26 de psalmi pentru a dormi liniștit și protejat de Dumnezeu

Visits: 565

¿Cum vă simțiți la ora de culcare? ¿calm și relaxat sau anxios și nervos? Uneori nu reușim să dormim pentru că ducem în pat problemele și dificultățile cu care ne-am confruntat în timpul zilei. Biblia are texte și versete în cartea Psalmii care conțin cuvinte de pace, de liniște și de încredere în Dumnezeu care ne ajută să dormim liniștiți, simțindu-ne protejați.

Luați-vă câteva minute pentru a vă ruga înainte de culcare și pentru a vă umple mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Întăriți-vă încrederea în grija și protecția lui Dumnezeu înainte de a merge la culcare, odihniți-vă în brațele Lui iubitoare și bucurați-vă de vise plăcute.


1) Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine. (Psalmi 116:7)

Doamne, ai fost bun cu mine, acum pot dormi liniștit. ¡Noapte bună!

2) Domnul este milostiv şi drept, şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. (Psalmi 116:5-6)
3) La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Psalmi 3:8)
4) Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. (Psalmi 3:5)

Vin la tine în rugăciune în această seară, Doamne, având încredere că ai grijă de mine și mă susții. Ajută-mă să mă odihnesc! Îți dau grijile mele și îmi deschid inima pentru a primi pacea ta și odihna de care am nevoie. În numele lui Isus, amin.

5) 1 Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci.
2 În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
3 Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
4 Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.
6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
7 Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate şi să se laude dreptatea Ta!
8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
9 Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
11 Vor spune slava împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
14 Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.
15 Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
17 Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.
18 Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
20 Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.
21 Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci! (Psalmi 145)
6) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:3-4)
7) Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea! (Psalmi 4:1)
8) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)

Tată, am încredere în grija ta și am încredere în dragostea ta. Îți mulțumesc pentru siguranța prezenței tale, ești cu mine acum și întotdeauna. Noapte bună, Domnul și Dumnezeul meu!

9) 1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
3 Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4 El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8 Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12 şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
14 „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.” (Psalmi 91)
10) Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. (Psalmi 34:4)

În această noapte, caut prezența ta și îți dau temerile mele. Nu vreau să-mi petrec noaptea în nesomn, vreau să mă încred în tine. Ajută-mă să mă odihnesc știind că ai grijă de mine și de cei pe care îi iubesc. Amin.

11) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!” (Psalmi 16:1-2)
12) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. (Psalmi 23)
13) Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. (Psalmi 34:6)
14) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. (Psalmi 62:1)

Sufletul meu se poate odihni în Tine, Doamne, căci în Tine am mântuirea. Nimic nu mă poate îndepărta de prezența ta, de grija ta și de iubirea ta. Îți predau toate grijile mele și primesc în acest moment odihna de care am nevoie. Amin.

15) Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7)
16) Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele. (Psalmi 42:8)
17) 1 Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.
3 Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5 Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6 De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7 Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121)
18) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. (Psalmi 56:3)
19) Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima. (Psalmi 16:7)
20) De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte. (Psalmi 16:9)
21) Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! (Psalmi 34:8)
22) Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine.
O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. (Psalmi 139:5-6)

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mâna Ta puternică mă înconjoară. Nu am de ce să mă tem, tu ai grijă de mine și de familia mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această realitate. Am încredere în puterea ta protectoare. În numele lui Isus, amin.

23) Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. (Psalmi 34:9-10)
24) 1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
 2 Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!
3 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
4 Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. 
5 Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. 
6 De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.
7 Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. 
8 „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
9 Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de tine.
10 De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.
11 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană! (Psalmi 32)
25) Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzeşte-mă de oamenii asupritori,
 care cugetă lucruri rele în inima lor şi sunt totdeauna gata să aţâţe războiul! (Psalmi 140:1-2)
26) Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. (Psalmi 127:2)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 3.7]

2 Comentarii

  1. Roman noiembrie 5, 2023
  2. nykaly noiembrie 6, 2023

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!