apropie de Dumnezeu și o sfințește.

7) Ordinea corectă

căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. (Efeseni 5:23)

Totul în viață funcționează mai bine atunci când urmăm sfaturile și instrucțiunile, iar căsătoria nu face excepție. Pentru ca să existe pace și armonie, ordinea conducerii trebuie să fie clară. Soțul trebuie să caute îndrumarea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este mai bine pentru el și familia lui, trebuie să aibă o viață sănătoasă de rugăciune și să studieze cuvântul. De asemenea, femeia trebuie să se întoarcă la Dumnezeu cerând înțelepciune pentru ea și pentru soțul ei și să-și sprijine soțul în luarea deciziilor care bucură inima Tatălui.

8) Încurajează intimitatea sexuală

Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! (Proverbe 5:18-19)

Dumnezeu dorește ca un soț și o soție să aibă o viață sexuală satisfăcătoare pe tot parcursul vieții și să fie exclusiv unul pentru celălalt. Intimitatea sexuală conjugală ar trebui să aducă bucurie și satisfacție, nu rușine sau frică și, de asemenea, ar trebui să ne întărească stima de sine. În actul sexual ne exprimăm dragostea, încrederea totală în soțul nostru și, de asemenea, aprecierea pentru felul în care Dumnezeu ne-a creat pe noi și pe cealaltă persoană.

9) Más fuerte con Dios

Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)

Se spune că în unire există putere și acest lucru este și mai adevărat în căsătorie. O căsătorie unită este un mare exemplu în această lume care aplaudă atât de mult individualismul. Dacă amândoi îi slujesc lui Dumnezeu, se vor baza pe ajutorul Lui în vremuri grele, vor primi înțelepciunea Lui pentru a lua deciziile corecte și puterea de a depăși încercările. Ei nu numai că se vor sprijini și încuraja reciproc în vremuri de ispită sau de dificultate, dar vor căuta îndrumarea lui Dumnezeu și vor persevera până când rezultatul dorit va fi atins.

10) Fiţi o echipă

Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? (Eclesiastul 4;9-11)

Soți trebuie să lucreze împreună pentru scopuri comune, unind forțele pentru a vedea împlinite visele și dorințele pe care Dumnezeu le pune în inimile lor. Fiecare trebuie să vegheze asupra bunăstării celuilalt, să aibă grijă de el și să-l ajute. Dacă unul cade, celălalt îl ridică, îi pansează rana, îl încurajează să continue.

11) începeți bine

Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste şi să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să înveselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o. (Deuteronom 24:5)

Este interesant de observat că Vechiul Testament menționează de la început importanța creării unei temelii puternice și fericite în căsătorie. În marea Sa înțelepciune, Dumnezeu ne încurajează să ne concentrăm primul an de căsătorie pe căsătorie, să construim împreună o fundație puternică și să fim fericiți. Orice altceva poate aștepta, va fi timp pentru alte îndatoriri sau preocupări.

12) Înțelegerea și respect

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. (1 Petru 3:7)

Căsătoria este construită și întărită cu respect și înțelegere între voi doi. Dacă îl înțelegem și îl apreciem pe celălalt așa cum este, cu punctele sale forte și slăbiciunile, vom fi mai fericiți și toate celelalte domenii ale vieții noastre vor fi afirmate, inclusiv viața noastră spirituală.

13) Fidelitate și puritate

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Pentru Dumnezeu, căsătoria are multă valoare și ne poruncește să o vedem așa. Căsătoria este sacră, fidelitatea între soț și soție nu este negociabilă: trebuie să fim credincioși unul altuia. Tot felul de imoralitate sexuală, adulter, desfrânare, pornografie, orice utilizare abuzivă a actului sexual pentru a-l stânjeni sau manipula pe celălalt este inacceptabil și va fi judecat. Întotdeauna trebuie să-l tratăm pe celălalt cu dragoste, cu puritate și respect.

14) Puterea iubirii

Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ. (Cantarea Cantarilor 8:6-7)

Dragostea adevărată este puternică și veșnică, este un angajament de a fi lângă celălalt, indiferent de ce s-ar întâmpla. Ștampila de pe inimă și semnul de pe braț nu se referă la tatuaje care pot fi șterse, ci la semne încorporate care durează și nu pot fi niciodată îndepărtate. Dragostea adevărată este puternică și profundă, va rezista în toate anotimpurile sau furtunile care pot veni. Nu va exista nicio boală, lipsă sau dezacord care să o poată opri.

15) Construiește cu înțelepciune

Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; (Proverbe 24:3)

Avem nevoie de înțelepciune și Biblia spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul (Proverbe 1:7). Dacă vrem să construim o căsnicie puternică, care să dureze, trebuie să mergem la izvorul înțelepciunii, la Dumnezeu. El ne va ajuta să ne depășim diferențele și să luăm decizii înțelepte. Dacă mergem la el în fiecare zi prezentându-ne preocupările și dorințele noastre, el ne va călăuzi și, pe măsură ce anii trec, ne vom uita înapoi și ne vom bucura să vedem cum a lucrat în noi și în căsnicia noastră.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 6 Promedio: 4]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!