¿Ce este mântuirea și cum se obține ea conform Bibliei?

Views: 38

În Biblie, cuvântul mântuire înseamnă eliberare spirituală. Dumnezeu ne eliberează de puterea păcatului și de moartea veșnică atunci când ne pocăim în fața Lui de greșelile pe care le-am comis și Îl acceptăm prin credință pe Isus ca Domn și Mântuitor al nostru.

În procesul de mântuire există cineva care oferă mântuirea și cineva care este dispus să o primească. Dumnezeu ne oferă mântuirea prin Isus Hristos și noi trebuie să o acceptăm. Este ca atunci când ai nevoie de ajutor pentru a face ceva: nu este suficient să ți se ofere ajutor. Trebuie să te lași ajutat și să primești ajutorul pentru a te bucura de rezultat. În caz contrar, nu vă va fi de mare folos. Așadar, nu este suficient să știm că putem fi mântuiți prin sacrificiul lui Isus pe cruce. Trebuie să o acceptăm.

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

Conform Bibliei, mântuirea este un dar de la Dumnezeu, un dar pe care nu l-am meritat. Și o primim numai dacă o acceptăm din toată inima. Nu trebuie să facem nimic altceva.

Mântuirea este prin Isus
Când Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului, s-a creat o barieră de separare între oameni și Dumnezeu. Dumnezeu le spusese clar ce puteau și ce nu puteau mânca. Ei au ales să nu asculte de Dumnezeu și să mănânce fructul din pomul interzis: au ales să păcătuiască (Geneza 3:1-7). Din acest motiv, de atunci, cu toții ne-am născut cu tendința de a nu-L asculta pe Dumnezeu.

¿Ce este păcatul și ce spune Biblia despre el?

Cu toate acestea, Dumnezeu nu a stat cu mâinile în sân, pentru că nu dorește moartea veșnică pentru nimeni. Nu! Dumnezeu a pus în mișcare planul său perfect pentru mântuirea fiecăruia dintre noi.

Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă, dar, la Dumnezeu şi veţi trăi.” (Ezechiel 18:32)

Mântuirea lui Dumnezeu a fost făcută posibilă prin Isus, Dumnezeu întrupat. Isus este puntea care ne aduce aproape de Dumnezeu. Avem acces la Tatăl datorită lucrării lui Isus Hristos pe cruce. În cartea Tit din Noul Testament, ni se vorbește despre starea omenirii fără Isus și despre schimbarea minunată care este accesibilă tuturor prin El. Mila lui Dumnezeu ajunge la noi și ne transformă!

Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.
Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,
El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;
pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. (Tit 3:3-7)

Chiar și atunci când patimile și păcatul domneau în viața noastră, Dumnezeu l-a trimis pe Isus din proprie inițiativă. A făcut-o ca semn al bunătății și iubirii Sale pentru noi, pentru a ne salva și a ne elibera de sub puterea păcatului. Isus a deschis calea pentru ca noi să ne bucurăm de viața veșnică alături de El. Aceasta este moștenirea noastră!

Pare un concept atât de simplu, dar este unul cu care mulți oameni se luptă. “Cum este posibil ca eu să nu trebuiască să fac nimic altceva?”, se întreabă mulți. Alții se întreabă dacă Isus este singura cale, singura cale validă, pentru a fi salvat, așa cum citim în Ioan 14:6. Dar, în cele din urmă, totul este o chestiune de credință. Să crezi că Isus Hristos este suficient. Lucrarea Sa pe cruce a fost suficientă și prin El suntem mântuiți.

El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:11-12)

Alte versete la care să medităm:

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:16-17)
El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,
dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. (2 Timotei 1:9-10)

Versete despre mântuire.

¡Primiți mântuirea!

Ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți? Adevărul este că nu este complicat, dar este vital. Primul lucru este să recunoaștem că avem nevoie de mântuire. Trebuie să recunoaștem că există rău în inimile noastre și că nu-l putem înlătura prin mijloace proprii.

Romani 3:23-24 spune că “toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar, prin harul Său, ei sunt îndreptățiți în mod gratuit, prin răscumpărarea pe care a făcut-o Isus Hristos”. Dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că toți am făcut lucruri de care ne este rușine, lucruri pe care le știm că sunt greșite. Recunoașterea acestui lucru, fără scuze, este primul pas.

Apoi, trebuie să acceptăm prin credință harul lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat prin jertfa lui Isus pe cruce. Isus ne-a salvat, ne-a eliberat din robia păcatului și ne-a izbăvit de pedeapsa pe care o merităm pentru lucrurile rele pe care le-am făcut. Trebuie să acceptăm prin credință acest dar imens.

În al treilea rând, trebuie să exprimăm cu buzele noastre ceea ce credem cu inima: Isus este Domnul! Așa spune Romani 10…

Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, (Romani 10:8-10)

O inimă transformată de puterea harului lui Dumnezeu ne va îndemna să vorbim și să mărturisim despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Vom declara că Isus este Domnul vieții noastre și al întregului univers. Isus este Dumnezeu și prin lucrarea Lui suntem mântuiți!

Când suntem cu adevărat convinși de ceva minunat, vorbim despre asta și împărtășim cu ceilalți. Nu există nimic mai minunat decât iertarea, harul, mântuirea pe care ne-o dă Dumnezeu! Vorbiți despre Hristos! Împărtășiți mesajul de mântuire.

Alte versete la care să medităm:

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)
În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:12-13)
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!