16 versete din Biblie despre existența lui Dumnezeu

Views: 174

Dumnezeu există de la începutul tuturor timpurilor și astfel este scris în Biblie: “nimic nu a fost făcut la întâmplare”, Dumnezeu a așezat totul într-o ordine și într-un loc perfect.

Biblia spune că trebuie să acceptăm prin credință faptul că Dumnezeu există: “Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6). Dacă Dumnezeu ar dori acest lucru, El ar putea pur și simplu să apară și să dovedească întregii lumi că există. Dar dacă ar face-o, nu ar mai fi nevoie de credință. Isus i-a spus: „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”(Ioan 20:29).

În cele ce urmează, voi prezenta 16 versete biblice care ne oferă o perspectivă asupra existenței lui Dumnezeu și a puterii sale.

Aceste versete biblice ne arată că Dumnezeu există și că El este puternic și suveran. Ele ne ajută să înțelegem că Dumnezeu a creat lumea și că El veghează asupra ei. De asemenea, ele ne amintesc că Dumnezeu este atotputernic și că El poate face orice lucru posibil. Prin aceste versete biblice, suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu și să ne închinăm și să ne supunem voii sale.

Sper că aceste versete biblice despre existența lui Dumnezeu vă vor inspira și vă vor ajuta să vă apropiați mai mult de El. Prin căutarea lui Dumnezeu și prin încrederea în puterea sa, putem experimenta pacea, bucuria și speranța în viața noastră.


1) În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; (Romani 1:29)
2) Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. (Iov 38:4)
3) La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)
4) El socoteşte numărul stelelor şi le dă nume la toate. (Psalmi 147:4)
5) El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci. (Psalmi 146:6)
6) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit:
dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui. (Psalmi 19:1-4)
7) Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” (Exod 3:14)
8) totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi. (1 Corinteni 8:6)
9) „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” (Apocalipsa 4:11)
10) Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)
11) „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apocalipsa 1:8)
12) Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” (Apocalipsa 4:8)
13) şi au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. (Apocalipsa 11:17)
14) Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. (Apocalipsa 16:5)
15) după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. (Romani 4:17)
16) să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion! (Psalmi 20:2)
17) Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău: (Daniel 2:28)
18) Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie, (Apocalipsa 1:4)
19) Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! (Psalmi 90:2)

Închei acest articol despre cele 16 versete biblice despre existența lui Dumnezeu, cu speranța că v-am oferit o perspectivă mai profundă asupra puterii și suveranității lui Dumnezeu. Aceste versete ne arată că Dumnezeu există și că El este atotputernic și că El a creat lumea și veghează asupra ei.

De asemenea, aceste versete biblice ne invită să căutăm pe Dumnezeu și să ne încredem în El. Prin credință și supunere la voia lui Dumnezeu, putem experimenta pacea, bucuria și speranța în viețile noastre.

Sper că aceste versete biblice despre existența lui Dumnezeu v-au inspirat să căutați mai mult pe Dumnezeu și să vă dedicați să trăiți o viață plină de credință și încredere în puterea lui Dumnezeu. Prin aceasta, putem aduce glorie lui Dumnezeu și putem experimenta binecuvântările sale în viața noastră.

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Doamne, prin tine toate lucrurile există și fără tine nimic din ceea ce a fost creat nu ar exista. Tu ești Dumnezeul cel veșnic, care ai rânduit și ai întemeiat pământul și l-ai făcut locuibil, căci tu ai făcut totul perfect și foarte bun. Îți mulțumesc, Tată, că sunt opera mâinilor tale și că m-ai creat după chipul și asemănarea ta, pentru că nu eram încă în pântecele mamei mele și tu deja m-ai format și toate zilele mele au fost proiectate și scrise în cartea ta. Cuvântul Tău spune: "Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu, iar firmamentul proclamă lucrarea mâinilor Sale. Glasul lui s-a răspândit pe tot pământul și cuvintele lui au ajuns până la marginile lumii. În ele a așezat un tabernacol pentru soare". Tată, te înalț pentru că sunt o creație a minunilor tale. Tu ești un Dumnezeu etern și tot ce este în ceruri și tot ce este pe pământ se pleacă în fața existenței tale. Ție să-ți fie toată gloria și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!